Het coronavirus verandert de realiteit, deel 1

Het doel van de natuur en de wereldwijde epidemie

Vraag: Heeft de natuur intelligentie, vanuit het oogpunt van Kabbalah bezien? Alles wat ons overkomt, al deze tegenslagen, is het allemaal gepland? Is er een hogere geest of is het de blinde natuur?

Antwoord: De natuur is absoluut intelligent. Zij heeft een begin en een einde van ontwikkeling, d.w.z. een plan voor de ontwikkeling van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke natuur, en dit plan wordt strikt uitgevoerd.

Tijdens de implementatie daarvan doen zich echter allerlei problemen voor omdat de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke natuur deelnemen aan dit plan. De menselijke natuur is, als hoogste niveau, aan allerlei schommelingen onderhevig en kan in twee richtingen veranderen.

Een mens heeft een vrije wil, hij kan zichzelf veranderen, gelijkvormig of helemaal niet gelijkvormig zijn aan de natuur. In overeenkomst hiermee verandert hij de richting van zijn beweging. Maar toch is zijn beweging op hetzelfde punt gericht, op hetzelfde doel.

Vraag: Worden de natuurwetten niet vastgesteld op basis van de mens en de samenleving?

Antwoord: Een mens heeft een vrije wil, dat houdt in dat hij nog steeds de kans krijgt om op verschillende manieren van punt A naar punt B te komen.

Vraag: Dus het uiteindelijke doel ligt al vast?

Antwoord: Niet alleen het uiteindelijke doel, maar ons hele pad. Het kan worden onderverdeeld in kleine segmenten en in elk ervan kunnen we ons op een vriendelijkere of meer ongewenste manier bewegen.

Vraag: In de huidige fase van het pad, een wereldwijde epidemie – is het coronavirus verschenen. We begrijpen allemaal dat er al veel van deze virussen waren en dat ze soms nog veel gevaarlijker waren.

Hoe verschilt deze situatie dan van andere in onze geschiedenis? Komt het omdat we tegenwoordig afhankelijker zijn en integraal verbonden, en dit op natuurlijke wijze een indruk achterlaat?

Antwoord: Ja. In het verleden hadden epidemieën in Europa en andere delen van de wereld geen invloed op de andere continenten en naties, nu is dit echter anders. Tegenwoordig zijn we onderling zo verbonden door cultuur, economie, de wereldhandel en al het overige, dat we niet kunnen voorkomen dat we een verenigde mensheid zijn.

Daarom worden we allemaal door virussen getroffen en verspreiden ze zich geleidelijk van het ene uiteinde van de aarde naar het andere. We kunnen er niet aan ontsnappen, we kunnen onze onderlinge contacten niet verbreken.

Commentaar: Het bijzondere van deze situatie is onze huidige onderlinge afhankelijkheid en – wat nog  belangrijker is – de onevenredige beperkingen die door regeringen worden opgelegd. Er waren in het verleden immers verschillende epidemieën, maar niemand ging er zo mee om.

Mijn reactie: Dat was vroeger, toen we niet zozeer met elkaar verbonden waren. Tegenwoordig is deze verbinding absoluut geworden. Het is moeilijk voor te stellen waar deze niet bestaat. Het blijkt dat we vanwege het virus afstand moeten nemen van elkaar en dat ieder mens zich moet isoleren van anderen, wat in de huidige wereld onmogelijk is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/coronavirus-is-changing-reality-part-1/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality,” 3/12/20

Related Material:

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus Vaccine

Coronavirus: A Message From Nature

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed