Daily Archives: juni 3, 2020

De spirituele rol van de vrouw, deel 10

Wie is er meer gecorrigeerd, de man of de vrouw?

Vraag: Kunnen we zeggen dat een vrouw van oorsprong spiritueel meer gecorrigeerd is dan een man?

Antwoord: Deels, ja. Maar anderzijds heeft een man in dit opzicht meer mogelijkheden gekregen om zich te corrigeren dan een vrouw. Dus in een bepaalde staat kunnen we niet zeggen of een man aan meer voorwaarden moet voldoen of meer mogelijkheden heeft dan een vrouw. 

Het egoïsme van de vrouw is meer uitgebalanceerd en heeft veel minder staten. Dit is tegengesteld aan de man. Maar tussen mannen of vrouwen onderling is er een enorm groot verschil, een heel palet aan egoïstische staten.

https://laitman.com/2020/06/the-spiritual-role-of-a-woman-part-10/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/8/20

Related Material:

The Spiritual Role Of Women, Part 9

The Spiritual Role Of Women, Part 8

The Spiritual Role Of Women, Part 7

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

De eindeloze goedheid van de natuur

Vraag: Gelooft u dat zelfs als, God verhoede, slechts 15% van de wereldbevolking zou overleven, dit hen ertoe zou brengen dat zij – al is het maar een greintje – minder egoïstisch of individualistisch zouden worden, in plaats van te verbitteren?

Antwoord: In geen geval, er zou niets veranderen. Ik heb trouwens nooit gesuggereerd dat we de populatie zouden moeten reduceren. Ik heb nooit gezegd dat het coronavirus de massa zou moeten uitdunnen, en daarbij ouderen of zieken of wie dan ook zou moeten selecteren. Absoluut niet.

Onze wereld, zoals Baal HaSulam schreef, kan tientallen miljarden mensen voeden. We weten hoeveel uitgestrekt terrein van de aarde nog braak ligt en ongecultiveerd is. Als dit land op de juiste manier gebruikt wordt, kan het 20 tot 30 miljard mensen extra voeden. Het hoeft niet te worden vernietigd voor andere doeleinden.

Als wij de natuur op een minder ruwe manier binnendringen, worden de lucht en het water schoon en helder, komen er vissen tevoorschijn en keren er dieren terug die we al lang niet meer gezien hebben. Het hangt allemaal af van onze juiste houding ten opzichte van de natuur, niet van onze kwantiteit.

Lees eens wat er in kranten en op internet staat: er zijn verschillende wilde dieren die niet meer bang zijn om bij ons in de buurt te zijn. Het is nog maar een maand of twee geleden begonnen en nu kunnen we al veranderingen in de natuur zien.

De natuur is bereid, ze wil dat we de juiste houding ten opzichte van haar hebben en daarom reageert ze erop. Ik denk niet dat het lang zal duren voordat er veranderingen plaatsvinden – zelfs in kleine mate – als de mens zijn integrale rol in het systeem begint te begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/natures-endless-bounty/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/5/20

Related Material:

Earth: The Last Years Of Life

Earth Can Be Heaven

Learn Integrative Development From Nature

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment →