Mijn belangrijkste doel

Confucius: “Het hindert mij niet dat ik niet begrepen word. Het hindert mij als ik anderen niet ken.”

Als mensen mij niet begrijpen, raak ik verontwaardigd, want dit is mijn tweede taak, het tweede doel in mijn leven, dat mensen begrijpen wat ik aan hen wil doorgeven. Het eerste doel is natuurlijk de Schepper, maar het tweede zijn de mensen.

Opmerking: Het is voor u echt belangrijk dat mensen u begrijpen

Mijn Reactie: Zeker. Wat is mijn leven anders waard? Alles gaat erover dat ik iets aan mensen doorgeef.

Vraag: Is het alleen mogelijk om aan hen iets door te geven als u hen begrijpt?

Antwoord: Nee. Alles hangt alleen af van de hulp van de Schepper, de goodwill van de Schepper, dat Hij hun harten opent en dan zal ik hen vertellen waarmee ze gevuld kunnen worden. De Schepper kan het niet zelf doen. Hij heeft tussenpersonen nodig.

Vraag: Dus bijna uw hele leven is erop gericht dat u begrepen en gehoord wordt.

Antwoord: Niet ik. Wat ik wil doorgeven. Ik bouw als het ware een kanaal, een soort buis, en wat ik wil doorgeven, gaat daar doorheen. Het maakt voor mij zelfs niet uit of het door mij heengaat en hoeveel ik begrijp van wat er door mij heengaat. Het belangrijkste is dat ik het naar hen toebreng.

Vraag: Is het niet belangrijk dat ze zullen zeggen: Ik heb het via hem gekregen?”

Antwoord: Absoluut niet.

Opmerking: U hebt er nooit een geheim van gemaakt – en u hebt het altijd gezegd – dat u uw proefschrift hebt verdedigd zodat men zou kunnen zeggen: “Oh, hij heeft een PhD, dan ga ik naar hem luisteren.”

Antwoord: Natuurlijk! Waarvoor anders?

Opmerking: Mensen verdedigen hun proefschrift niet alleen hiervoor. Ze doen het voor hun salaris, voor respect voor een academische graad en voor hun cv.

Mijn Commentaar: Dat alles geldt niet voor mij en ik heb het ook niet nodig.

Vraag: Is alles gericht op het feit dat als het helpt dat er naar mij geluisterd wordt, ik het doe?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen hiervoor.

Vraag: Als er bij wijze van spreken, nu u bekend bent, door mensen op elke hoek van de straat gezegd zou worden: “Laitman! Laitman!” Zou u dan zeggen: “Dit is nu juist bedoeld om gehoord te worden?”

Antwoord: Dat denk ik, ja. Bovendien weet ik dat het alleen maar gebeurt in de mate waarin de Schepper het nodig heeft. In die mate zal Hij me ofwel verhogen, ofwel verlagen. Ik geloof dat een mens moet ervaren wat hij nodig heeft. Hij moet het doorleven, het allemaal verduren en zich realiseren dat het voor zijn bestwil is. Een andere keus is er niet. Eenieder voert zijn eigen taak uit. De een lijkt te vernietigen, de ander lijkt te herstellen, de een lijkt te vullen en de ander lijkt leeg te maken, enzovoort.

Vraag: Hoe wist u dat het uw taak was om de wereld te vertellen waar men voor leeft, om de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden? Hoe wist u dat dit uw leven zou zijn?

Antwoord: Ik voelde het, hoewel ik er helemaal niet op uit was om het te doen. En later door mijn leraar Rabash, hij wees mij de richting. Meer nog, hij leidde me niet naar de hoogste staten van spiritualiteit, maar naar dichtbij mensen blijven, mijzelf niet van hen te isoleren, en te dissemineren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/my-main-goal/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/27/20

Related Material:

My Way

A Noble Cause

I Fill Your Souls

Filed under: Dissemination, News | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed