De opdracht voor de komende 200 jaar

Vraag: Waarom heeft de Schepper ons nodig, waarom wil Hij dat wij Hem bereiken?

Antwoord: Om een mens aan Hem gelijkvormig te maken, om een mens naar Zijn niveau omhoog te heffen, niet meteen, maar geleidelijk. We moeten dit doel de komende 200 jaar bereiken.

Vraag: Betekent dit dat wij op de Schepper moeten gaan lijken, naar “Zijn beeld en gelijkenis”?

Antwoord: Naar “Zijn beeld en gelijkenis” verwijst naar Zijn vorm van geven en liefde, naar verbinding met anderen, dit is de hoogste eigenschap van de Natuur, de Schepper genaamd.

Vraag: Moeten wij dit niveau van ontwikkeling bereiken terwijl wij ons nog in ons fysieke lichaam bevinden?

Antwoord: Ja. Dit is uiteraard niet gemakkelijk, het is een gecompliceerde en heel hoge opdracht, maar wij moeten ernaar streven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-mission-for-the-next-200-years/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/26/20

Related Material:

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

A Taste Of Spiritual Attainment

A Mediator For Revealing The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed