Het coronavirus verandert de realiteit, deel 10

Wat er nodig is om het coronavirus te verslaan

Vraag: Ziet u als Kabbalist de tegenslagen die ons te wachten staan, ik bedoel de tien Egyptische plagen, tien tegenslagen wegens het egoïsme van de hele mensheid? Wat ligt er voor ons in het verschiet?

Antwoord: Wij hoeven alle tien tegenslagen niet mee te maken. We hebben ze in het verleden al meegemaakt en daarom kunnen ze in onze tijd niet zo krachtig zijn als in Egypte.

We hebben wel een paar serieuze klappen nodig om als een ezel aangespoord te worden, een ezel die met een scherpe stok geprikt wordt om hem vooruit te laten lopen. Wij hebben deze aansporing nodig om ons op de juiste wijze te ontwikkelen. 

Ik hoop dat dit virus, naast onze uitleg, voldoende zal zijn. Het is heel goed mogelijk dat de mensheid al enigszins in staat is om de juiste conclusies te trekken.

Op dit gebied hangt er veel af van de overheden. Zij gaan er als eerste serieus over nadenken, want het virus tast de hele economie aan.

Vraag: Welk advies zou u de overheden geven?

Antwoord: Ik zou ze adviseren om wijzer te worden en te begrijpen dat de ontwikkeling van de mensheid niet in hun handen ligt; daarom moeten ze luisteren naar wat Kabbalisten zeggen.

Vraag: Hoe zit het met mensen die nu geïsoleerd thuis zitten? Wat moeten zij doen?

Antwoord: Ik hoop dat die mensen begrijpen dat positieve contacten het beste zijn, het veiligste en het enige medicijn dat ons naar goedheid en welzijn kan leiden.

Vraag: Met andere woorden, de mensen die thuis blijven, moeten eenvoudigweg begrijpen dat de uitvoering van het plan voor de ontwikkeling van de natuur bij de mens ligt, en dat het daarbij gaat over de correcte verbindingen tussen ons. Het is de natuur die op alle niveaus problemen en rampen veroorzaakt. Het enige wat nu nodig is, is een gezamenlijke reactie van onze kant. Als wij reageren, nemen de problemen af, als wij niet reageren, komen er meer problemen en neemt de druk toe. Heb ik dit goed begrepen?

Antwoord: Ja. Het enige wat wij moeten doen, is op de juiste manier in ons voelen dichter bij elkaar komen, en daarmee is alles gezegd. Ik wens ons allen succes hiermee!

Blog in het Egels: https://laitman.com/2020/04/coronavirus-is-changing-reality-part-10/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality,” 3/12/2020

Related Material:

Coronavirus Is Changing Reality, Part 9

Coronavirus Is Changing Reality, Part 8

Coronavirus Is Changing Reality, Part 7

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed