Daily Archives: mei 22, 2020

Kabbalistische terminologie: Aviut

Aviut is een egoïstisch verlangen waardoor een mens van de Schepper afgescheiden wordt. Dit verlangen moet overwonnen worden, niet vernietigd. We moeten er bovenuit stijgen door het op de juiste manier te gebruiken, als een hefboom waarmee je de aarde een halve slag kunt draaien.

Egoïsme is de standaard situatie, als deze ons van de Schepper afscheidt, spreken we over Aviut, de dikte, de consistentie van een verlangen. Als we er op de juiste manier gebruik van maken, verandert Aviut in Zakut, de zuiverheid van het verlangen en helpt het ons om de Schepper te leren kennen, te bestuderen en te naderen.

Vraag: Is Aviut de stugheid, het volume van onze verlangens? Is er een verdeling in vier fasen?

Antwoord: Ja. Er is een verdeling in de minerale, vegetatieve, levende en menselijke niveaus.

Vraag: Is het aan te raden om de Kabbalistische terminologie niet te vertalen? Bijvoorbeeld: Aviut is stugheid, etc.

Antwoord: Zeker. Zoals in de geneeskunde Latijn wordt gehanteerd en in de muziek Italiaans, gebruiken we in Kabbalah dus Kabbalistische termen. Je moet wel de definitie onthouden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terminology-aviut/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/17/19

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Omwenteling van het economische systeem

Opmerking: U spreekt over een spirituele revolutie. Maar we kunnen niet ontkennen dat er tegelijkertijd een enorme ommekeer plaatsvindt in het economische systeem van elk land.

Antwoord: Natuurlijk! Ik spreek hier vaak over. Economie is onmogelijk zonder ideologie en ideologie is onmogelijk zonder economie. We zijn geen dromers.

Natuurlijk zal het hele systeem van de menselijke structuur in deze wereld veranderen. Onnodige beroepen, die wij speciaal bedacht hebben om ten koste van anderen en van de natuur geld te verdienen, zullen uitsterven. Alleen wat essentieel is voor ons bestaan zal overblijven. Het is duidelijk dat wij geen grotbewoners worden. Maar alleen wat strikt noodzakelijk is voor een goed, gezond, normaal leven zal overblijven, meer niet.

We zullen gaan begrijpen op welke gebieden we ons moeten inspannen en waar niet. We zullen veel vrije tijd krijgen en mensen zullen zich gaan verdiepen in hun ontwikkeling door inzichten te krijgen in de natuur.

Dit werd 5.000 jaar geleden in Kabbalah bekend gemaakt en geprogrammeerd. Daarom hoeven we nergens bang voor te zijn.

Het is goed om geen onnodige dingen te doen, onnodige brandstoffen te gebruiken, de atmosfeer te vervuilen met ontvlambare materialen, enzovoort, dit is alleen maar schadelijk voor het milieu en voor ons, dit doet niemand goed. Kijk eens hoeveel schoner de atmosfeer en het water nu zijn geworden omdat we onvrijwillig moesten stoppen met het vervuilen van de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/upheaval-in-the-economic-system/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/5/20

Filed under: Crisis, Economy, Globalization | Add Comment / Ask Question →