De vreugdevolle tranen van het gebed

Een gebed is een mengeling van een gevoel van droefheid, lijden, gemis, verschillende behoeften en het onvermogen om de Schepper te rechtvaardigen. Maar het gebed zelf moet uit dankbaarheid bestaan. Ik dank de Schepper voor deze mogelijkheid om te communiceren, voor het feit dat Hij mij zodanig heeft geschapen dat ik de behoefte voel om mij tot Hem te wenden,

Dit betekent dat een gebed uit liefde moet voortkomen en niet uit het stellen van eisen. We zijn beiden gelukkig omdat ik een vraag heb waardoor ik onze liefde kan ontwikkelen. Een gebed moet beginnen met het besef dat we heel blij zijn omdat we ons door dit gebed met elkaar kunnen verbinden.

Een gebed combineert twee volkomen tegengestelde polen, maar het eerste is het punt van hechting, dankzij het gevoel dat we beiden deel zijn van één gemeenschappelijke handeling. Ik moet het onvervulde verlangen ontdekken dat de Schepper kan vervullen. En ik ben blij dat ik deze innerlijke behoefte heb ontdekt, anders zou ik mezelf nooit hebben kunnen uiten. Hier worden de twee tegenstellingen gecombineerd. Een gebed is vreugde, geen tranen, zoals men er in het algemeen over denkt in onze wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2012/09/the-joyful-tears-of-prayer/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/11/12, The Zohar

Related Material:

Gratitude To The Creator Is The Elevator To New Heights

What Does Prayer Begin From?

The Force Of Prayer And The Force Of Gratitude

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Love, Prayer and Intention | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed