Verschil tussen witte en zwarte afgunst

Vraag: Wat is het verschil tussen witte en zwarte afgunst?

Antwoord: We spreken over witte afgunst als ik anderen benijd, maar hen niet nadelig beïnvloed, alleen maar van hen wil leren.

Een dergelijke afgunst kan tamelijk egoïstisch zijn als ik kijk naar hoe enthousiast anderen zijn over wetenschap, kunst, enzovoort, als ik jaloers op hen ben en dit mij vooruit helpt. Dat wil zeggen, ik wil hen niet schaden, integendeel, misschien ben ik zelfs zo sensitief dat ik wil dat zij nog meer succes zullen hebben en dat ik samen met hen de achterstand zal inhalen.

We spreken over zwarte afgunst wanneer ik ergens in wil slagen, ik zie dat het mij niet lukt en ik daarom, om niet achter te blijven, alles doe om anderen te laten struikelen, ik gun hen geen succes. Dan help ik hen niet verder vooruit en kom ik, samen met hen, ook niet vooruit. Zelfs als ik wel verder kom, wil ik niet dat zij iets bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/difference-between-white-and-black-envy/

From KabTV’s “Spiritual States” 4/3/19

Filed under: Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed