De keuze is: niet zondigen

Vraag: In Kabbalah wordt het niet verrichten van handelingen voor de eenwording van mensen als een zonde beschouwd. Tegelijkertijd zegt Kabbalah dat er geen vrijheid van keuze is. Waar komt de zonde dan vandaan?

Antwoord: De vrijheid gaat er alleen over dat je je op de juiste wijze in de richting van het doel beweegt en dat veel sneller doet dan door de natuur bepaald is.

Vraag: Als ik voor mezelf bid, is dat volgens Kabbalah een zonde. Anderzijds, wat voor keuze heb ik dan?

Antwoord: Je keuze is dat je bidt om vriendelijk met anderen om te gaan en dat je de Schepper vraagt om je hiermee te helpen. Op deze manier versnel je je voortgang en je ontwikkeling.

Vraag: Heb ik vrijheid van keuze in het vragen om hulp aan de Schepper?

Antwoord: Ja. Het hangt van jou af hoe diep je contact maakt met de groep die jou inspireert en je voorwaarts duwt. Je gebruikt hun wederzijdse steun en zo wend je je tot de Schepper met een bepaald aantal indrukken vanuit de groep.

Vraag: Wat is zonde vanuit het gezichtspunt van Kabbalah?

Antwoord: Zonde is het verkeerde gebruik van de mogelijkheden die je gegeven worden om op de juiste wijze op weg naar het doel te gaan en dat snel en pijnloos tijdens dit leven te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/the-choice-is-not-to-sin/

From KabTV’s “Spiritual States” 1/14/20

Related Material:

Ask The Creator For Help

Sin—Deviation From The Movement Toward The Goal

Man’s Only Sin

Filed under: Commandments, Free Will | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: