Het eerste congres in de nieuwe tijd

Over twee weken (nu krap één week: op zaterdag 15 augustus) hebben wij een virtueel congres. Dit gaat niet over een gemakkelijke verbinding, want we zijn aan het begin van de schepping al aan de voorbereiding hiervan begonnen, miljarden jaren geleden. En dan spreken we alleen nog maar over onze fysieke wereld, daarvoor vonden er al vele handelingen in de spirituele werelden plaats.

Tenslotte komen we op het punt aan, waarop wij de breking (van de vaten) gaan voelen, de vorm die tegengesteld is aan verbinding, met de bedoeling om dit te herstellen.

We kunnen zeggen dat we ons op het ogenblik op het laagste startpunt bevinden, vanwaar een continue opgang naar het programma van de schepping aanvangt, naar het doel, waar wij ons allemaal met elkaar en met de Schepper zullen verenigen. Het hele universum, alle werelden, alle sterren en sterrenstelsels, worden met elkaar verbonden op het punt van eenheid dat we moeten bereiken.

De eerste halteplaats op de weg naar dit doel is een virtueel congres dat wij op zaterdag 15 augustus houden. Misschien lijkt het niet zo belangrijk, maar we moeten ons realiseren dat wij het belang ervan ervaren op grond van onze ongecorrigeerde, egocentrische verlangens, in werkelijkheid is het verlangen van duizenden deelnemers om zich in deze speciale tijd met elkaar te verenigen tijdens het congres, heel belangrijk.

Dit is het eerste congres dat tijdens de periode van het coronavirus gehouden wordt. In februari konden we nog een groot congres houden, vlak voor het begin van de quarantaines. Alsof we nog net in de laatste wagon sprongen. We hielden een congres en de deur klapte vlak achter ons dicht.

En nu organiseren wij alles tijdens de coronavirus periode. We zijn al door de eerste golf heen gegaan en we kunnen begrijpen waar het over gaat. De mensheid begrijpt nog niet wat er eigenlijk gebeurt. De epidemie zal zich niet terugtrekken maar voortrazen als een stoomwals die ontwikkeling brengt en de mensheid tot een nieuwe vorm zal boetseren.

Deze enorm grote asfaltroller zal over ons heen rollen en ons tot op de bodem raken als wij alleen op deze manier in staat zijn om ons met elkaar te verbinden. Laten we niet wachten op deze ‘ontwikkelings-baan’, maar er zelf aan werken. Jullie moeten je niet gedragen als stoute kinderen die door moeder gestraft moeten worden, waardoor ze zich goed gaan gedragen. Een kind kan er niet voor weglopen, het moet wel gehoorzamen, zo is het nu ook met ons, uit hulpeloosheid moeten we wel doen wat het coronavirus, en andere virussen die ons te wachten staan, van ons willen.

We moeten omhoog gaan, naar een staat waarin wij begrijpen wat de moeder, de natuur, de Schepper, van ons eist, we willen aan haar eisen voldoen, vrijwillig en vanuit onze goede wil.

Wij willen dit eerste congres van een nieuw tijdperk naar een nieuw niveau brengen: niet zoals eerder, toen we bij elkaar zaten, met elkaar praatten en elkaar een hug gaven. We moeten het niet erg vinden dat we niet in dezelfde ruimte zitten, we moeten het verleden niet betreuren. Dat is voorbij. Alles wat nieuw is, moet omarmd worden, met begrip en volledige aanvaarding. 

Nieuwe situaties vragen zelfs nog meer verbinding van ons. En nu we zien dat er in de fysieke wereld veranderingen plaatsvinden, moet dit in ons alleen maar een nog grotere innerlijke verbinding wakker maken, zodat de uiterlijke vorm ons niet in verwarring brengt, ons niet de illusie geeft dat we al verbonden zijn door het feit dat er duizenden mensen in één ruimte zitten.

Dit is nu niet meer zo, we zitten niet in dezelfde ruimte en verlangen er zelfs niet naar om fysiek bij elkaar te zijn. We willen spiritueel samen zijn, als één mens met één hart! Daarom is dit een volkomen nieuw congres in een nieuw tijdperk. Er is niets meer aanwezig van voorbije congressen: het gaat over een nieuw niveau, een nieuwe benadering, een nieuwe houding. We zien het als een spiritueel niveau waar we naar moeten opstijgen.

Ik wil met iedereen verbonden zijn, maar waar en hoe? Door naar het spirituele niveau op te stijgen, naar de spirituele plaats waar ons congres wordt gehouden: naar de plaats in de Schepper. Wij zullen deze ruimte allemaal binnengaan en daar willen leven, om ons met elkaar en met Hem te verbinden. De Schepper wordt ‘makom’ (plaats) genoemd, op deze plaats houden we ons congres, daar is ons samenzijn met iedereen, om elkaar te steunen, samen met de Schepper, bij deze eerste spirituele stap die ons te wachten staat.

Wat ik in mijn hart voel, kan ik niet aan jullie overdragen. Maar laten we hopen dat we met elkaar deze staat zullen ontdekken en de verbinding tussen ons zullen voelen in de Schepper, tijdens ons eerste congres van een nieuw tijdperk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/first-congress-of-the-new-age/

From a Kabbalah Lesson, 8/1/20

Related Material:

Train To High Jump Over Egoism

Mutual Guarantee—Now And Forever

Final Correction Is On Its Way!

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed