“De waarheid over de klimaatverandering” (Linkedin)

Mij nieuwe artikel op Linkedin “De waarheid over de klimaatverandering”

Wetenschappers blijven ons waarschuwen voor de klimaatverandering, de aarde warmt op en daarom moeten we plan A, B en C uitvoeren om dit terug te draaien. De opwarming van de aarde is noch slecht, noch goed. De natuur volgt geen vaste standaard. Zij is altijd in evenwicht. Soms wordt dit evenwicht bereikt door een warmere temperatuur en soms door een koelere temperatuur, maar als wij denken dat wij de natuur kunnen manipuleren, zodat zij aan onze grillen zal voldoen, is dat pure hoogmoed.

Voor de natuur geldt hetzelfde als voor mensen, we moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan.

Als wij ons goed willen voelen in de ons omringende natuur, moeten wij ons aan de natuur aanpassen, en niet andersom. De natuur is integraal en in evenwicht. Alles wat er is, ontwikkelt zich naar de eigen aard en draagt bij aan een evenwichtig systeem van onderlinge verhoudingen, waardoor alles kan gedijen.

Wij moeten niet ingrijpen in de natuur. Als we proberen om haar naar onze hand te zetten, zal zij tegen onze wil in op talloze manieren terugslaan en de mensheid tot de orde roepen. De enige plek waar wij ons werk kunnen en moeten doen, is met elkaar.

Wij moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan 

Op het ogenblik is het zo dat wij met alle beschikbare kracht anderen de wet voorschrijven en manipuleren, we proberen onze eigen zwakheid te verbergen, zodat anderen ons niet uitbuiten. Als wij, in plaats daarvan, onze energie zouden besteden aan het ontwikkelen van onderlinge contacten waarbij we elkaar ondersteunen en samenwerken met elkaar, zouden we voordeel hebben van elkaars kracht in plaats van bang te zijn voor elkaar, en anderen zouden voordeel hebben van onze kracht in plaats van bang te zijn en vervreemd te raken van ons.

Als wij onze houding naar elkaar veranderen, zullen we ontdekken dat ook de natuur haar houding naar ons verandert, want dan zullen wij samen in dezelfde balans zijn als de elementen van de natuur. Dan worden we niet bedreigd door klimaatverandering, aardbevingen, plagen of overstromingen, want de natuur en de mens zullen in dezelfde frequentie leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/the-truth-about-climate-change-linkedin/

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed