Kabbalistische termen: “Atzmuto”

Atzmuto is de hoogste oorsprong, die geen rechtstreekse verbinding met ons heeft, het is namelijk de Schepper Zelf die onafhankelijk van de schepping bestaat. In deze hoedanigheid kunnen wij Hem niet voelen.

Met andere woorden, Atzmuto is een programma dat niet in relatie tot de schepping staat. Wij geven alleen maar aan dat er een dergelijke staat bestaat, buiten ons bereik. Wij kunnen Hem niet voelen.

Het programma dat wel met ons in contact staat, wordt de Schepper of HaVaYaH genoemd.

Vraag: Is het misschien zo dat de Schepper andere plannen heeft voor andere vormen van schepping, maar dat wij dat niet weten?

Antwoord: Dit is niet aan ons.

Vraag: Kunnen we het vergelijken met het feit dat in onze wereld een kind een bepaalde houding van zijn vader naar hem begrijpt, maar dat hij verder niet weet wat zijn vader doet, wat voor plannen hij heeft, etc.?

Antwoord: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wij verdiepen ons niet in dergelijke gedachten en speculaties, want er is geen basis voor aanwezig. Wij hebben hier nog geen werkelijk verlangen naar en ook geen mogelijkheden om dit te onderzoeken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-%d1%82erms-atzmuto/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: The Creator | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed