De individuele ziel en haar afhankelijkheid van de algemene ziel

Vraag: Wat zijn de beperkingen die de individuele ziel heeft als deel van de algemene ziel en hoe komt haar afhankelijkheid van de algemene ziel tot uitdrukking?

Antwoord: Een individuele ziel ontwikkelt zich alleen in de mate die noodzakelijk is voor haar herstel in de algemene ziel. Als wij een individuele ziel nemen, vrouwelijk of mannelijk, zien wij dat de fasen van de ontwikkeling van die ziel altijd plaatsvindt binnen het alomvattende beeld van de ziel van Adam en niet anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/the-dependence-of-the-individual-soul-on-the-general-soul/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 9/16/18

Related Material:

A Soul And Its Substance

Me And The General Soul

Soul—One For All?

Filed under: Adam-The Common Soul, Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed