Daily Archives: mei 7, 2020

Een praktiserend Kabbalist

Vraag: Wat betekent het om een ​​Kabbalist te zijn die het werk praktisch uitoefent?

Antwoord: Een Kabbalist die zich bezighoudt met het praktische werk, is iemand die de Schepper in onze wereld onthult en de hele wereld naar Hem toe wil brengen. Hij werkt aan het veranderen van het ego om de eigenschap van geven en altruïsme te bereiken, van haat naar liefde te komen, van de scheiding tussen ons naar eenheid. Hij verwerkelijkt de gedachte van de Schepper in onze wereld, hij onderzoekt en realiseert dit alles.

Een echte Kabbalist is iemand met beide voeten op de grond, geen mysticus. Hij ziet dat de hele wereld  één geheel is, onder invloed is van één Kracht, en hij begrijpt dat in deze wereld alles onder één wet functioneert, de wet van voltooiing, eenheid en wederzijdse integraliteit, dit betekent: de wet van liefde, en als wij de indruk hebben dat het niet zo is, komt dat alleen omdat wij zo zijn gebouwd en we onze onjuiste zienswijze moeten corrigeren. Het kwaad dat we buiten onszelf zien, zit in onszelf en wordt weerspiegeld door ons vertekende beeld van de buitenwereld. Als ik volledig was gecorrigeerd, zou ik geen enkel kwaad in de wereld zien. 

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist helemaal geen kwaad in de wereld ziet?

Antwoord: Het hangt van zijn niveau af. Het punt is dat ons ego, dat ‘Farao’ wordt genoemd, in 125 egoïstische niveaus is onderverdeeld, en een Kabbalist corrigeert ze innerlijk stuk voor stuk, in gedeelten, van het laagste niveau tot aan het hoogste. Door elk niveau te corrigeren, komt hij op een steeds hogere trede van de ladder van spirituele verworvenheid, hij verbindt zich met de Hoge Kracht, is verbonden met de hele mensheid, en in deze verbondenheid voelt hij de Schepper.

Een ​​praktiserend Kabbalist zijn, betekent: leraar of student zijn, iemand die de hoge wereld bereikt, die volgens authentieke Kabbalistische bronnen studeert en zich daar volledig aan wijdt, want het verwerven van de spirituele wereld is namelijk de vervulling en het doel van het leven.

Als je namelijk gaat begrijpen met wie je te maken hebt, wordt het heel duidelijk dat alles wat wij in deze wereld zien de vruchten van de menselijke verbeelding zijn; het zijn onbeduidende inspanningen en ervaringen in vergelijking met het bereiken van de eeuwigheid, de voltooiing en de perfectie van de Schepper.

From KabTV’s “Short Stories” 10/22/14

Blog in het Engels: https://laitman.com/2014/12/practicing-kabbalist/

Related Material:

Who Is A Kabbalist?

Does A Kabbalist See The World As A More Corrected Place?

A Kabbalist Is A Scientist Who Studies The Upper Nature

Filed under: Kabbalah Study, Perception, Q&A, Spiritual Work | 2 Comments →

Kunnen wij de plannen van de natuur veranderen?

Vraag: De moderne wetenschap reageert snel als er nieuwe virussen opdoemen die de mensheid bedreigen. Als er eenmaal een vaccin ontwikkeld is, worden de risico’s minimaal. Het enige wat belangrijk is, is de snelheid waarmee wetenschappers aan het werk gaan. Betekent dit dat de menselijke intelligentie de plannen van de natuur kan veranderen?

Antwoord: Natuurlijk niet!

Vraag: Hebben we niet te maken met een confrontatie tussen de mens en de natuur?

Antwoord: Een confrontatie met de natuur bestaat helemaal niet en dat kan ook nooit gebeuren. Wat betekenen wij nu helemaal?! Wij denken dat we de natuur kunnen veroveren. We kunnen de natuur alleen maar schade toebrengen met onze egoïstische eigenschappen.

Vraag: Maar heeft de natuur ons niet zo gemaakt?

Antwoord: Zij heeft ons zo geschapen zodat wij onszelf kunnen corrigeren en tijdens die correctie een ander niveau van de natuur gaan ontdekken.

Opmerking: Eerst bevinden wij ons dus in een proces van correctie en vervolgens heeft niemand ons daar ooit iets over gezegd.

Mijn commentaar: Waar zie je enige vorm van correctie in de mensheid? Jaar na jaar wordt het erger met ons: we worden egoïstischer, ongevoeliger en grover. We tasten de natuur aan en vernietigen deze kleine planeet waarop wij leven.

Opmerking: Maar we zijn zo door de natuur geschapen.

Mijn commentaar: We zijn zo geschapen zodat wij ons gaan realiseren hoe klein wij zijn.

Vraag: Maar waar kunnen wij verantwoordelijk voor gehouden worden als wij dit niet beseffen? Wanneer besef ik dit?

Antwoord: Wanneer je dit zult beseffen? Je duwt het voortdurend van je af. Je wilt het niet begrijpen en dan zeg je: “Ja, zo ben ik en zo wil ik zijn.” Maar dan komt het virus en dat gaat je een beetje tot leven brengen.

Vraag: Betekent dit dat er geen conflict bestaat tussen wetenschappers die een of ander vaccin uitvinden en de natuur die ons constant virussen en calamiteiten stuurt?

Antwoord: Hoe hard we ons ook inspannen om vaccins uit te vinden, de natuur zal ze steeds weer verslaan, want we moeten ons realiseren dat vaccins ons niet kunnen redden.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2020/05/are-we-able-to-change-the-plans-of-nature/

From KabTVs “Coronavirus Is Changing Reality” 3/26/20

Related Material:

Why Is Nature Punishing Us With Coronavirus?

Listen To What I, Nature, Am Telling You!

Nature Speaks To Us Through The Coronavirus

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →