Aan het front van de strijd

In onze tijd is met name de handhaving van het evenwicht in de natuur belangrijk. Velen laten hun stem horen en zijn tegen het verstoren van de natuur: milieubeschermers en anderen. Zij vechten ervoor om te voorkomen dat wij olie winnen, brandbare materialen verbranden, etc.

Wij doen verschrikkelijke dingen met de natuur. Het belangrijkste is echter niet dat wij de vegetatie vernietigen, kanalen graven, dieren doden, kerncentrales bouwen en onder of boven de grond bommen laten ontploffen om ze te testen.

Het belangrijkste is dat wij de aard van de mens schaden. In essentie staat de mens op de hoogste plaats in de natuur, hij bekroont de schepping. Wij kregen met het coronavirus te maken, omdat wij niet voor de kroon van de schepping zorgen, niet voor de mens die de natuur in evenwicht moet brengen, moet completeren en corrigeren.

Maar laten wij hopen dat we dit, met al onze inspanningen, zullen bereiken.

Kabbalisten die de methode voor de integrale ontwikkeling van de natuur hebben ontvangen, hebben dit met een goede reden gekregen. Zoals dokters in onze maatschappij – met hun eigen methoden – vechten voor de gezondheid van mensen, moeten wij, Kabbalisten, hetzelfde doen: kennis verzamelen om als dokters niet het animale organisme van de mens in evenwicht te brengen, maar om onze hele samenleving, met de minerale, vegetatieve en levende niveaus, dus het hele universum, in het juiste evenwicht te brengen. Dat is namelijk de gezonde staat en dit is onze opdracht

Daarom staan we aan het front van de strijd tegen de ontwrichting die de mens in de natuur veroorzaakt. Ik hoop van harte dat wij deze wetenschap zullen verspreiden, onder de knie zullen krijgen, correct zullen toepassen en een algeheel evenwicht zullen bereiken op alle niveaus van de natuur.

De hele natuur zal onthuld worden als één enkel organisme, en wij zullen vreugdevol zijn over haar ideale evenwicht, haar integraliteit, de onderlinge samenhang en haar volmaakte gezondheid. Als resultaat daarvan zullen we stoppen met slaapwandelen, alsof we half blind zijn, en zeker vitale partners worden in het geheel van de natuur van alle werelden.

Ik hoop dat dit zich heel duidelijk zal manifesteren als resultaat van ons herstel van het coronavirus.

Dit moet in ieder geval ons doel zijn, of wij erin slagen is verder niet aan ons. We moeten hetzelfde proberen als dokters als zij een patiënt voor zich zien. Zij laten de hopeloze situatie van de patiënt niet meespelen, of het vergevorderde stadium van de ziekte, maar ze proberen hem, met alle middelen die ze ter beschikking hebben, te genezen. Wij moeten hetzelfde doen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/on-the-forefront-of-the-battle/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Dissemination, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: