Daily Archives: mei 12, 2020

Hoop voor de hele mensheid

Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar” (Item 18): En wij moeten niet stilstaan bij de staat van andere levende wezens in de wereld, anders dan de mens, want de mens is het middelpunt van de schepping, zoals hieronder beschreven (item 39). Alle andere schepselen hebben individueel geen waarde, alleen in de mate waarin zij de mens helpen om perfectie te bereiken. Daarom rijzen en vallen zij, samen met de mens, zonder dat zij zich ook maar enigermate om zichzelf bekommeren.

Geen enkel deel van de schepping, geen enkel afzonderlijk deel ervan, zelfs niet een afzonderlijk mens, wordt op zich in aanmerking genomen, maar alleen als participant in het alomvattende, integrale geheel. Als men dit schendt, veroorzaakt dit een pijnlijke situatie voor het hele systeem. Als men het in evenwicht brengt, betekent dit een zinvolle bijdrage aan het alomvattende systeem van de integrale natuur.

Vraag: Als ik een integraal deel van de mensheid ben en ik deze verbinding niet kan verbreken, en de mensheid ziek is, ben ik dan ook ziek, ongeacht wat ik doe, als deel van het geheel?

Antwoord: Ja, zo staat het in de bronnen geschreven. Daarom hebben de grote Kabbalisten, die deel uitmaakten van het menselijk systeem, voortdurend voor dit systeem gebeden om het zo in evenwicht te brengen, tegelijkertijd hebben ze meegeleden met het systeem. Zij voelden zelfs meer dan ieder ander. Baal HaSulam heeft hierover geschrevn aan het einde van de “Introduction to The Book of Zohar” (Inleiding tot Het Boek de Zohar).

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/cheer-for-all-of-humanity/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Filed under: Health, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Aan het front van de strijd

In onze tijd is met name de handhaving van het evenwicht in de natuur belangrijk. Velen laten hun stem horen en zijn tegen het verstoren van de natuur: milieubeschermers en anderen. Zij vechten ervoor om te voorkomen dat wij olie winnen, brandbare materialen verbranden, etc.

Wij doen verschrikkelijke dingen met de natuur. Het belangrijkste is echter niet dat wij de vegetatie vernietigen, kanalen graven, dieren doden, kerncentrales bouwen en onder of boven de grond bommen laten ontploffen om ze te testen.

Het belangrijkste is dat wij de aard van de mens schaden. In essentie staat de mens op de hoogste plaats in de natuur, hij bekroont de schepping. Wij kregen met het coronavirus te maken, omdat wij niet voor de kroon van de schepping zorgen, niet voor de mens die de natuur in evenwicht moet brengen, moet completeren en corrigeren.

Maar laten wij hopen dat we dit, met al onze inspanningen, zullen bereiken.

Kabbalisten die de methode voor de integrale ontwikkeling van de natuur hebben ontvangen, hebben dit met een goede reden gekregen. Zoals dokters in onze maatschappij – met hun eigen methoden – vechten voor de gezondheid van mensen, moeten wij, Kabbalisten, hetzelfde doen: kennis verzamelen om als dokters niet het animale organisme van de mens in evenwicht te brengen, maar om onze hele samenleving, met de minerale, vegetatieve en levende niveaus, dus het hele universum, in het juiste evenwicht te brengen. Dat is namelijk de gezonde staat en dit is onze opdracht

Daarom staan we aan het front van de strijd tegen de ontwrichting die de mens in de natuur veroorzaakt. Ik hoop van harte dat wij deze wetenschap zullen verspreiden, onder de knie zullen krijgen, correct zullen toepassen en een algeheel evenwicht zullen bereiken op alle niveaus van de natuur.

De hele natuur zal onthuld worden als één enkel organisme, en wij zullen vreugdevol zijn over haar ideale evenwicht, haar integraliteit, de onderlinge samenhang en haar volmaakte gezondheid. Als resultaat daarvan zullen we stoppen met slaapwandelen, alsof we half blind zijn, en zeker vitale partners worden in het geheel van de natuur van alle werelden.

Ik hoop dat dit zich heel duidelijk zal manifesteren als resultaat van ons herstel van het coronavirus.

Dit moet in ieder geval ons doel zijn, of wij erin slagen is verder niet aan ons. We moeten hetzelfde proberen als dokters als zij een patiënt voor zich zien. Zij laten de hopeloze situatie van de patiënt niet meespelen, of het vergevorderde stadium van de ziekte, maar ze proberen hem, met alle middelen die ze ter beschikking hebben, te genezen. Wij moeten hetzelfde doen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/on-the-forefront-of-the-battle/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Dissemination, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →