`Wat heeft het coronavirus je in je leven geleerd?” (Quora)

Michael Laitman, op Quora: Wat heeft het coronavirus je in je leven geleerd?

Het coronavirus leert ons dat we onze wereldwijde afhankelijkheid van elkaar onder ogen moeten zien.

Vóór het coronavirus leefden we in een wereld van nietsontziende, egoïstische competitie, waarin we zoveel mogelijk mensen uitbuitten om er zelf zoveel mogelijk van te profiteren.

Nu zien we echter, dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn, want als wij de voorwaarden van sociale afstand schenden, kan dat een coronavirus slachtoffer meer betekenen.

Door het coronavirus hebben wij een gezamenlijke tegenstander gekregen en wij moeten hem verslaan door aandacht te hebben voor elkaar en verantwoordelijk te zijn.

Onze ware tegenstander bevindt zich echter op een heel ander niveau dan het coronavirus.

Het coronavirus is een bijna onzichtbaar deeltje dat veel dood en ziekte heeft veroorzaakt en onze sociaaleconomische infrastructuren omvergeworpen heeft, er is echter een veel sluwere en complexere vijand die absoluut geen fysieke vorm heeft: het is onze menselijke natuur.

Het menselijk ego, het verlangen naar eigenbelang ten koste van anderen, zet ons van nature tegen elkaar op, daardoor beult iedereen zich af om maar vooral beter te zijn dan anderen.

Elk succes dat we bereiken in zo’n constante strijd, is maar van korte duur, het is alsof we allemaal meedoen met een spelletje touwtrekken en één van ons het even lukt om harder te trekken dan de anderen, maar dan verliest hij grip en wordt hij weer meegetrokken door de anderen. Uiteindelijk leidt een dergelijke strijd ertoe dat we allemaal vallen, zoals het coronavirus het ons in korte tijd heeft laten zien.

Hoe kunnen wij een houding die wij bij onze geboorte hebben meegekregen, overwinnen? 

Het is mogelijk door allereerst meer in te zien dat het schadelijk is voor ons, hoewel het de schijn oproept dat wij er voordeel van hebben, ten tweede is het mogelijk om onze egoïstische aard te overwinnen door onze waarden opnieuw te rangschikken naar belangrijkheid.

En eveneens door in plaats van waardering te hebben voor succesvolle, krachtige individuen – zoals we dat in ieder geval hadden tot het begin van de uitbraak van het coronavirus – een positieve verbinding tussen mensen te waarderen en daden die bijdragen aan een toenemende liefde voor anderen, aan zorg en eenheid in de samenleving; zo’n positieve sociale invloed in onze omgeving geeft ons de nodige tools om onze manier van denken om te zetten van een egoïstisch gebruik van anderen voor ons eigen gewin, naar een altruïstische instelling van onszelf voor het welzijn van anderen.

Het coronavirus leert ons dat de mensheid snel tot een gezamenlijk uitgangspunt kan komen, als de omstandigheden dat vereisen.

Als wij dit voorbeeld gebruiken, kunnen we uit vrije keuze verdere stappen ondernemen naar steeds meer eenwording. Met andere woorden, in plaats van te wachten op het moment dat de natuur ons nog meer lijden bezorgt om ons opnieuw te dwingen tot eenwording, kunnen we onze eenheid in eigen handen nemen en actief zoeken naar manieren om het belang van anderen boven ons eigenbelang te plaatsen, bij alles wat we van dag tot dag en van moment tot moment doen.

 

Photo by Nick Bolton on Unsplash.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/what-has-the-coronavirus-taught-you-in-your-life-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Education, Globalization, Health, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed