De wereld zal nooit beter worden als al onze gedachten verkeerd zijn

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “De wereld zal nooit beter worden als al onze gedachten verkeerd zijn

Zelfs als we alle energieproductie duurzaam maken, geen plastic meer gebruiken, de wapenproductie stopzetten en alle bestaande wapens vernietigen, wordt onze wereld op geen enkele manier gezonder, schoner, veiliger of beter. Dan zullen we weer andere manieren vinden om ons leven te bederven, alle levende wezens en met name ook onszelf te laten lijden. Zelfs als we alles wat er mis is met de wereld zouden corrigeren, zullen we nog steeds nieuwe, ergere misstanden creëren totdat we de fabriek die al onze ellende produceert sluiten, namelijk onze slechte gedachten over elkaar.

Als we verwantschap voelen met elkaar, buiten wij andere mensen niet uit, betuttelen wij ze niet, vernederen we ze niet en gaan we niet slecht met anderen om. Alleen dit al zal ons leven ingrijpend veranderen en ervoor zorgen dat we ons op ons gemak voelen bij anderen, vol vertrouwen en blij.

Wat hebben we al niet geprobeerd? Duurzame energie? Check! Elektrische auto’s? Check! Veganistisch vlees? Check (veganistisch vlees is trouwens beeldspraak)! Verbod op kernwapens? Check! Maar geen van deze maatregelen heeft ook maar een begin gemaakt om de negatieve koers van de wereld te veranderen. We veroorzaken steeds meer vervuiling, doden meer dieren en kappen meer bossen voor het vee, we produceren meer wapens en er hangt nog steeds een nucleaire dreiging boven ons hoofd. Kortom, we hebben nog niet eens een begin gemaakt met het oplossen van wat dan ook met al onze afspraken en ontwikkelingen. Het zal ook nooit gebeuren zolang we niet het juiste doel voor ogen hebben: het leven van iedereen verbeteren, en niet op egoïstisch winstbejag uit zijn.

Wanneer we alles doen om te domineren en te controleren, kunnen we helemaal geen goede resultaten verwachten. Onze negatieve gedachten over elkaar veranderen alle goede dingen die we willen doen, elk nobel idee dat we hebben en elk positief woord dat we uitspreken, in activiteiten die alleen maar schadelijk zijn, de wereld zou beter af zijn zonder dat alles. Om de misstanden in de wereld recht te zetten, moeten we eerst onze gedachten rechtzetten, dan zal alles goed komen.

Ook al hebben we geen controle over onze gedachten en al helemaal niet over onze onwil naar elkaar, als we weten dat onze gedachten de oorzaak zijn van alles wat slecht is in deze wereld, is dat genoeg om dingen verbeteren. We zullen gaandeweg leren hoe we onze negatieve gedachten en onze onwil naar elkaar kunnen veranderen, maar we moeten dat eerst in praktijk brengen. We weten het: oefening baart kunst, dus we hoeven ons nu meteen nog geen zorgen te maken over de resultaten, maar wel over het oefenen met een goede wil, waarmee we nabijheid in elkaars harten willen creëren, een familiegevoel met vreemden en in ieder geval naar mensen in onze omgeving die we nu niets goeds wensen.

We hoeven ons verder nergens anders zorgen over te maken. Er is een uitspraak in Kabbalah dat alles wordt onderzocht in de gedachte. Dit betekent dat alles wat je doet, goed blijkt te zijn als je goede gedachten hebt. Als we verwantschap voelen met elkaar, buiten wij andere mensen niet uit, betuttelen wij ze niet, vernederen we ze niet en gaan we niet slecht met anderen om.  Dit alleen al zal ons leven ingrijpend veranderen en ervoor zorgen dat we ons op ons gemak voelen bij anderen, vol vertrouwen en blij.

Het resultaat zal zijn dat we geen nodeloze dingen meer hoeven te consumeren vanuit de behoefte om ons goed te voelen over onszelf of ons superieur te voelen aan anderen en we zullen ons niet meer hoeven te bewapenen of te beschermen, want we voelen ons dan dicht bij elkaar. De hele samenleving zal veranderen als resultaat van de nieuwe manier waarop we met elkaar omgaan en we zullen stoppen met overconsumptie, de vervuiling zal afnemen, wapenwedlopen zullen ophouden, en de talloze onoplosbare problemen die we nu hebben, zullen vanzelf verdwijnen als we geen muren meer hoeven op te trekken tegen de vijandige wereld om ons heen. Als we dus in een goede wereld willen leven, waar het leven gemakkelijk en plezierig is, hoeven we alleen maar te oefenen in het veranderen van de manier waarop we over elkaar denken, dit veranderen van negatief naar positief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/the-world-will-never-be-right-if-our-thoughts-are-all-wrong-linkedin/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: