Daily Archives: juni 9, 2020

Alles is volkomen rechtvaardig

Vraag: Er is een gezegde in spiritualiteit: hoe erger, hoe beter. Is het waar dat de spirituele vooruitgang beter verloopt naarmate de beginsituatie moeilijker is?

Antwoord: Dat zou ik niet willen zeggen. Mensen denken dat alleen, omdat zij niet kunnen afmeten wat beter of slechter is. Afgunst schildert het gras bij de buren altijd groener af. Het heeft geen zin om daar aandacht aan te besteden. Dit is absoluut niet waar.

Als je jezelf corrigeert en alles op de juiste wijze begint te zien, heb je geen enkele klacht over de Schepper: “Waarom doet Hij dit, maar ik heb dat? Waarom heeft die mens het gemakkelijker en heb ik het moeilijker? Waarom ben ik niet 2.000 jaar geleden geboren, maar juist in deze tijd van de laatste generatie?” Je gaat zien dat alles volkomen juist geregeld is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/everything-is-absolutely-fair/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 3/8/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Egoïsme, een ziekte of hulp?

Opmerking: Kabbalah bestudeert dat de wereld één enkel organisme is en dat alle elementen met elkaar verbonden zijn. Er vindt op het ogenblik veel onderzoek plaats op dit gebied. Dit is het eerste punt.

Het tweede punt is dat de natuur een element heeft gecreëerd dat “mens” wordt genoemd, tegengesteld aan deze eenheid. De natuur creëerde met name ons egoïsme dat zich in diverse dramatische situaties manifesteert. Niet alleen in het huidige coronavirus, maar alle problemen van de mensheid komen uit ons egoïsme voort. Egoïsme blijkt een echte ziekte te zijn.

Mijn antwoord: Ik zou willen zeggen dat er absoluut geen sprake van een ziekte is, maar wel van onze trouwe assistent die ons voorwaarts leidt en ons laat zien waar we niet geïntegreerd zijn in de natuur. Daar manifesteert het ego zich, het geeft precies aan waar wij ziek zijn. Daarom betekent egoïsme hulp voor ons.

Vraag: Het is alsof het ons de tegengestelde staat laat zien van wat we moeten bereiken?

Antwoord: Ja, het wordt zelfs “hulp tegen je” genoemd.

Opmerking: Maar het probleem is dat wij de bestuurder achter dit script niet zien.

Mijn antwoord: Waarom denk je dat? De natuur om ons heen is de bestuurder. Daar is alles te vinden, zijn innerlijke eigenschappen, zijn gedachte, alleen kunnen wij dit niet herkennen. We lijken op een klein kind dat om zich heen kijkt en alleen maar een heel klein fragment ziet van dit plaatje.

Vraag: Interpreteert eenieder alle natuurlijke verschijnselen op zijn eigen manier?

Antwoord: Natuurlijk. Dat gebeurt bij eenieder volgens zijn eigen egoïstische ontwikkeling. Egoïstisch! Daarom kan geen enkel antwoord het juiste zijn.

Opmerking: Dit betekent dus dat er enerzijds egoïsme is dat ons van elkaar scheidt, en anderzijds spoort de natuur ons aan tot integratie, verbinding.

Mijn antwoord: Ja. Er wordt van ons gevraagd dat we bewust de beweging maken naar een samenleving van verbinding, een integrale samenleving.

We moeten begrijpen dat wij juist dit nodig hebben in de post-virus situatie, en dat we ons bewust moeten zijn van alle gemeenschappelijke en privéproblemen die zich na deze klap zullen voordoen nu we er langzaam uit tevoorschijn komen. Ik wens iedereen veel succes. Het hangt alleen van onze juiste interactie af. Daar reken ik absoluut op.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/egoism-disease-or-help/

From KabTV’s “Post-Coronavirus Era,” 4/2/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Egoism, Health | Add Comment / Ask Question →