Het belangrijkste morele principe van de mensheid

Vraag: Morele normen veranderen voortdurend. Chauvinisme en nazisme zijn bijvoorbeeld vervangen door verdraagzaamheid, een tolerante houding naar seksuele en nationale minderheden. Of, vroeger werd een scheiding beschouwd als iets waar men zich voor schaamde, terwijl het tegenwoordig zelfs vaak buitengewoon gewaardeerd wordt, want men meent dat er daardoor meer onafhankelijkheid kan ontstaan, enz.

Bestaan er principes die onveranderd moeten blijven, los van cultuur, maatschappij en de tijd die voortschrijdt?

Antwoord: Ja. Dat zijn principes die gaan over de juiste interactie tussen mensen, als men één gemeenschap vormt waarin eenieder zich een integraal onderdeel voelt van het totaal van interacties. Dan ontdekken mensen daarin hun perfecte, eeuwige staat van zijn. Dit is het gevoel waarin zij moeten leven. Dit is het doel van hun ontwikkeling.

Vraag: Kunt u een paar principes opsommen die nooit veranderd moeten worden, ongeacht de menselijke ontwikkeling, een bepaalde cultuur en de voortschrijdende tijd?

Antwoord: Er bestaat maar één zo’n principe: “Heb je naaste lief als jezelf.” Daar is alles mee gezegd. In de praktijk leidt alleen dit principe ons naar de schepping en de handhaving van het systeem van onderlinge verbinding waarin wij een eeuwig en volmaakt leven zullen ontdekken.

Daarom moeten wij dit principe met elkaar waarmaken door in Tens (groepjes van tien mensen) bij elkaar te komen, in kleine groepen. Dit is al de praktische uitvoering van praktische Kabbalah: hoe trekken wij de speciale energie aan – het Hoge Licht genaamd – die ons dichter bij elkaar kan brengen, kan verklaren waarom wij tegengesteld zijn aan elkaar en ons helpt om te leren hoe wij boven onze tegenstellingen kunnen uitstijgen.

Om te beginnen zijn we allemaal van elkaar verwijderd, want we zijn door de zogenoemde breking heengegaan. Nu moeten we weer dichter bij elkaar komen. In het verschil tussen connectie en disconnectie gaan we voelen dat we ons in de eeuwige stroom van het leven bevinden.

Opmerking: Het lijkt een paradox. Als we nu de straat op zouden gaan en aan mensen zouden vragen of zij zich houden aan het principe “Heb je naaste lief”, zou bijna iedereen zeggen dat hij dat doet.

Mijn antwoord: Dus is het nodig om aan mensen uit te leggen wat we met deze woorden “Heb je naaste lief als jezelf” bedoelen en waarom dit principe in de Torah aan ons gegeven is, en eveneens waarom iedereen er prat op gaat dat hij dit kan waarmaken maar dat niemand er eigenlijk rekening mee houdt, enz.

Vraag: Bent u van mening dat alle andere morele principes op dit principe gebaseerd zijn? 

Antwoord: Alle andere principes zijn een onderdeel van liefde voor de naaste.

Vraag: Als ik me aan dit principe houd, moet ik dan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer mijn zitplaats aan iemand anders afstaan en mensen gratis hulp bieden?

Antwoord: Als je hiervan uitgaat, ben je altijd vriendelijk naar anderen en zal je je naaste nooit pijn doen. Hoe zou je iemand van wie je houdt pijn kunnen doen?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-main-moral-principle-of-humanity/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed