Tot wie moet ik mij richten?

Vraag: Tot wie moet ik mij richten als ik een vraag heb?

Antwoord: Tot de Schepper. De Schepper is het Hoge Licht, de eigenschap van absolute goedheid, liefde en geven. Er bestaat niets anders in de wereld dan deze Kracht. Hier zijn alleen ik en Hij. Al het overige dat lijkt te bestaan, bestaat tussen mij en de Schepper.

Op het moment dat ik mijzelf begin te corrigeren, verandert de afstand tussen ons eveneens, d.w.z. de eigenschappen tussen mij en de Schepper veranderen. Wij beginnen, als het ware, dichter te komen bij het punt van complete hechting aan Hem.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2020/09/who-should-i-appeal-to/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/4/18

Related Material:

How Can We Appeal To The Law Of Nature?

For Those Who Pray

How Do We Turn To The Creator?

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual WorkNo Comments →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed