Uiterlijke handelingen en innerlijke intenties

Vraag: Ik weet dat Kabbalah zich verdiept in het onderzoeken van de intentie die, vanuit dit standpunt bezien, de handeling is. Hoe moeten we de intentie en de handeling combineren, want het is niet altijd mogelijk om uit een handeling op te maken hoe goed de intentie is.

Antwoord: We moeten een mens zo opvoeden, dat hij in overeenstemming met zijn intenties handelt. Dan gaat hij door zijn uiterlijke handelingen zijn innerlijke intentie begrijpen.

Vraag: Dus dan moeten we een mens beoordelen naar zijn handelingen.

Antwoord: Dat kunnen we niet. We kunnen niet doorgronden welke intenties hij heeft.

Rabash geeft hier een heel goed voorbeeld van: Er is een kind aan het huilen, hij rolt hysterisch over de straat, zijn vader staat erbij en doet niets. Dan vragen voorbijgangers hem: “Waarom gaat u op deze manier met dit kind om?” De vader antwoordt: “Mijn zoontje vraagt om een speld om daarmee in zijn oog te krabben. Ik wil met hem naar de dokter, maar hij wil niet mee.”

In dit voorbeeld zien we dat wat we uiterlijk zien en begrijpen niets zegt.

Vraag: Dus de intentie is voor ons verborgen. We kunnen de moraal van de mens niet opmaken uit de zichtbare handelingen. Hoe lossen we dit op?

Antwoord: De oplossing is om tot een staat te komen waarin we de innerlijke verlangens, de intenties en de handelingen van mensen kunnen voelen, niet door de buitenkant zoals we dat in deze wereld zien, maar van binnenuit. Om dit te kunnen, moeten we naar het niveau van de Hoge Wereld opstijgen, dan zien we de intenties van een mens en niet zijn fysieke handelingen.

Vraag: Kijkt u persoonlijk nooit naar de uiterlijke handelingen van een mens? Zijn ze niet belangrijk voor u?

Antwoord: Voor mij zijn de uiterlijke handelingen van een mens belangrijk omdat we in een periode van correctie leven waarin deze handelingen iedereen beïnvloeden en mensen de goede richting opsturen. Daarom moet je nagaan in welke mate zij aan anderen het juiste pad laten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/external-actions-and-internal-intentions/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Related Material:

Can There Be Intention Without Action?

Action And Intention

Where Is The Intention?

Filed under: Education, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed