Een nieuw huis waar voor iedereen plaats is

Op het ogenblik brengt de natuur een grote verandering in ons teweeg, die de hele wereld omvat. Wij kunnen het enigszins begrijpen, er is echter geen twijfel dat wij oog in oog staan met het programma van de Schepper, het programma van de wereldomvattende natuur die, zoals we dat nu voor de eerste keer in de geschiedenis meemaken, de hele mensheid beïnvloedt, zonder enige uitzondering.

Door dit gebeuren, wat wij het coronavirus noemen, wil de natuur de hele wereldbevolking, de hele mensheid, tot één groep vormen.

Het virus bereidt ons voor op veranderingen die zullen leiden naar een verbinding waarin iedereen, van klein tot groot, de hoge kracht van de natuur zal leren kennen en alle volkeren in één gemeenschappelijk huis van gebed bijeen zullen komen, iedereen zal zich in één gemeenschappelijk verlangen verbinden, in verbinding met elkaar, dit wordt het huis van gebed genoemd.

De Wijsheid van Kabbalah helpt ons te begrijpen hoe wij deel kunnen zijn van dit proces en hoe wij ons moeten afstemmen op een nieuw leven, een nieuwe benadering. Tot nu toe namen we het leven alleen vanuit een egoïstisch standpunt waar, en eenieder deed dit als individu. De nieuwe benadering vereist van ons een geleidelijke beweging naar een gemeenschappelijke waarneming, integraal en gezamenlijk, zodat we niet meer het verschil voelen tussen onszelf en anderen.

Nu voelen we allemaal de egoïstische wereld waarin wij leven, de egoïstische houding ten opzichte van het leven, dan zal iedereen echter de anderen innerlijk voelen en zal onze waarneming van de wereld drastisch veranderen, in plaats van de fysieke wereld, zullen wij een spirituele, eeuwige, volmaakte wereld voelen, vol Licht. 

Wij staan op de drempel van een nieuwe wereld, bij de toegang naar een nieuwe staat, een nieuwe realiteit die onthuld zal worden in de verbinding tussen ons, gemeenschappelijk, onbegrensd, in relaties die vrij zullen zijn van egoïsme. Het Hoge Bestuur wil dat wij deze deur openen, een nieuwe wereld binnentreden en de gehele mensheid naar een nieuw bestaan leiden, naar het doel van de schepping, het doel van ons leven, naar de Hoge Kracht van de natuur. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/new-home-where-there-is-room-for-everyone/

From the Daily Kabbalah Lesson, 4/4/20

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: