Korte Kabbalah Tips – 2-7-2020 – De zin van het leven

Vraag: Wat verhindert ons om het doel van het leven te bereiken?

Antwoord: Ons egoïsme en het belangrijkste kenmerk daarvan is luiheid.

Vraag: Is het belangrijk om met andere mensen over de zin van het leven en het doel van het leven te praten?

Antwoord: Waarom niet?! Tenslotte hebben we allemaal één gemeenschappelijk doel. Daar is niets geheimzinnigs aan. Hier moet echt overal en met iedereen over gediscussieerd worden.

Vraag: Moet het doel van het leven van ieder mens gezien worden als persoonlijk of alleen als collectief?

Antwoord: Het is persoonlijk en bedoeld om ten dienste te staan van het collectief.

Vraag: In welke mate is mijn doel afhankelijk van anderen in een gemeenschap van mensen die hiernaar op zoek zijn?

Antwoord: Wij kunnen en moeten elkaar helpen, anders kunnen we niet snel vooruitkomen.

Vraag: Bent u het eens met de bewering: “De zin van het leven is de zin van het leven te vinden?”

Antwoord: Jazeker.

Vraag: Wat is uw doel in het leven en hebt u het bereikt?

Antwoord: Ik probeer het te bereiken.

Vraag: Wat zijn uw plannen voor het komende jaar, de komende maand en voor vandaag?

Antwoord: Ik probeer het onmogelijke te bereiken, zodat het mogelijk wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/blitz-of-kabbalah-tips-7220-2/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Management Skills” 7/2/20

Filed under: Education, Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: