Daily Archives: oktober 4, 2020

Van conflict naar overeenstemming

Vraag: Wetenschappers zeggen dat conflicten zowel constructief als negatief kunnen zijn. We kunnen ze rangschikken naar de doelen die gesteld worden tussen volkeren, landen en religies. Er zijn persoonlijke en interpersoonlijke conflicten, conflicten door verschillen van mening, emotionele conflicten, verborgen en open conflicten, etc.

Wat voor conflicten, denkt u, kunnen zich voordoen in groepen waar mensen les krijgen in integrale educatie?

Antwoord: Geen enkel conflict! We kunnen ons zoiets zelfs niet voorstellen. We zullen ze wel oproepen, er blij mee zijn en ze ontwikkelen. Dit alles om er bovenuit te stijgen en ons juist hierdoor met elkaar verbinden. Er bestaat niets in de natuur – niet alleen in onze wereld, maar in alle werelden – wat niet uit tegenstellingen bestaat, conflict en overeenstemming.

Vraag: Zijn conflicten een noodzakelijk voorwaarde om de samenleving te ontwikkelen?

Antwoord: Absoluut! Hiervoor worden ze in eerste instantie gegeven en worden ze zichtbaar.

Vraag: U zegt dat wij zelf conflicten moeten oproepen. Maar ze worden al door de natuur in het leven geroepen, moet ik er dan ook nog naar op zoek gaan?

Antwoord: Natuurlijk hoef je ze niet op te zoeken. We doen niets op een kunstmatige manier. We moeten uitsluitend naar verbinding streven, het resultaat daarvan zal zijn dat we steeds opener worden naar onze verschillen, tegenstellingen en de afstand tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/from-conflict-to-consent/

From KabTV’s “Management Skills” 7/16/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Een portie Licht

Vraag: Krijg ik vanaf het allereerste moment dat ik de Wijsheid van Kabbalah ga studeren een portie Licht?

Antwoord: Je gaat een bepaalde hoeveelheid van het hoge Licht  ontvangen, afhankelijk van je participatie in de groep, je studie met de groep en de handelingen die je samen met de groep verricht. Deze lichtdeeltjes beïnvloeden je, als resultaat van hun inwerking zullen de eerste heel subtiele veranderingen waarneembaar gaan worden in je.

Ik wil niet van tevoren over deze waarnemingen spreken, ze zijn echter heel interessant, je zult gaan merken dat er innerlijk iets bij je verandert dat niet van deze wereld is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/a-portion-of-light/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/11/18

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Werk is de verbinding van een mens met de samenleving

Vraag: U zegt dat een mens verplicht is om te werken, zelfs als hij voldoende middelen van bestaan heeft. Waarom?

Antwoord: Het is duidelijk dat de samenleving werk nodig heeft. Werkt iemand voor geld of om aan de samenleving te geven wat hij kan geven? Wij zien werk op zich niet als een noodzaak. Wij zien het echter als een noodzakelijke bijdrage van de mens aan het maatschappelijk leven.

Vraag: Dus iemand die in zijn levensonderhoud kan voorzien, moet werken om zich zo met andere mensen te verbinden?

Antwoord: Natuurlijk! Werk is een verbinding met andere mensen, met de hele structuur van de menselijke samenleving. Een mens moet werken, juist om een menselijk wezen te zijn, om deel van de maatschappij te zijn, niet om geld te verdienen. Werk is een middel om opgenomen te worden in de menselijke gemeenschap.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/work-is-the-connection-of-a-person-with-society/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 6/4/20

Filed under: Crisis, Economy, Globalization | Add Comment / Ask Question →