En het werd avond en het werd ochtend

Er staat geschreven: “En het werd avond en het werd ochtend, één dag.” Dit betekent dat wij altijd eerst door de avond heen moeten gaan, de duisternis, de nacht, gebrek aan begrip en gevoel, verwarring. Toch betekent dit niet dat wij niets voelen.

Wij voelen dat we niet kunnen voelen of begrijpen, dit betekent dat wij ons in de duisternis van de nacht bevinden. Nacht voelen is al een bepaald gevoel en geen zinloze, onbewuste staat.

Een mens moet dus altijd uitgaan van wat hij niet begrijpt en niet voelt, met bitterheid en verwarring in zijn hart en zijn denken. Dan ontwaakt hij en begint hij de zogenoemde dag te ontdekken. Daarom moeten we ermee vertrouwd raken dat we blij zijn met het voelen van de nacht, van verwarring en niet begrijpen, van niet kunnen voelen. Gewoonlijk houden wij niet van dergelijke situaties, want zij vervullen ons egoïsme niet.

We moeten echter inzien, dat juist als wij duisternis ervaren, wij voelen hoe er lege verlangens worden onthuld, klaar voor nieuwe kennis en een nieuwe waarneming van de dag, geven en verbinding, het voelen van de Schepper. Daarom moeten we de staten van duisternis en nacht niet minder waarderen dan de onthulling van kennis, begrip en geven, “dag” genoemd.

Duisternis leidt ons naar het Licht, want het Licht kan alleen gevoeld worden als er duisternis in verborgen is. Hoe dieper de duisternis, hoe groter het Licht, want de duisternis is een gebrek, een verlangen om het Licht te bereiken. Dan wordt het Licht onthuld, in overeenstemming met de kracht van het verlangen, de hunkering ernaar.

Het blijkt dat duisternis en Licht even belangrijk zijn. Hoe verder wij vorderen met de correcties, hoe groter de duisternis wordt en hoe groter het Licht is. Wij hechten dus evenveel waarde aan de duisternis als aan het Licht, want ze zijn met elkaar verbonden en worden in relatie tot elkaar gewaardeerd.

Wij moeten altijd in het midden blijven, tussen de duisternis en het Licht, en als we het Licht onthullen, moeten we begrijpen dat het voortkomt uit de duisternis. We moeten de onthulling van een nieuwe duisternis waarderen en begrijpen dat het de juiste, ware vorm is van de onthulling van het Licht die zal volgen.

De duisternis van vandaag is altijd groter dan die van gisteren, want we gaan continu van niveau naar niveau: duisternis, de overwinning van de duisternis, dag, en de onthulling van het Licht; dan weer duisternis, de overwinning ervan, en de dag, zoals er geschreven staat: “En het werd avond en het werd ochtend, één dag.” En zo komen we, van dag tot dag, steeds hoger op de treden van de ladder.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2020/10/and-there-was-evening-and-there-was-morning/

 From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/14/20, “Bereshit

Related Material:

About Light And Darkness

How Can We Turn The Night Into Day?

The Morning Starts In The Evening

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: