Gebed en vertrouwen

Baal HaSulam, brief 24: Jullie weten al dat gebed en vertrouwen hand in hand gaan. En wij moeten geloven, met een compleet geloof, dat de Schepper het gebed uit ieders mond hoort. En door dit geloof verkrijgen wij vertrouwen in de hulp van de Schepper, dan wordt ons gebed compleet, in het vertrouwen dat wij gered zullen worden. En dan worden wij de hele dag beloond met vertrouwen en vreugde, alsof wij al gered zijn.

Baal HaSulam zegt dat gebed  en vertrouwen dezelfde oorsprong hebben, dit is een heel belangrijk principe. In ons dagelijks leven is het precies andersom. Het gebed verschijnt als een mens geen vertrouwen heeft en in de war is. Hij bidt als hij zich volkomen hulpeloos voelt, angstig is, zich zorgen maakt en Hulp van Boven nodig heeft: hij voelt zich verloren in het leven en weet niet waar hij zich toe moet wenden en wat hij moet doen. In deze staat van wanhoop en angst komt er een gebed in een mens naarboven, want hij voelt geen hoop voor de toekomst, heeft niets waarop hij kan vertrouwen.

Maar een spiritueel gebed is hieraan tegengesteld: het ontstaat als een mens voelt dat er een Gastheer is die de wereld bestuurt, zijn hele leven bestuurt, die alles in orde zal brengen. Hij begrijpt dat de Schepper alles al had voorbereid en dat het enige wat hij moet doen, is: met Hem in contact blijven. Dit betekent dat hij vertrouwen heeft in de Hoge Kracht, in de Schepper, naast Wie er geen ander is, en met dit vertrouwen wendt hij zich tot Hem en vraagt hij, met grote nadruk, of de Schepper zijn hoofd en hart wil openen en hem verder wil brengen.

Het is absoluut tegengesteld aan wat er in onze wereld verwacht wordt, zoals er geschreven staat: “De mening van de Torah is tegengesteld aan de mening van de landeigenaren.”

De tijd van het gebed vindt dus alleen plaats na de voorbereiding, na een gebed vóór een gebed. Door een gebed vóór een gebed moet ik op weg gaan naar de bron. Als een mens vertrouwen in de bron voelt en er verbinding mee heeft, kan hij een verzoek om hulp tot Hem richten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2012/09/prayer-and-confidence/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/2/12, Writings of Baal HaSulam

Related Material:

Fear Of Appealing To The Creator

How Do We Oblige The Creator To Help Us?

The Prayer Of Many

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Inner Work, Prayer and Intention | 1 Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed