Monthly Archives: september 2020

Aan de epidemie zal een einde komen als wij ervoor zorgen

Iedere dag horen we op het nieuws over miljoenen coronavirus gevallen en duizenden doden. De pandemie blijft zich verspreiden en het einde is niet in zicht. Eerst hoopten we dat de epidemie na een paar weken voorbij zou zijn. Maar nu denkt niemand er meer zo over. Er wordt gezegd dat er geen geneesmiddel is voor het coronavirus en dat de kans groot is dat er geen vaccin ontwikkeld kan worden.

Er kan voor wat verlichting gezorgd worden, maar er zal geen echte bescherming komen. Er zijn al meer voorbeelden geweest van dergelijke ziekten. Ofwel ze komen regelmatig terug of ze circuleren constant om ons heen. Daarom moeten we niet rekenen op het einde van de pandemie, wat – zoals nu aangenomen wordt – nog een jaar of twee zal duren. Er zal een einde aan komen als wij ervoor zorgen. Het is niet afhankelijk van tijd maar van ons werk.

De wereld lijdt aan gebrek aan voedsel, geld en plezier. Maar als we een goed leven willen hebben, vol met alles wat we fijn vinden, moeten we de natuurwetten kennen en ze op de juiste manier toepassen. De eerste natuurwet is integrale afhankelijkheid, dit betekent dat we ons in één organisme bevinden. Als een deel van het lichaam gebroken is, lijdt het en het hele lichaam lijdt. 

Maar de situatie van de mensheid is zodanig dat we allemaal verdeeld zijn, afgescheiden van elkaar, van positief geven aan elkaar! Daarom lijken we op een gebroken lichaam dat niet meer tot leven kan komen. Wij moeten daarom voor onze verbinding zorgen. Dit is de juiste ecologie, de integraliteit van de natuur die zich op al haar niveaus manifesteert. We moeten ons op de juiste manier met elkaar verbinden, want de natuur noodzaakt ons om dat te doen.

De natuur zegt: “Wil je geld, respect, gezondheid, voedsel en plezier? Ik heb het allemaal voor je! Je moet er alleen wel voor betalen. Waarmee? Met je verbinding.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/the-epidemic-will-end-when-we-finish-it/

From Daily Kabbalah Lesson 09/24/20, “Concerning Above Reason”

Related Material:

When Will The Pandemic End?

Why Did Nature Plan A Pandemic?

Who Is Happy During The Coronavirus Pandemic?

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Vertrouwen in de waarheid werkt

Vraag: De bemanning van een Argentijns schip was op het coronavirus getest. De resultaten waren negatief en zij deden alles volgens de regels. De bemanning ging twee weken in quarantaine voordat ze gingen varen. Tijdens de reis kwamen ze niet in contact met andere mensen, maar na een paar weken op zee werden sommige bemanningsleden ziek, het schip ging terug naar de haven en ze waren bijna allemaal ziek geworden door het coronavirus. Wat is er op dat schip gebeurd?

Antwoord: Er is niets gebeurd. Het virus zit gewoon in de lucht.

Vraag: Kan het op het schip gebeurd zijn?

Antwoord: Als ze allemaal met elkaar verbonden waren geweest, op een serieuze, krachtige manier, niet alleen in de functie van bemanning van het schip maar meer dan dat, zouden ze het virus overwonnen hebben.

Dit virus is duidelijk anti-egoïstisch. Als dit team door vriendschappelijke contacten met elkaar verbonden was geweest en zij als één man samen hadden willen werken, zou het virus geen vat gehad hebben op hen.

Als ze dat gewild hadden, zou hun verlangen hebben gewonnen. Het zou een veld om hen heen gecreëerd hebben dat het virus had tegengehouden.

Vraag: Vindt het virus zo’n opening die we “wij zijn afgescheiden van elkaar” noemen en kan het daardoor naar binnen dringen?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Wat zou de eerste gedachte moeten zijn die bij iemand opkomt die een of ander probleem tegenkomt?

Antwoord: Waar zijn mijn vrienden, mijn kameraden? “Waar zijn mijn oorlogsvrienden, mijn strijdmakkers?” Op deze manier moet er bij alles samengewerkt worden.

Vraag: “Zodat zij me zullen helpen,” zo’n soort gedachte?

Antwoord: Zodat ik hen help.

Vraag: Ondanks de situatie waar ik in zit?

Antwoord: Ik word alleen beter als ik hen help.

Vraag: Betekent dit dat de vector van mij uit naar buiten toe moet wijzen?

Antwoord: Ja. Als ik erover denk dat ik hen gezond wil maken en niet mezelf, zal ik werkelijk elk probleem kunnen overwinnen.

Vraag: Wat als ieder bemanningslid van het Argentijnse schip aan de ander had gedacht, zelfs toen ze ziek werden?

Antwoord: Dan zouden ze allemaal snel beter geworden zijn!

Vraag: Als iemand, ondanks het feit dat hij ziek is en het coronavirus heeft, aan de ander denkt zodat die ander niet ziek wordt, wordt zo iemand dan beter?

Antwoord: Ja. Dit is de test. Dit is het werkelijke vertrouwen in de waarheid.

Vraag: Moeten ze er dan op vertrouwen dat dit alles effect heeft? Moeten ze hier vanuit leven?

Antwoord: Zelfs als het niet werkt. Ik ga dood, maar ik wil dit bewijzen en dit is nu precies wat ik wil laten zien.

Als ik aan de ander denk, kan het niet zo zijn dat ik doodga, Maar ik doe dit niet om doodgaan te vermijden. Mijn vertrouwen in deze wet, dat ik alles ten behoeve van anderen moet doen, betekent namelijk dat ik mijzelf en anderen dan op geen enkele manier kan schaden, dit is het hoogste wat er bestaat. Dit is een wet van de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/confidence-in-truth-will-work/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/20/20

Filed under: Coronavirus, Health, News | Add Comment / Ask Question →

“Een Jom Kipoer Gebed dat gehoord zal worden” (Times Of Israel)

De Times of Israel publiceerde mijn nieuwe artikel “Een Jom Kipoer Gebed dat gehoord zal worden”

Wat goed en kwaad betreft: “Ongeacht hoe wij ons gedragen of waar we zijn, uiteindelijk zullen wij ermee wegkomen, want God is goed en genadig voor ons volk.” Dit is de gebruikelijk joodse redenering voor Jom Kipoer, de Grote Verzoendag. Om het maar onomwonden en simpel te zeggen: Denk twee keer na, want dit is pure nonsens. De “speciale behandeling” die wij krijgen kan nu alleen maar samengevat worden als constante tegenslagen die ons gestaag voortduwen naar een diep zielsonderzoek over ons ego gerichte, schade aanbrengende gedrag naar anderen. Al wij echter onze ongecorrigeerde staat erkennen, is dat een grote stap naar het ware gebed dat wij nodig hebben, een gebed dat vergeving en bevrijding zal brengen.

Maar wat is een waar gebed? Het is een innerlijk proces van zelfonderzoek dat tot het begrip leidt dat ik een probleem heb, dat ik geen enkele rechtvaardiging kan vinden voor hoe ik ben en voor mijn egoïstische verlangens en handelingen in het voordeel van mijzelf en ten nadele van anderen. Dit is de natuur waarmee ieder van ons is geschapen, bij onze geboorte hebben wij dit meegekregen, om hier bovenuit te stijgen en te verlangen naar waarlijk zorgzaam te zijn voor anderen, moeten wij naar de Schepper roepen om hulp, om correctie.

Dit jaar biedt de coronavirus pandemie een speciale mogelijkheid voor een dergelijke smeekbede. Onze uiterst moeilijk situatie werkt als hulp tegen ons door het dringende karakter dat onze bede nodig heeft. Het feit dat wij beperkingen hebben wat samenkomsten betreft, mag de essentie en de doelmatigheid van ons gebed niet in de weg staan. Fysieke verbinding heeft niets te maken met wat er in ons hart gebeurt, de spirituele plek waar het gebed plaatsvindt. In plaats van een hindernis voor onze verbinding, zal fysieke afstand de ware afstand tussen ons laten zien, de grote kloof en afscheiding tussen onze harten.

Door de onaangename problemen in onze tijd, ontdekken we hopelijk waar we om moeten vragen. Als we tot een dergelijk inzicht komen, zal de huidige crisis van onschatbare hulp voor ons zijn. Zoals er geschreven staat:

“Er bestaat geen gelukkiger moment in het leven van een mens dan wanneer hij ontdekt dat hij volkomen krachteloos is en het vertrouwen in zijn eigen kracht verliest, want hij heeft alle mogelijke inspanningen verricht, maar niets bereikt. Dit is zodat hij juist op dit moment, in deze staat, gereed is voor een volledig, duidelijk gebed tot de Schepper.”

– Kabbalist Rav Yehuda Ashlag, Pri Hacham: Igrot Kodesh.

Wij moeten bidden om de heling van de wonden die wij bij elkaar aangebracht hebben in ons dagelijks leven, toen wij met alles en iedereen om ons heen onverschillig en met gebrek aan aandacht zijn omgegaan en alleen onze persoonlijke doelen hebben nagestreefd, in plaats van te doen wat voor iedereen goed is.

De ware zonde bestaat uit het feit dat ik niet wil weten wat mijn zonde is, hoe ik anderen schade toebreng. Precies dat. Want als ik het had geweten, zou het duidelijk voor mij geweest zijn dat ik mij tot de Schepper had moeten wenden en om correctie had moeten vragen. In onze huidige staat van onbewustheid, zijn we niet in staat om in ons handelen de ware situatie waarin wij ons bevinden te ontdekken. Wij beseffen niet dat onze eigenschappen en ons handelen werkelijk zo slecht zijn.

Mijn zonde is, dat ik het ware kwaad in mij niet onthul, niet aan mijzelf toeschrijf en dat ik weiger te bedenken dat ik moet veranderen. Ik vraag niet om de mogelijkheid om anderen lief te hebben, iedereen te helpen en mijzelf, al is het maar een beetje, op te offeren ten behoeve van de mensheid. Ik denk er zelfs nooit aan. Dus wij moeten ons allereerst realiseren dat onze zonde hieruit bestaat, en dit moet de plek zijn van waar berouw in ons hart.

In onze geglobaliseerde wereld wordt het elke dag duidelijker dat de mensheid steeds meer met elkaar verbonden is en afhankelijk is van elkaar. Alles in de werkelijkheid is zo met elkaar verweven dat zelfs als ik actief niemand kwaad doe, dat niet betekent dat ik geen kwaad veroorzaakt heb. Ik heb eenvoudigweg niemand goed gedaan, door dat verzuim heb ik kwaad veroorzaakt. Niet handelen is ook een zonde. In plaats van te proberen om de wereld op orde te brengen, moeten we eerst onszelf op orde brengen en leren hoe wij een voorbeeld voor anderen kunnen zijn.

Vooral op deze Jom Kipoer, nu wij een krachtige plaag van de natuur beleven in de vorm van het coronavirus, hebben wij de kans om ons te verzoenen met het besef dat deze situatie eenieder van ons de mogelijkheid geeft voor een diepgaand zelfonderzoek. Wij kunnen beseffen dat een waar gebed niet bestaat uit mechanisch verzen lezen maar uit een diepgaand zelfonderzoek dat ons dichter bij een eerlijke vraag om eenheid brengt als ons ultieme doel.

Mogen wij allen tot de ware verbinding van onze harten komen en ingeschreven worden in het Boek des Levens voor een goed jaar!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/a-yom-kippur-prayer-that-will-be-heard-times-of-israel/

Het volgende blog verschijnt dinsdag aanstaande, na Jom Kipoer.

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wij vragen niet om vergeving maar om correctie

Het nieuws laat ons zien dat de wereld op een afgrond afstevent, iedere dag verder wegzakt en dringend de juiste remedie nodig heeft. Maar het lijdt geen twijfel dat een dergelijk vaccin niet in een laboratorium gemaakt kan worden en het is helaas zo dat de epidemie alleen maar erger wordt. Het is nog niet duidelijk dat de wereld in de goede richting aan het veranderen is.

Wij moeten ons verantwoordelijk voelen voor de hele werkelijkheid en juist daarvoor moeten wij de Schepper om vergeving vragen. Wij begrijpen tenslotte dat alles van ons afhangt. De Schepper heeft ons dichter bij Hem gebracht en wacht totdat wij Hem, als de hoogste Heerser, voor de hele wereld vragen. Hij wil dat wij een kanaal zijn waardoor het Licht kan stromen tussen Hem en de hele wereld, maar wij zijn nog niet in staat om Hem erom te vragen.

Hiervoor vragen wij vergeving, want het is nu onze plicht om dit te implementeren. Wij vragen niet om vergeving voor onze fouten uit het verleden, maar om wat we nu moeten doen, aangezien we beseffen dat wij verantwoordelijk zijn voor de situatie in de wereld. Wij hebben dus voldoende om vergeving voor te vragen aan de Schepper, want wij zijn er de oorzaak van dat de wereld zich in de vreselijke staat bevindt waarin ze nu is.

Als wij op de juiste wijze gehandeld hadden, vóór de coronavirus pandemie, vóór al deze problemen, zouden wij goede krachten voor de wereld aangetrokken hebben en zouden wij de wereld in de goede richting gestuurd hebben.

Wij vragen vergeving omdat wij onze opdracht hebben genegeerd, onze verbinding met de Schepper. Wij vragen eigenlijk niet om vergeving, maar wij willen gecorrigeerd worden: laat de Schepper ons wijsheid geven, gevoel, en ons dichter bij Hem brengen, zodat wij de wereld kunnen corrigeren. Zoals er geschreven staat: “Van de liefde voor de schepselen naar de liefde voor de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/it-is-not-forgiveness-we-are-asking-for-but-correction/

Het volgende blog verschijnt dinsdag aanstaande, na Jom Kipoer.

From the Daily Kabbalah Lesson” 9/15/20, “What Is Preparation for Selichot (Forgiveness)”

Related Material:

A Happy Union With Nature’s Holiday

A New Year, A New Beginning

Let’s Not Lag Behind The Calendar Of Corrections

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het moederhart

Het moederhart bevindt zich in het centrale punt van het gehele universum, zowel fysiek als spiritueel. Precies vanuit dit punt vindt de spirituele en de fysieke geboorte plaats. Er is niets krachtiger dan het hart van de moeder: het is het meest gevoelige, meest belangrijke punt van alles wat er bestaat. De Schepper heeft een verlangen geschapen, en dat is de basis van het moederhart.

Dus als vrouwen – al is het maar een beetje – gaan denken over eenheid, raken ze dit centrale punt van het gehele universum, van waaruit de geboorte van de hele mensheid, de gemeenschappelijke ziel, begon, al aan. De wereld zal alleen door de vrouw tot correctie komen.

Een vrouw heeft een enorm grote kracht die baart, ontwikkelt en organiseert. En vice versa, als een vrouw niet meewerkt aan deze correctie, verandert zij in de oorzaak van twistpunten, in een plek van verwijdering en kwaad. Daarom hoop ik van harte dat vrouwen zich zullen verenigen en vrede, rust en eenheid naar de mensheid zullen brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/a-mothers-heart/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Women’s Lesson 8/29/20, “Bnei Baruch Rule Toward Humanity”

Related Material:

If Women Do Not Unite, The World Is Doomed

The Last Generation—The Time Of Women

The Era Of Women Is Coming

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Man and Woman, Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Word een nuttig element van de maatschappij

Vraag: Mensen aantrekken voor werk kan volgens drie methoden verdeeld worden. De eerste is gedwongen werk (als slaaf of lijfeigene). De tweede methode is gedwongen werk om je van je levensonderhoud te voorzien omdat het economisch bezien noodzakelijk is. De derde methode is vrijwilligerswerk, als iemand misschien geen middelen nodig heeft voor zijn bestaan.

Volgens een wet die door de VN aangenomen is, kan een mens gedwongen worden tot werk. Er zijn landen waarin mensen zelfs berecht zijn voor parasitisme, het teren op andermans zak. Vindt u dit juist? Moet de staat iemand verplichten om te werken als hij niet werkt?

Antwoord: Het hangt van de situatie en de tijd af. Maar in principe is een mens verplicht om te werken, anders valt hij in handen van de maatschappij en moet de maatschappij voor hem zorgen.

Een parasiet wordt niet van de hand gedaan om in een bos dood te gaan, door wilde dieren opgegeten te worden. Hij moet in de maatschappij leven en dat betekent dat deze voor hem zorgt. Als er veel mensen zijn die als parasieten leven, moeten we daartegen optreden. We willen tenslotte niet dat er iemand is die over ons heerst. Waarom zouden deze mensen genieten van de vruchten van ons werk?

Vraag: Betekent dit dat u ervoor bent dat parasitisme door de wet gestraft wordt?

Antwoord: Ik ben ervoor dat iedereen die deel uitmaakt van de maatschappij door een permanent systeem van educatie en opvoeding gaat, en dat dit doorgaat tot aan het einde van zijn leven. En gebaseerd op de resultaten van de educatie die hij krijgt, zal hij zelf voelen dat hij een nuttig element van de maatschappij wil zijn.

Vraag: De VN Verklaring van de Rechten van de Mens stelt dat iedereen het recht heeft om te werken en een werkplek uit te kiezen. Wie moet de baan uitkiezen, de persoon zelf of de maatschappij?

Antwoord: De maatschappij moet een mens zo opvoeden dat hij kan zien waar hij het nuttigst kan zijn voor de maatschappij. Bovendien moet hij onder de autoriteit van de maatschappij staan en in overeenstemming daarmee handelen. Dit betekent dat de maatschappij op de eerste plaats komt en de mens op de tweede plaats.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/become-a-useful-element-of-society/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 6/4/20

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Intieme relaties zijn staatsverraad geworden

Opmerking: Noord-Korea heeft de oorlog verklaard aan intieme relaties tussen teenagers. Het hoofd van Noord-Korea, Kim Jong Un, deelde mee dat intieme relaties in de puberteit verraad betekenen, hij heeft plannen aangekondigd om er een strafbaar feit van te maken.

Volgens het hoofd van de DVK is seks tussen tieners een “immorele seksuele afwijking” en wordt dit veroorzaakt door “decadente kapitalistische invloeden”. De controle begon in scholen.

Mijn Commentaar: Goed onderwijs is niet op geweld gebaseerd. Bovendien zijn jongeren van 14,15 jaar tegenwoordig zulke tieners, als je ze al tieners kunt noemen, in onze tijd waren dat jongeren van een jaar of 20. Natuurlijk is het heel moeilijk om de jeugd van vandaag weg te houden van allerlei soorten seksuele relaties, want alles is toegankelijk. Ze hebben internet, en mensen zijn nog steeds mensen.

Vraag: Waardoor moet de hartstocht die hen op een natuurlijke wijze naar elkaar toedrijft, vervangen worden? 

Antwoord: Ik denk niet dat er een vervanging mogelijk is, omdat het verlangen naar seksuele bevrediging heel sterk is bij een man, vooral bij een tiener. Natuurlijk zou ik hen heel serieus onderwijs geven.

Vraag: Wat zou u hen leren?

Antwoord: Alles! Anatomie, fysiologie, psychologie, seksuologie, wat het is om een man of een vrouw te zijn, wat geboorte is. Ik zou absoluut over alles lessen geven en alles laten zien door middel van allerlei films. Er valt niets te verbergen. Dat maakt het alleen maar erger. Dan houdt het ze alleen maar meer bezig, en ontstaan er allerlei misvattingen. De verboden vrucht is zoet. Ik zou over dit alles volkomen open zijn.

Vraag: Wat voor resultaat zou dat hen opleveren?

Antwoord: Het resultaat zou hetzelfde zijn als nu, maar dan in een normale vorm, zonder enige deformatie. Ze zouden weten hoe ze gebouwd zijn, wat de natuur van ons vraagt, hoe wij psychologisch in elkaar zitten, zodat we ons correct kunnen gedragen, prettige mensen kunnen zijn voor onszelf en voor anderen, zodat we ons niet schamen voor dit alles.

Breng het van het niveau van geheimzinnigheid naar het niveau van openhartigheid. Je zult zien dat dit alles dan een heel andere smaak krijgt en er een volkomen andere houding ontstaat.

Vraag: Zouden zij tot de juiste verbinding komen?

Antwoord: Ja, er moet een correcte verbinding komen. Nu bestaat dit nog niet. Tegenwoordig worden seksuologie, anatomie, fysiologie en de psychologie van de juiste geslachtsgemeenschap nog steeds niet op de goede manier onderwezen. 

Vraag: Zou u eraan toevoegen dat ze leren begrijpen wat vriendschap en wat liefde is?

Antwoord: Ja, dat “kleedt” zich hierin. Dan zullen zowel vriendschap als liefde, menselijke componenten worden. Menselijk, niet dierlijk! Als ik honger heb, moet ik dan eten? Dus, ik moet dit ook hebben. Hier vraagt mijn lichaam om, wat kan ik eraan doen?! Ik denk alleen maar hieraan. Voedsel en dan seks, dat is alles.

Vraag: Zouden vriendschap en liefde zich dan in deze basis “kleden”?

Antwoord: Dit heeft niet zozeer met fysiologie te maken. Dan moet je kunnen begrijpen hoe je het samen kunt voegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/intimate-relationships-have-become-state-treason/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/13/20

Filed under: Children, Education, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

Waar kan ik de juiste oplossing vinden?

Vraag: Ons hele leven bestaat uit het nemen van besluiten, over onszelf, het gezin, werk en taken in de wereld.

Veel beroemde mensen hebben hun gedachten hierover laten gaan. De Romeinse schrijver Publilius Syrus (± 100 v.Chr.) schreef: “We moeten lang overleggen over wat voor eens en altijd wordt besloten,” dit is populair geworden in de uitdrukking: “Bespreek veel, besluit in één keer.” 

Mikhail Saltykov-Shchedrin schreef: “Met een open discussie, worden niet alleen fouten, maar ook grote absurditeiten met gemak voorkomen.

En aan Albert Einstein wordt het volgende toegeschreven: “Wij kunnen onze problemen niet op het niveau oplossen waarop het denken ze gecreëerd heeft.

Wat betekent dat: een besluit nemen? Wat voor soort proces is dat vanuit uw gezichtspunt?

Antwoord: Het is één ding als er een oplossing is of zelfs meer dan één, en ik er dan één van moet accepteren. Als er geen oplossing is, doet zich een probleem voor. Dat moet ik dan oplossen. Laten we zeggen dat ik verschillende persoonlijke opties heb en ik op zoek ben naar de beste, kosteneffectief, etc. Dit roept veel vragen op. Ik moet gaan onderzoeken volgens welke parameters ik het beste een keuze kan maken: kosteneffectiviteit, snelheid van uitvoering, kwaliteit, enz.

Vraag: Is het juiste besluit altijd duidelijk of moet het verborgen zijn?

Antwoord: Het juiste besluit bevindt zich altijd op het volgende niveau. Een mens moet boven zichzelf uitstijgen naar het volgende niveau om de juiste oplossing te vinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/where-to-look-for-the-right-solution/

From KabTV’s “Management Skills” 6/11/20

Related Material:

The Purpose Of Life – The Core Of All

Life Was Given In Order To Attain The Creator

Different Goals, Same Direction

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Honderd jaar Joodse wijsheid

Opmerking: Er zijn verschillende Joodse vormen van wijsheid die zeggen dat zij de toekomst van onze kinderen zullen veranderen.

De eerste: “‘Ervaring’ is het woord dat men gebruikt om zijn eigen fouten te benoemen.”

Mijn Commentaar: Ja. Ervaring moet komen, ontstaan door de fouten die je maakt. Als er geen fouten gemaakt worden, ontstaat er geen ervaring. Het is niet mogelijk dat een mens tot juiste conclusies komt als hij geen fouten heeft gemaakt. 

Vraag: Is het mogelijk dat een mens geen fouten maakt?

Antwoord: Nee. Je kunt niet op de juiste manier handelen als je niet eerst iets fout hebt gedaan.

Vraag: Heeft hij er dan spijt van dat hij het verkeerd heeft gedaan?

Antwoord: Doordat hij er spijt van heeft, ontstaat de juiste handeling.

Vraag: Geven we deze ervaring aan onze kinderen door?

Antwoord: Je wilt het aan je kinderen doorgeven, maar zij moeten ook weer fouten maken.

Vraag: Krijgen zij dan weer hun eigen ervaring?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Betekent dit dat onze eigen ervaring hen niet helpt?

Antwoord: Dat is niet nodig. Elke generatie moet fouten maken, tot de juiste conclusie komen en zo verder gaan.

Opmerking: Dat betekent dus dat iedereen absoluut zijn eigen ervaring moet opdoen. De ervaring van fouten maken.

Mijn Commentaar: Zonder fouten krijg je geen duidelijke informatie, geen data, geen gevoelens, niets, als je geen ervaring hebt opgedaan in allerlei situaties.

Opmerking: Quote: “Als je ongewild boos wordt, geef de boosheid dan een kans tot de volgende dag – houd je stil tot de volgende ochtend.”

Mijn Commentaar: Vanuit onze levenservaring zien we dat dit juist is. Hierover wordt gezegd: “Degene die zijn mond dicht houdt tijdens het conflict met de ander.”

Vraag: Hoe kan iemand dat?

Antwoord: Door te oefenen.

Vraag: En wat gebeurt er dan ‘s morgens? Ben ik dan niet zo boos op die persoon als ik eerder was? 

Antwoord: Nee, integendeel, misschien ben je hem dan wel dankbaar.

Opmerking: Quote: “Er zijn twee methoden om boven je naaste uit te stijgen: de eerste is boven jezelf uitstijgen en de tweede is je naaste kleineren.  Het is niet aan te raden om de tweede methode te gebruiken. Het is beter om in plaats van het graven van een kuil voor iemand anders, deze krachten in te zetten om een heuvel voor jezelf te creëren.”

Mijn Commentaar: Het is altijd de moeite waard om boven jezelf uit te stijgen. Op die manier groei je. Dus het is niet nodig om aandacht te besteden aan de ander, zelfs niet vanuit een egoïstisch standpunt. Stijg, in plaats daarvan, boven jezelf uit naar een nieuwe, meer perfecte staat.

Vraag: Is het eigenlijk wel mogelijk om boven mijzelf uit te stijgen?

Antwoord: Natuurlijk, elke minuut.

Opmerking: We zijn gewend om het heel anders te doen, we kleineren de ander.

Mijn commentaar: Je gebruikt de ander om boven jezelf uit te stijgen door zijn standpunt te accepteren.

Vraag: Wordt dit “mijzelf annuleren” genoemd?

Antwoord: Ik annuleer mijn vorige ik om van mijzelf iets op een hoger niveau te vormen.

Vraag: Deze quote heeft een interessant slot. Er staat geschreven dat je een heuvel voor jezelf creëert als je de tweede methode gebruikt, namelijk de ander kleineert. Gaat het hier over een grafheuvel?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Met andere woorden, betekent het in feite je eigen dood als je de ander minacht? 

Antwoord: Ja. Doe het tegendeel, stijg boven anderen uit, gebruik deze mogelijkheid. Gebruik de ander, zijn kritiek, zijn houding naar jou, laat jezelf los, buig, dan zal je boven jezelf uitstijgen.

Opmerking: Quote: “Wees niet te zoet, dan word je opgegeten. Wees niet te bitter, dan word je uitgespuugd.”

Mijn Commentaar: Ik zeg dat wat ik denk het juiste is. Dit heb ik “op een presenteerblaadje,” zoals men dat zegt en dit geef ik aan jou. Jij kiest: is dit zoet of bitter voor jou, of je kan alles weggooien. Laat mensen zien dat dit is wie ik ben.

Vraag: En als mensen je zoet willen zien terwijl je bitter bent? Een mens moet iemand hebben om te volgen. Ze zijn op zoek naar iemand om te volgen.

Antwoord: Wel, het is niet noodzakelijk om mij te volgen. In ieder geval, zo ben ik en ik zal niet veranderen! Ik denk dat iedereen kan begrijpen wat ik zeg.

Of hij het ermee eens is of niet, is zijn zaak, maar in ieder geval zal hij begrijpen wat ik zeg. Ik zeg mijn mening. Ik verander mijzelf niet naar zijn mening, zodat hij dan naar mij zal luisteren of mij zal respecteren en ervoor zal zorgen dat hij gelijk heeft. Dat doe ik niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/a-hundred-years-old-wisdom-of-jews/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/22/20

Filed under: Children, Dissemination, Education, News, Spirituality | Add Comment / Ask Question →

De individuele ziel en haar afhankelijkheid van de algemene ziel

Vraag: Wat zijn de beperkingen die de individuele ziel heeft als deel van de algemene ziel en hoe komt haar afhankelijkheid van de algemene ziel tot uitdrukking?

Antwoord: Een individuele ziel ontwikkelt zich alleen in de mate die noodzakelijk is voor haar herstel in de algemene ziel. Als wij een individuele ziel nemen, vrouwelijk of mannelijk, zien wij dat de fasen van de ontwikkeling van die ziel altijd plaatsvindt binnen het alomvattende beeld van de ziel van Adam en niet anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/the-dependence-of-the-individual-soul-on-the-general-soul/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 9/16/18

Related Material:

A Soul And Its Substance

Me And The General Soul

Soul—One For All?

Filed under: Adam-The Common Soul, Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →