“Samenzweringstheorieën, Chips en andere ‘Uitleg'” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Samenzweringstheorieën, Chips en andere ‘Uitleg’”

Ongebruikelijke situaties leveren ongebruikelijke verklaringen op. Dit geldt zeer zeker voor de COVID-19-crisis. Dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat wij ons uit het recente verleden geen enkele crisis kunnen herinneren die meer nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere schrikbeelden heeft opgeleverd, en niemand weet wie ze verspreidt en of ze waar of onwaar zijn.

Maar of het coronavirus nu wel of niet in een laboratorium in Wuhan, China, is gemaakt en of het nu wel of niet bedoeld is om ons bang te maken voor de implantatie van een chip die elke beweging van ons controleert, al die theorieën bevatten één grote fout: ze negeren de eigenlijke oorzaak van het virus. Uiteindelijk maakt het niet uit wie het virus heeft gemaakt en met welk doel. Het gaat erom dat het er is en dat het netwerk van de menselijke samenleving erdoor verandert. Niemand was zoiets van plan en geen enkel mens heeft hier controle over.

Het coronavirus laat ons iets zien, iets wat mijn leraren “de erkenning van het kwaad” noemen, het kwaad in de menselijke natuur. Het virus schakelt al onze systemen uit en zet ons aan het denken. Toen wij nog thuis waren, bloeide de natuur op en dieren begonnen vrij rond te zwerven op plekken waar ze tientallen jaren niet geweest waren, dit laat ons zien hoe schadelijk onze invloed op de natuur is.

Toen we nog thuis waren, bang om het virus op te lopen of bang om dierbaren die kwetsbaarder waren dan wij te besmetten, protesteerden er brutale jonge demonstranten tegen de lockdown, zij verzamelden zich en droegen borden mee met de leuzen: “Cuomo beschermt criminelen” en “Cuomovirus is de Werkelijke Bedreiging in de staat New York”.

En terwijl de gewone burgers smeken om federale voordelen, zodat zij hun gezinnen en ondernemingen overeind kunnen houden, maken de tycoons honderden miljarden dollars op, ten koste van vele andere mensen. Zelfs de rijkere ziekenhuizen kregen twee keer zoveel overheidshulp als de armere ziekenhuizen. Hoe kunnen we dit rechtvaardigen? Als dit niet tot erkenning van het kwaad leidt, weet ik niet wat dan wel.

Er is een goede reden waarom ik op al die voorbeelden van menselijke lelijkheid wijs. Het coronavirus heeft die voorbeelden niet veroorzaakt, het heeft ons alleen een spiegel voorgehouden, zodat we kunnen zien wie we zijn, hoe we met elkaar omgaan en hoezeer we van elkaar vervreemd zijn. Als we zo met elkaar omgaan, is het geen wonder dat we op dezelfde manier met de natuur omgaan. Willen we hier naar terug? Willen we dit hervatten? Want dit hebben we in lockdown geplaatst, dus als we onze deuren weer openzetten, komt dit naarbuiten.

We moeten wel leven, maar we moeten het goed doen. Met “goed” bedoel ik dat we alleen bedrijven moeten openen die essentieel zijn en niet, zoals een demonstrant zei, “Alle banen zijn essentieel.” Essentieel voor wie? Voor degenen die ons willen manipuleren, zodat we kopen wat we niet nodig hebben? Niet elk bedrijf is essentieel, en niet alle banen zijn essentieel.

Maar wat wel essentieel is, zijn alle mensen. Mensen die een bedrijf hebben dat een reële bijdrage aan de samenleving levert, bedrijven voor voedsel, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, de bouw, enzovoort, moeten open zijn en open blijven. Alle andere mensen moet overstappen naar een heel nieuw vakgebied: “humaan onderwijs”.

Met “humaan onderwijs” bedoel ik: leren hoe we menselijk kunnen zijn, namelijk menselijk naar elkaar toe. We moeten leren dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar, want het is duidelijk dat we ons daar nu niet van bewust zijn. We moeten leren dat wij, als we waarden promoten als aandacht voor elkaar, zorg en belangstelling voor elkaar, en verantwoordelijkheid voor onze leefgemeenschappen en steden, daar het eerst van profiteren. Als we zicht willen hebben op de toekomst, moeten we erkennen dat de kwaliteit van onze toekomst afhankelijk is van de kwaliteit van de samenleving waarin we leven. En als wij geen goede, ondersteunende samenleving voor onszelf opbouwen, wie dan wel?

Activisme is iets belangrijks als het gericht is op het brengen van verbinding in de samenleving, met het doel om het leven van iedereen te verbeteren en niet gericht op het behartigen van belangen van diverse pressiegroepen. Om de problemen in de samenleving op te lossen, moeten alle groeperingen en elementen van de samenleving aan het proces deelnemen, hun behoeften delen en moet er in de samenleving (of met haar vertegenwoordigers) met elkaar beslist worden over de prioriteiten bij het toewijzen van middelen en de inspanningen om behoeften op te lossen.

Als er in de huidige samenleving – waarin we van elkaar afhankelijk zijn – één groepering ontevreden blijft, zal dit de hele samenleving ten val brengen. Als we dit nu niet begrijpen, zullen we het na de tweede of derde golf van het virus hopelijk wel begrijpen. Waarom doen we het dan nu niet, een miljoen slachtoffers eerder?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/conspiracy-theories-chips-and-other-explanations-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed