Het enige gebed

Er kan maar één gebed zijn als wij ons tot de Schepper wenden, de enige Bron die alles bestuurt en alles doet. Het enige gebed dat Hij beantwoordt, is de vraag om te kunnen geven, om gedachten die gaan over geven.

We moeten elkaar helpen door afgunst en de ambitie hebben om tot één verlangen te komen om de kracht van geven van Boven te ontvangen. De Schepper verwacht van ons dat wij daarom vragen, dit is het enige wat Hij ons wil geven, niets anders. Hij zal de schepselen en de hele wereld laten zoeken totdat wij ons realiseren dat het enige wat wij nodig hebben een altruïstisch verlangen is, de kracht van geven.

Dit kunnen we allemaal van de Schepper ontvangen: het verlangen, de kracht en de instructies over de manier hoe wij dit alles kunnen gebruiken. Dan zullen wij van onszelf spirituele Partzufim vormen waar de Study of the Ten Sefirot (Studie van de Tien Sefirot) over schrijft en zullen we steeds hogere spirituele niveaus voelen, werelden en tenslotte het niveau van de Schepper bereiken.

Maar vanaf de allereerste fase zullen wij de eeuwigheid en de grootheid van de schepping gaan voelen, de schepping die zich boven alle beperkingen van deze wereld bevindt en alles omvat. Dit alles bereiken we alleen in onze verlangens naar geven die we van de Schepper hebben ontvangen. Het is aan ons om Hem te vragen ze aan ons te geven.

In dit gebed moet aanwezig zijn dat wij heel goed begrijpen dat de mens deze kracht van geven moet bereiken, maar dat hij tegelijkertijd weet dat hij zelf totaal niets van deze kracht bezit, dat alleen de Schepper dit kan geven. Dit is het enige verlangen van de mens: dat hij de kracht van geven ontvangt en verder niets.

Vroeger was het nodig om ons voor de voorbereiding van het congres fysiek enorm in te spannen: vele uren vliegen, visa, etc. Maar het komende congres is virtueel en er wordt uitsluitend innerlijke inspanning gevraagd. We willen met heel ons hart en heel onze ziel bij elkaar zijn, boven ruimte en tijd, in één hart, dat betekent: in één verlangen.

We willen al onze verlangens naar verbinding en integratie samenvoegen tot één verlangen dat op de een of andere manier overeen zal stemmen met het verlangen van de Schepper om zich met ons te verbinden en zich in ons te kleden. Dan zal “de één zich hechten aan de ander” en zullen wij de Schepper onthullen.

Dit alles is afhankelijk van de kracht van onze verbinding tot één verlangen. Als deze kracht voldoende is voor de geringste onthulling van de Schepper, zullen we Hem in onze eenheid voelen.

Wij proberen allemaal om onze verbinding tot stand te brengen door ons in één verlangen te verenigen. Dit betekent: Ik wil de verlangens van mijn vrienden ontdekken en me daardoor laten overspoelen. Als wij ons hiermee tot de Schepper wenden, kleedt Hij zich in ons, want dit is het enige wat Hij van ons verwacht. Dit moet het resultaat van het congres worden. Als dit ons op de een of andere manier lukt, hebben we al een stap voorwaarts gezet in spiritualiteit, iedereen zal zich losmaken van fysieke verlangens, we zullen ons allemaal met elkaar verbinden en de Schepper zal onze inspanningen voltooien en zich daarin kleden. 

Eenieder die de kracht van geven wil bereiken, de onthulling van de Schepper, moet zijn eigen verlangen toevoegen aan de verlangens van zijn vrienden en dit tot één geheel maken. Dan zal de Schepper zijn vraag horen en beantwoorden.

We moeten begrijpen dat het niet mogelijk is om meteen tot een waarachtig verlangen te komen. Het moet uiteindelijk in de richting van geven gaan en wij hebben geen kracht om dat te doen. We kunnen er alleen wat dichterbij komen, dan nog wat dichterbij en nog wat dichterbij, dankzij het feit dat we in elkaar geïntegreerd zijn. Daarom moeten we er zoveel voor doen.

Als we niet in elkaar geïntegreerd zijn, kunnen we niet verder komen met ons werk. Heel ons werk bestaat uit verbinding met elkaar: eerst zijn we een beetje met elkaar verbonden en vervolgens steeds meer. Als deze integratie de noodzakelijke maat heeft bereikt, komen we tot resultaat.

Anders hoort de Schepper ons gebed niet. Hij reageert wel enigszins op verzoeken die wij Hem doen, maar Hij beantwoordt pas het perfecte gebed.

Dus wanhoop niet en geef niet op. We moeten een voorbeeld nemen aan een kind dat blijft vragen aan zijn ouders, blijft zeuren en vragen om wat hij wil. Zo geven we geleidelijk vorm aan ons verlangen naar spiritualiteit en combineren we onze verlangens tot één verlangen.

Het verlangen van eenieder is ingebed in de verlangens van anderen, met elkaar voegen ze zich dan weer bij andere verlangens, etc. Daarom wordt er veel van ons verlangd om tot een complete, integrale verbinding te komen. Het is een wonder als tegengestelde, verschillende verlangens gecombineerd worden en er een volmaakt systeem gebouwd wordt dat de hele werkelijk omvat. Deze verlangens zijn allemaal verschillend, maar ze verbinden zich boven de tegenstellingen uit en creëren de wereld van Oneindigheid in haar totaliteit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/the-only-prayer/

Facebook:  www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/21, “Prayer”

Related Material:

Pray For The Internal Power Of Bestowal

Polishing The Request For Bestowal

Only A Miracle Will Melt The Stony Heart

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: