“Kunt u mij wat vertellen over het collectieve bewustzijn?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Kunt u mij wat vertellen over het collectieve bewustzijn?

Bewustzijn bestaat in het collectief.

Wij bestaan allemaal in het collectieve bewustzijn, dit is te vergelijken met een holografisch object, als het licht ontmoet, lijkt het alsof één lichtbundel zich in verschillende spectra verdeelt.

De mate waarin wij het collectieve bewustzijn realiseren, berust echter op de mate waarin wij elke individuele gedachte en elk verlangen eraan toevoegen.

Omdat ieder van ons in het collectieve bewustzijn existeert, hangt ons begrip af van de mate waarin wij ons met een dergelijk bewustzijn bezighouden.

Daarom bestaat het holografische beeld zowel op collectief als op individueel gebied, want in potentie heeft ieder van ons het gehele collectieve beeld individueel in zich. 

Het bereiken van het collectieve bewustzijn vereist dat wij ons openen naar het collectieve verlangen en de collectieve gedachte die buiten onze eigen, individuele gedachten en verlangens bestaan.

Wij hebben de mogelijkheid om door onze individuele waarnemingen heen te breken door ons met anderen te verbinden, dit betekent dat wij ons richten op het voelen en vervullen van hun verlangens, op z’n minst in dezelfde mate als wij ons richten op het vervullen van onze eigen verlangens.

Door ons op een dergelijke manier op te stellen – door de tijd heen en via allerlei staten die ons confronteren met de grens tussen onze individuele waarnemingen en onze waarneming van het collectief, en ook door onze omgeving zo te organiseren dat wij steeds weer onze steun aan het collectieve beeld laten prevaleren boven ons individuele beeld – ontdekken we geleidelijk een wijdere wereld.

We ontdekken die wijdere wereld in onze eigen gedachten en verlangens, namelijk in ons, maar in die ruimte voelen en handelen wij naar het collectief zoals naar onszelf.

Als wij een dergelijke staat bereiken, komen wij tot zuivere harmonie, geluk en het gevoel van eeuwigheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/could-you-tell-me-something-about-collective-consciousness-quora/

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed