Monthly Archives: mei 2020

Kabbalistische termen: “Reshimo”

Een Reshimo is een informatieve indruk, een informatief achterblijfsel/residu dat in de schepping aanwezig is, zodat men zich enigszins kan oriënteren in het verleden, het heden en de toekomst en zich op het doel kan richten.

Gewoonlijk is het voor mensen gemakkelijk te begrijpen waar ze leven. Ouderen met dementie weten dit niet, dus ze zijn hun basis kwijt als ze dingen doen.

De Reshimo geeft heel duidelijk aan wat een mens moet doen en zijn voorwaartse beweging wordt erdoor bepaald.

De Reshimo bevindt zich in de ziel, op elk niveau en subniveau. Waar een verlangen is, waar Licht is, is altijd een Reshimo aanwezig die dit Licht en dit verlangen verbindt en ze, in de ziel, controleert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-reshimo/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Masach”

De Masach (scherm) vertegenwoordigt de anti-egoïstische kracht die een mens verwerft met de Hulp van het Hoge Licht.

Het is alsof een mens een scherm over zijn verlangen plaatst en dan met dat scherm in een tegengestelde richting kan werken: vriendelijk met anderen en de Schepper kan omgaan. Dan is hij in staat om ten bate van geven te werken zonder enig genoegen voor zichzelf te ontvangen.

Vraag: Wat is er problematisch aan ontvangen voor jezelf?

Antwoord: Dan scheid je je van de Schepper af, je kunt de Hoge Wereld niet meer voelen en je beperkt je uitsluitend tot het voelen van onze wereld.

Opmerking: Maar de Schepper heeft ons zo gemaakt.

Mijn antwoord: Hij heeft ons zo gemaakt zodat wij vanuit deze staat naar Hem kunnen opstijgen, kunnen terugkeren naar de staat waarin wij met Hem samensmelten.

Vraag: Waarom is dit nu verborgen? Waarom hebben de Wijzen ons dat de afgelopen duizend jaar niet verteld?

Antwoord: Om de illusie te creëren dat een mens een vrije wil heeft.

Opmerking: Maar als ik dit op school geleerd had, zou ik nu weten dat ik geen vrijheid van keuze heb.

Mijn antwoord: Je kunt dit soort dingen niet accepteren als je jong bent, alles verloopt dan nog automatisch. Je moet er zelf naar verlangen.

Er waren generaties waarin mensen dit van jongs af aan leerden, zij hadden er geen problemen mee. Maar dat waren de eerste generaties. Nu, nu we zo enorm egocentrisch zijn, moeten we ver voor het verkrijgen van de Machsom aan onze reis beginnen, vóór de manifestatie van de Schepper, voordat we begrijpen waar we zijn en met Wie we te maken hebben. Dit is deel van onze correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terminology-masach/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Related Material:

How Does The Screen Appear?

The Screen Is Your Contribution To The Spiritual Reality

The Screen Is Maximum Equivalence To The Giver

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De spirituele rol van de vrouw, deel 6

Je bent op de laatste halteplaats aangekomen als je de Oorsprong van je Ziel hebt bereikt 

Vraag: Wat zijn voor een vrouw de specifieke kenmerken voor het verkrijgen van de eigenschap van geven?

Antwoord: Vrouwen hebben een speciaal soort ziel, niet dezelfde als mannen. We kunnen niet zeggen dat het in Kabbalah beter of slechter is om een man of een vrouw te zijn. In overeenstemming met de eigenschap van de ziel worden alle omstandigheden aan een mens gegeven: een gezin, familie, de echtgenoot of echtgenote, werk, en alles wat er verder met hem/haar gebeurt.

Ik denk niet dat het nodig is om dit precies te begrijpen. Als ik als vrouw geboren ben, heb ik natuurlijk andere eigenschappen, een andere rol, een andere lotsbestemming. Maar daar hoef je je helemaal niet bezorgd over te maken, want de laatste halteplaats van de lotsbestemming van ieder mens, is voor iedereen gelijk: je bereikt de oorsprong van je ziel.

Dus, of je nu een man of een vrouw bent, iedereen heeft zijn/haar eigen oorsprong van de ziel, het is van groot belang dat iedereen dit al onderscheidt en begrijpt. Het doet er niet toe wie je nu bent. Er is geen reden voor de vraag wie meer of minder geluk heeft.

De Schepper is absoluut rechtvaardig. Er bestaat geen voorkeur voor deze of gene. Iemand kan bijvoorbeeld een arbeider in Afrika zijn, de uiteindelijke eigenschap en staat van zijn ziel bevindt zich echter op het niveau van alle grote Kabbalisten en grote zielen. Het enige verschil is de vervulling van de aardse opdracht die iemand heeft, namelijk de correctie.

In de spirituele wereld is mijn mogelijkheid om een spirituele stijging te bereiken en tot correctie te komen groter als ik mij in heel moeilijke omstandigheden bevind. Het resultaat van alles is, dat wij allemaal absoluut gelijkwaardig worden en dat niemand ook maar enigszins kan klagen bij de Schepper waarom Hij hem of haar op een bepaalde manier gemaakt heeft.

Misschien neemt dit een gevoel van competitie enigszins weg, maar je kunt dit ook zomaar vergeten omdat je toch vanuit het aardse kader, de aardse eigenschappen naar alles kijkt. Pas als je de spirituele wereld binnengaat, vraag je je af: “Waarom ben ik niet slechter?” Het is waar, als je je slechter voelt dan anderen, kan je een grotere verrukking bereiken en de Schepper meer verblijden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/the-spiritual-role-of-women-part-6/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/8/20

Related Material:

The Spiritual Role Of Women, Part 5

The Spiritual Role Of Women, Part 4

The Spiritual Role Of Women, Part 3

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

“Fake nieuws voor een fake wereld” (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd “Fake Nieuws voor een Fake Wereld

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft over COVID-19 gezegd: “Fake nieuws verspreidt zich sneller en gemakkelijker dan dit virus. ”Inderdaad, als je op zoek bent naar waarheid in de huidige wereld, is die waarheid dat iedereen liegt. Alle mediakanalen vervormen en manipuleren het nieuws, aangepast aan de agenda van degene die het verspreidt.

We kunnen het oprechte gewetensonderzoek – dat wij nodig moeten doen – blijven vermijden en op het pad blijven dat we al tientallen jaren bewandelen, maar het moge duidelijk zijn dat het ons niets goeds oplevert.

In het verleden, toen de kranten en de televisie gefinancierd werden door abonnees, door mensen die een krant kochten, was de pers wel verplicht om de lezers of de kijkers van betrouwbaar nieuws te voorzien. Nu de media het bezit zijn van mediamagnaten en voor hun bestaan afhankelijk zijn van adverteerders, zijn ze alleen hen wat verschuldigd en is een eerlijke verslaggeving ver te zoeken. Het goede nieuws – als je het zo kunt noemen – is dat tegenwoordig iedereen van tevoren weet dat iedereen liegt.

We laten ons toch nog steeds informeren door het nieuws van de media, want we hebben geen andere nieuwsbronnen, maar we nemen het op zijn minst met een korreltje zout. En nu we het over zout hebben, de media kunnen we vergelijken met ons dagelijks voedsel: het is veel en het ziet er mooi en perfect uit. Maar vanbinnen zit ons voedsel vol hormonen, steroïden en antibiotica. We weten het allemaal, maar we eten het ook allemaal. Wat kunnen we anders?

Maar nu moeten we ook eerlijk zijn naar onszelf. Het is waar dat de media corrupt zijn, maar dat is al lang geen nieuws meer. Dan moeten we ons afvragen: waar komen de journalisten vandaan? Waar zijn ze opgegroeid?  Waar hebben ze onderwijs gekregen? Waar hebben ze geleerd om dingen te verdraaien en te manipuleren? Ze hebben het op dezelfde plekken geleerd als wij, waar wij onderwijs hebben gekregen, waar wij hebben geleerd om elkaar te manipuleren. De media zijn niet corrupter dan de omgeving die hen voedt, en dat zijn wij. Ze zijn naar ons beeld gevormd. 

Om betrouwbaar nieuws te krijgen is het niet voldoende om hen te veroordelen, zij kunnen niet beter zijn dan het publiek waar zij het resultaat van zijn. In plaats daarvan moeten wij eens in de spiegel kijken naar onszelf en erkennen dat de mensen waar wij – vanuit ons gevoel van zelfgenoegzaamheid – op neerkijken in feite reflecteren wie wij zijn en ons afvragen of dit nu de maatschappij is waarin we willen leven.

Als wij dat doen, hoeven we nergens meer over te klagen. Maar als we dat niet willen, kunnen we er veel aan gaan doen. We kunnen allereerst gaan leren hoe het staat met onze onderlinge verbinding. Net zoals één persoon met het coronavirus tientallen mensen kan infecteren, als het er niet meer zijn, kunnen wij hetzelfde doen door middel van onze handelingen en zelfs onze gedachten. Als de kwade wil naar elkaar hoogtij viert, doen mensen elkaar kwaad, ze brengen naar buiten wat zij innerlijk voelen. Maar als mensen zich met groepen en landen verbonden voelen, als zij voor hun naasten zorgen, doen zij hen ook geen kwaad. De wortel van het probleem, waardoor de slechte pers is ontstaan, is dat wij ons naar elkaar slecht gedragen. Als wij slecht zijn voor elkaar, kunnen wij ons dan beklagen omdat iemand anders ons slecht behandelt?

Wij keren het motto van John F. Kennedy om: “Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, vraag wat jij voor je land kan doen,” en klaag als het niet werkt. In principe zijn we het allemaal met JFK eens, maar we willen allemaal dat iemand anders begint. Met deze houding zullen wij sterven voordat iemand ook maar iets gedaan heeft.

We zitten in de huidige situatie omdat wij onszelf niet aangepakt hebben, ons niet afgevraagd hebben hoe wij met elkaar omgaan en aan wat voor samenleving wij willen bijdragen. We kunnen het oprechte gewetensonderzoek dat wij nodig moeten doen, blijven ontwijken en het pad blijven volgen dat wij al tientallen jaren bewandelen, maar het is duidelijk dat dit tot niets goeds leidt.

We kunnen ook besluiten dat we eindelijk maar eens actie moeten gaan ondernemen en voor elkaar aan het werk moeten gaan. Het vraagt geen radicale veranderingen van ons, we hoeven ons spaargeld niet te doneren, als we dat al hebben, we hoeven niets op te offeren. We hoeven alleen maar bij onszelf te rade te gaan en ons af te vragen hoe wij met elkaar omgaan, want dit is het punt waar wij werkelijk ziek zijn. Dit is het virus dat we elkaar iedere morgen, iedere middag en iedere nacht geven. Als we anders met elkaar om willen gaan, zal dat ook gebeuren, op voorwaarde dat wij dat allemaal willen. Deze denkwijze moeten we promoten, dat wij met elkaar een zorgende samenleving kunnen bouwen, waarin mensen voor elkaar verantwoordelijk zijn. Als wij die kleine verschuiving in onze mentaliteit maken, zullen we een andere wereld zien. Met elkaar kunnen we bergen verzetten.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/fake-news-for-a-fake-world-medium/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Egoism, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Ziel”

Vraag: Waar komt de term “ziel” vandaan?

Antwoord: De term “ziel” komt van het woord Neshama. In Kabbalah zijn er vijf staten van het verlangen die gelijkvormig zijn aan de Schepper: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida.

Nefesh, Ruach en Neshama zijn staten die wij kunnen bereiken, waarin we constant in kunnen blijven. De hoogste daarvan is Neshama. Daarom is dit de naam van ons spirituele deel.

Bovendien zijn er ook staten die Haya en Yechida genoemd worden. Deze zijn echter aanvullend, het zijn tijdelijke toevoegingen aan de staat van de ziel.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-soul/

From KabYV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Gmar Tikkun”

Gmar Tikkun is de complete eindcorrectie van het egoïsme naar geven en liefde, als we het ego veranderen in de tegengestelde eigenschap.

Hierbij komt de wetenschap van Kabbalah ons te hulp. Met behulp van deze methode, beïnvloedt het Hoge Licht het egoïstische verlangen en tilt het dit verlangen geleidelijk naar een hoger niveau, naar nieuwe verlangens: naar geven, liefde en verbinding met anderen. Dit is een serieuze verandering van onze essentie naar het tegendeel.

Vraag: Kunnen we zeggen dat dit een verandering is van een egocentrische waarneming van de wereld naar een holistische waarneming van de wereld?

Antwoord: Natuurlijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-gmar-tikkun/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Final Correction

The End Of Creation

When Will The End Of Correction Take Place?

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“Samenzweringstheorieën, Chips en andere ‘Uitleg'” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Samenzweringstheorieën, Chips en andere ‘Uitleg’”

Ongebruikelijke situaties leveren ongebruikelijke verklaringen op. Dit geldt zeer zeker voor de COVID-19-crisis. Dat is er waarschijnlijk de oorzaak van dat wij ons uit het recente verleden geen enkele crisis kunnen herinneren die meer nepnieuws, samenzweringstheorieën en andere schrikbeelden heeft opgeleverd, en niemand weet wie ze verspreidt en of ze waar of onwaar zijn.

Maar of het coronavirus nu wel of niet in een laboratorium in Wuhan, China, is gemaakt en of het nu wel of niet bedoeld is om ons bang te maken voor de implantatie van een chip die elke beweging van ons controleert, al die theorieën bevatten één grote fout: ze negeren de eigenlijke oorzaak van het virus. Uiteindelijk maakt het niet uit wie het virus heeft gemaakt en met welk doel. Het gaat erom dat het er is en dat het netwerk van de menselijke samenleving erdoor verandert. Niemand was zoiets van plan en geen enkel mens heeft hier controle over.

Het coronavirus laat ons iets zien, iets wat mijn leraren “de erkenning van het kwaad” noemen, het kwaad in de menselijke natuur. Het virus schakelt al onze systemen uit en zet ons aan het denken. Toen wij nog thuis waren, bloeide de natuur op en dieren begonnen vrij rond te zwerven op plekken waar ze tientallen jaren niet geweest waren, dit laat ons zien hoe schadelijk onze invloed op de natuur is.

Toen we nog thuis waren, bang om het virus op te lopen of bang om dierbaren die kwetsbaarder waren dan wij te besmetten, protesteerden er brutale jonge demonstranten tegen de lockdown, zij verzamelden zich en droegen borden mee met de leuzen: “Cuomo beschermt criminelen” en “Cuomovirus is de Werkelijke Bedreiging in de staat New York”.

En terwijl de gewone burgers smeken om federale voordelen, zodat zij hun gezinnen en ondernemingen overeind kunnen houden, maken de tycoons honderden miljarden dollars op, ten koste van vele andere mensen. Zelfs de rijkere ziekenhuizen kregen twee keer zoveel overheidshulp als de armere ziekenhuizen. Hoe kunnen we dit rechtvaardigen? Als dit niet tot erkenning van het kwaad leidt, weet ik niet wat dan wel.

Er is een goede reden waarom ik op al die voorbeelden van menselijke lelijkheid wijs. Het coronavirus heeft die voorbeelden niet veroorzaakt, het heeft ons alleen een spiegel voorgehouden, zodat we kunnen zien wie we zijn, hoe we met elkaar omgaan en hoezeer we van elkaar vervreemd zijn. Als we zo met elkaar omgaan, is het geen wonder dat we op dezelfde manier met de natuur omgaan. Willen we hier naar terug? Willen we dit hervatten? Want dit hebben we in lockdown geplaatst, dus als we onze deuren weer openzetten, komt dit naarbuiten.

We moeten wel leven, maar we moeten het goed doen. Met “goed” bedoel ik dat we alleen bedrijven moeten openen die essentieel zijn en niet, zoals een demonstrant zei, “Alle banen zijn essentieel.” Essentieel voor wie? Voor degenen die ons willen manipuleren, zodat we kopen wat we niet nodig hebben? Niet elk bedrijf is essentieel, en niet alle banen zijn essentieel.

Maar wat wel essentieel is, zijn alle mensen. Mensen die een bedrijf hebben dat een reële bijdrage aan de samenleving levert, bedrijven voor voedsel, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, de bouw, enzovoort, moeten open zijn en open blijven. Alle andere mensen moet overstappen naar een heel nieuw vakgebied: “humaan onderwijs”.

Met “humaan onderwijs” bedoel ik: leren hoe we menselijk kunnen zijn, namelijk menselijk naar elkaar toe. We moeten leren dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar, want het is duidelijk dat we ons daar nu niet van bewust zijn. We moeten leren dat wij, als we waarden promoten als aandacht voor elkaar, zorg en belangstelling voor elkaar, en verantwoordelijkheid voor onze leefgemeenschappen en steden, daar het eerst van profiteren. Als we zicht willen hebben op de toekomst, moeten we erkennen dat de kwaliteit van onze toekomst afhankelijk is van de kwaliteit van de samenleving waarin we leven. En als wij geen goede, ondersteunende samenleving voor onszelf opbouwen, wie dan wel?

Activisme is iets belangrijks als het gericht is op het brengen van verbinding in de samenleving, met het doel om het leven van iedereen te verbeteren en niet gericht op het behartigen van belangen van diverse pressiegroepen. Om de problemen in de samenleving op te lossen, moeten alle groeperingen en elementen van de samenleving aan het proces deelnemen, hun behoeften delen en moet er in de samenleving (of met haar vertegenwoordigers) met elkaar beslist worden over de prioriteiten bij het toewijzen van middelen en de inspanningen om behoeften op te lossen.

Als er in de huidige samenleving – waarin we van elkaar afhankelijk zijn – één groepering ontevreden blijft, zal dit de hele samenleving ten val brengen. Als we dit nu niet begrijpen, zullen we het na de tweede of derde golf van het virus hopelijk wel begrijpen. Waarom doen we het dan nu niet, een miljoen slachtoffers eerder?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/conspiracy-theories-chips-and-other-explanations-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalistische termen: “Atzmuto”

Atzmuto is de hoogste oorsprong, die geen rechtstreekse verbinding met ons heeft, het is namelijk de Schepper Zelf die onafhankelijk van de schepping bestaat. In deze hoedanigheid kunnen wij Hem niet voelen.

Met andere woorden, Atzmuto is een programma dat niet in relatie tot de schepping staat. Wij geven alleen maar aan dat er een dergelijke staat bestaat, buiten ons bereik. Wij kunnen Hem niet voelen.

Het programma dat wel met ons in contact staat, wordt de Schepper of HaVaYaH genoemd.

Vraag: Is het misschien zo dat de Schepper andere plannen heeft voor andere vormen van schepping, maar dat wij dat niet weten?

Antwoord: Dit is niet aan ons.

Vraag: Kunnen we het vergelijken met het feit dat in onze wereld een kind een bepaalde houding van zijn vader naar hem begrijpt, maar dat hij verder niet weet wat zijn vader doet, wat voor plannen hij heeft, etc.?

Antwoord: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wij verdiepen ons niet in dergelijke gedachten en speculaties, want er is geen basis voor aanwezig. Wij hebben hier nog geen werkelijk verlangen naar en ook geen mogelijkheden om dit te onderzoeken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-%d1%82erms-atzmuto/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: The Creator | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “MAN, Machsom”

MAN is een acronym voor Mei Nukvin (vrouwelijke wateren). Een vrouw wordt in Kabbalah altijd geassocieerd met verlangen, een man met geven. Een vrouw is een verlangen om te ontvangen, een man is een verlangen om te geven. Daarom betekent vrouwelijke wateren het opstijgen van het verlangen, van onderaf naar de Schepper. Hierdoor wordt de Schepper aangemoedigd om te beginnen met het scheppen, corrigeren en vervullen van de verlangens. In dit geval worden verzoeken die van onderaf worden gedaan een gebed genoemd, MAN.

Vraag: Is dit de MAN (manna) uit de woestijn?

Antwoord: Dit is de MAN (manna) waarover in de Torah staat dat het volk het elke morgen opraapte en zich ermee voedde.

Vraag: In Kabbalah wordt heel vaak de term Machsom (barrière) gebruikt. Wat betekent dat woord?

Antwoord: Machsom is een staat waar een mens doorheen moet over het pad dat leidt van het voelen van alleen onze wereld naar het voelen van de hoge wereld. Met andere woorden, het is de grens tussen onze wereld en de spirituele wereld, een soort psychologische barrière.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-man-machsom/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/17/19

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

`Wat heeft het coronavirus je in je leven geleerd?” (Quora)

Michael Laitman, op Quora: Wat heeft het coronavirus je in je leven geleerd?

Het coronavirus leert ons dat we onze wereldwijde afhankelijkheid van elkaar onder ogen moeten zien.

Vóór het coronavirus leefden we in een wereld van nietsontziende, egoïstische competitie, waarin we zoveel mogelijk mensen uitbuitten om er zelf zoveel mogelijk van te profiteren.

Nu zien we echter, dat we allemaal van elkaar afhankelijk zijn, want als wij de voorwaarden van sociale afstand schenden, kan dat een coronavirus slachtoffer meer betekenen.

Door het coronavirus hebben wij een gezamenlijke tegenstander gekregen en wij moeten hem verslaan door aandacht te hebben voor elkaar en verantwoordelijk te zijn.

Onze ware tegenstander bevindt zich echter op een heel ander niveau dan het coronavirus.

Het coronavirus is een bijna onzichtbaar deeltje dat veel dood en ziekte heeft veroorzaakt en onze sociaaleconomische infrastructuren omvergeworpen heeft, er is echter een veel sluwere en complexere vijand die absoluut geen fysieke vorm heeft: het is onze menselijke natuur.

Het menselijk ego, het verlangen naar eigenbelang ten koste van anderen, zet ons van nature tegen elkaar op, daardoor beult iedereen zich af om maar vooral beter te zijn dan anderen.

Elk succes dat we bereiken in zo’n constante strijd, is maar van korte duur, het is alsof we allemaal meedoen met een spelletje touwtrekken en één van ons het even lukt om harder te trekken dan de anderen, maar dan verliest hij grip en wordt hij weer meegetrokken door de anderen. Uiteindelijk leidt een dergelijke strijd ertoe dat we allemaal vallen, zoals het coronavirus het ons in korte tijd heeft laten zien.

Hoe kunnen wij een houding die wij bij onze geboorte hebben meegekregen, overwinnen? 

Het is mogelijk door allereerst meer in te zien dat het schadelijk is voor ons, hoewel het de schijn oproept dat wij er voordeel van hebben, ten tweede is het mogelijk om onze egoïstische aard te overwinnen door onze waarden opnieuw te rangschikken naar belangrijkheid.

En eveneens door in plaats van waardering te hebben voor succesvolle, krachtige individuen – zoals we dat in ieder geval hadden tot het begin van de uitbraak van het coronavirus – een positieve verbinding tussen mensen te waarderen en daden die bijdragen aan een toenemende liefde voor anderen, aan zorg en eenheid in de samenleving; zo’n positieve sociale invloed in onze omgeving geeft ons de nodige tools om onze manier van denken om te zetten van een egoïstisch gebruik van anderen voor ons eigen gewin, naar een altruïstische instelling van onszelf voor het welzijn van anderen.

Het coronavirus leert ons dat de mensheid snel tot een gezamenlijk uitgangspunt kan komen, als de omstandigheden dat vereisen.

Als wij dit voorbeeld gebruiken, kunnen we uit vrije keuze verdere stappen ondernemen naar steeds meer eenwording. Met andere woorden, in plaats van te wachten op het moment dat de natuur ons nog meer lijden bezorgt om ons opnieuw te dwingen tot eenwording, kunnen we onze eenheid in eigen handen nemen en actief zoeken naar manieren om het belang van anderen boven ons eigenbelang te plaatsen, bij alles wat we van dag tot dag en van moment tot moment doen.

 

Photo by Nick Bolton on Unsplash.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/what-has-the-coronavirus-taught-you-in-your-life-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Education, Globalization, Health, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →