“Een gebed, wat is dat?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: “Een gebed, wat is dat?“

We zijn geboren en opgegroeid in een op onszelf gerichte waarneming en van daaruit voelen we de wereld, dit leidt tot een opeenstapeling van problemen in ons leven. Wij ontmoeten allerlei soorten problemen om ons een verlangen te geven naar het kunnen uitstijgen boven ons huidige waarnemen en voelen, en een nieuwe wereld te ontdekken, een wereld van liefde, zorg en positieve verbinding tussen iedereen. 

De transformatie van ons aangeboren egoïstische waarnemen en voelen naar een nieuwe altruïstische waarneming, vindt plaats door wat “gebed” genoemd wordt.

Wat is dat, een gebed?

Bidden betekent niet dat we woorden uit een boek nazeggen, hoe heilig dat boek ook moge zijn, het betekent evenmin dat wij aan een hogere macht vragen om iets in de wereld te veranderen of iets goed voor ons te doen. Omdat onze hele waarneming van de werkelijkheid op onszelf gericht is, waardoor we ons richten op een continue innerlijke vervulling van onszelf, is een gebed een oprechte vraag om de transformatie van onze egocentrische benadering van de realiteit, zodat we een gunstige bijdrage kunnen leveren aan alles en iedereen om ons heen.

Met andere woorden, bidden is een vraag om de transformatie van onszelf, zodat wij – in plaats van alles op een egoïstische manier te willen absorberen, ontvangen en anderen voor persoonlijk gewin te exploiteren, wat wij van nature doen – de ware wil ontwikkelen om in een tegengestelde richting te denken en te verlangen, namelijk aan geven, aandacht hebben voor anderen, en ons verlangen inzetten ten behoeve van anderen.  

Het resultaat van een eerlijk gebed om zelf-transformatie, vanuit de grond van ons hart, is door de Wijzen verwoord in het gebod: “En je zult je vriend even liefhebben als jezelf” (Leviticus 19:18). Dit betekent dat ons gebed ons moet leiden naar een staat waarin wij anderen even goed voelen als onszelf, daardoor wordt de intentie van ons ego veranderd en gecorrigeerd naar de intentie om te geven.

Daarom betekent een gebed dat we een waar verlangen willen bereiken om anderen even lief te hebben als wij onszelf liefhebben, en eveneens dat wij ons er ten volle van bewust zijn hoezeer wij nu onszelf liefhebben. Als ons verlangen waarachtig is, uit de grond van ons hart, worden we beloond met de hulp van de hoge Kracht die ons ego corrigeert en ons de mogelijkheid geeft om anderen evenzeer lief te hebben als wij onszelf liefhebben.

Video is ondertiteld in het Engels.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/what-is-a-prayer-quora/

https://laitman.com/category/prayer-intention/

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: