Kabbalistische termen: “Masach”

De Masach (scherm) vertegenwoordigt de anti-egoïstische kracht die een mens verwerft met de Hulp van het Hoge Licht.

Het is alsof een mens een scherm over zijn verlangen plaatst en dan met dat scherm in een tegengestelde richting kan werken: vriendelijk met anderen en de Schepper kan omgaan. Dan is hij in staat om ten bate van geven te werken zonder enig genoegen voor zichzelf te ontvangen.

Vraag: Wat is er problematisch aan ontvangen voor jezelf?

Antwoord: Dan scheid je je van de Schepper af, je kunt de Hoge Wereld niet meer voelen en je beperkt je uitsluitend tot het voelen van onze wereld.

Opmerking: Maar de Schepper heeft ons zo gemaakt.

Mijn antwoord: Hij heeft ons zo gemaakt zodat wij vanuit deze staat naar Hem kunnen opstijgen, kunnen terugkeren naar de staat waarin wij met Hem samensmelten.

Vraag: Waarom is dit nu verborgen? Waarom hebben de Wijzen ons dat de afgelopen duizend jaar niet verteld?

Antwoord: Om de illusie te creëren dat een mens een vrije wil heeft.

Opmerking: Maar als ik dit op school geleerd had, zou ik nu weten dat ik geen vrijheid van keuze heb.

Mijn antwoord: Je kunt dit soort dingen niet accepteren als je jong bent, alles verloopt dan nog automatisch. Je moet er zelf naar verlangen.

Er waren generaties waarin mensen dit van jongs af aan leerden, zij hadden er geen problemen mee. Maar dat waren de eerste generaties. Nu, nu we zo enorm egocentrisch zijn, moeten we ver voor het verkrijgen van de Machsom aan onze reis beginnen, vóór de manifestatie van de Schepper, voordat we begrijpen waar we zijn en met Wie we te maken hebben. Dit is deel van onze correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terminology-masach/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Related Material:

How Does The Screen Appear?

The Screen Is Your Contribution To The Spiritual Reality

The Screen Is Maximum Equivalence To The Giver

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed