Monthly Archives: april 2020

De houding van een Kabbalist ten opzichte van het coronavirus

Vraag: U hebt familie in het buitenland wonen. Praat u met hen over het coronavirus? U zult u wel ongerust maken over hen.

Antwoord: Mijn zoon, zijn vrouw en hun drie kinderen wonen al meer dan 30 jaar in Canada. Natuurlijk maak ik mij zorgen over hen.

Vraag: Geeft u hen als Kabbalist ook raad?

Antwoord: Als Kabbalist geef ik niemand enige vorm van raad. Al de raadgevingen van een Kabbalist hebben de vorm van suggesties: je kunt ze wel of niet opvolgen.

Alles wat ik zeg, zeg ik tegen iedereen. Mijn zoon luistert naar onze lessen, is deel van al onze evenementen en verspreidt boeken, hij heeft een uitgeverij. Hij weet wat er gedaan moet worden. Waarom zou ik hem iets adviseren?

Vraag: Wat zou u adviseren aan iemand die COVID-19 heeft?

Antwoord: Als mens kan ik dat niet zeggen. Voor zover ik weet, kan dit virus geen hoge temperaturen verdragen.

Als Kabbalist raad ik je aan om zo te denken en te handelen dat iedereen op deze aarde dichter bij elkaar komt, want dit virus dat ons van elkaar verwijdert, laat precies zien op welk punt wij ziek zijn: de verbinding met elkaar. En zo worden we nu van elkaar afgescheiden.

Vraag: Welke maatregelen neemt u zelf om u te beschermen tegen het coronavirus? Bijvoorbeeld quarantaine, vitaminen, oefeningen, vaak handen wassen, etc.

Antwoord: Ik was mijn handen met een speciaal desinfecterend middel. Voor zover het niet nodig is, kom ik niet in contact met andere mensen, zoals het Ministerie van Volksgezondheid het voorschrijft. Alles wat er gedaan moet worden, doe ik als een gewone burger.

Of ik het nu geloof of niet, of ik me er nu goed bij voel of niet, dat doet er niet toe. Een Kabbalist doet wat de regering of deskundigen zeggen, volgens het voorschrift “Wees te midden van je volk”.

Vraag: Laten we ons nu eens voorstellen dat u geïsoleerd bent door de quarantaine en dat een of ander mysterieus computervirus internet beïnvloedt, dan kunt u, zoals iedereen, via internet niet met mensen communiceren. U bent 14 dagen lang alleen. Wat zou u dan doen? Waar zou u over nadenken?

Antwoord: Zolang ik boeken heb, maakt het voor mij niet uit of dit twee weken of 20 jaar duurt. Maar ik zou dan niet in staat zijn om aan mensen de methode van de correctie van zichzelf en de wereld door te geven, de methode om van alle virussen af te komen en zo een goede, hogere staat van de mensheid te bereiken. Dat zou een probleem zijn. Maar zelf zou ik nergens behoefte aan hebben.

Vraag: En wat zou u doen als er geen boeken zouden zijn?

Antwoord: Ik heb het allemaal in mijn hoofd. Ik ben in een staat van verbinding met andere mensen, dat is niet afhankelijk van de verbinding via internet. Ik voel de mensheid, ik voel zielen, ik voel andere mensen, ik ben met mijn leraar verbonden en met andere Kabbalisten uit voorgaande eeuwen. Ik heb in dit opzicht geen enkel probleem. Geen enkel virus kan mij beperkingen opleggen.

Het zou alleen lastig zijn dat ik, doordat ik niet zou beschikken over de gangbare middelen voor informatieverstrekking, niet in staat zou zijn om aan iedereen – via de gebruikelijke communicatiemethoden – over te brengen wat er gedaan moet worden om van alle virussen af te komen en correctie te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/a-kabbalists-attitude-to-the-coronavirus/

From KabTV’s “Coronavirus Changes Reality,” 3/26/20

Related Material:

How Does Kabbalah Relate To Health?

Hands Stained With Egoism

Health Is A Spiritual Necessity

Filed under: Coronavirus, Dissemination, Health, Kabbalah Dissemination | Add Comment / Ask Question →

“Welke foto’s verdienen miljoenen likes?”

Michael Laitman op Quora: Welke foto’s verdienen miljoenen likes?”

Het zou verstandig zijn om foto’s en andere media die voorbeelden laten zien van liefde, eenheid, wederzijds respect, steun en aanmoediging boven al onze verschillen uit, te promoten, om de mensheid positief te beïnvloeden met zulke idealen.

Hoe meer wij beïnvloed worden door het verlangen om lief te hebben en ons positief met elkaar te verbinden, hoe dichter wij bij het gevoel komen dat we met elkaar één grote familie zijn, dan zal de sociale gezondheid verbeteren en zullen we meer geluk en vertrouwen ervaren, minder misdaad, angst, stress, depressie en vele andere negatieve verschijnselen in ons leven.

Bovenstaande foto werd in 2008 genomen tijdens het Wereld Kabbalah Congres in Tel Aviv, Israël. Elk jaar komen er duizenden mensen uit tientallen landen naar deze congressen. Zij willen zich, boven alle verschillen uit verenigen, en er op die manier naar streven om een positief mini-model te zijn voor de mensheid.

De methode van verbinding (Kabbalah) begint bij het erkennen dat wij van nature egoïstisch zijn en dat deze egoïstische eigenschap de oorzaak van alle problemen is. Ieder van ons laat van nature het eigenbelang voorgaan, boven het belang van anderen.

Daarom is de groei naar liefde en eenheid niet iets naïefs, het is een soort spel: ons doel is een positieve verbinding, boven ons aangeboren gevoel van verdeeldheid en de verschillen die we naar elkaar voelen uit. Wij ontkennen de gevoelens die verdeeldheid zaaien niet, we zijn ons ervan bewust en we weten waar ze vandaan komen, van daaruit creëren wij een sociale sfeer waarbij eenieder streeft naar steun aan elkaar, aanmoediging en inspiratie om te verbinden en elkaar – en uiteindelijk de hele mensheid – te voelen, niet minder dan ons eigen gezin, onze familie en onszelf.

Als wij een dergelijk spel spelen, komen we dichter bij de fundamentele wetten van de natuur: wetten van liefde, geven en verbinding. Op die manier activeren wij de positieve invloed van de natuur, die ons helpt om elkaar beter te voelen en onze ontwikkeling te versnellen, zodat we mensen die vreemdelingen voor ons waren, kunnen gaan voelen en iedereen samen als één familie kunnen ervaren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-are-some-photos-which-deserve-millions-of-likes-quora/

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Laat het Licht met het egoïsme werken!

Vraag: Brengt het onderdrukken van het ego ons dichter bij de Schepper? Hoe moet je met het ego aan het werk gaan?

Antwoord: Het heeft geen zin om de strijd met het egoïsme aan te gaan. Allereerst is het zo dat het ego je zal verslaan als je dit doet. Ten tweede krijg je er diverse ego”s voor terug als je het ego probeert te breken. Je kunt dit dus beter niet doen.

Alleen de Hoge Wereld kan met het ego werken. Die wereld heeft het ego gecreëerd, niet jij. Het egoïsme bevindt zich boven je, het is een natuurlijke eigenschap die door de Schepper is geschapen. Denk je dat wij daar weerstand tegen kunnen bieden of met die eigenschap aan het werk kunnen gaan? Absoluut niet. Je kan jezelf ervan proberen te overtuigen dat je zwak bent, dat je niet begrijpt wat je ermee aan moet. Het zal je allemaal niets helpen.

Je hebt maar één ding nodig: trek het Hoge Licht aan met de hulp van de vrienden, van de groep. Daar moeten we ons voor inspannen. Het Licht weet wat er met het ego gedaan moet worden, want het Licht heeft het geschapen. Dus: laat het Licht met het ego werken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/let-the-light-work-with-the-egoism/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 2/16/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“De lessen van een globale epidemie” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “De lessen van een globale epidemie

De wereld probeert zo snel mogelijk weer op de been te komen. Natuurlijk moeten mensen hun kostwinning veiligstellen, eten op tafel kunnen zetten en weer naar hun werk kunnen gaan, maar ik vraag me af of wij de lessen hebben geleerd die het coronavirus ons heeft geprobeerd bij te brengen. Wat moeten we beginnen als de pandemie ons het doel – om ons aan te sporen naar de opbouw van een evenwichtiger samenleving – nog verder moet leren?

Langzamerhand gaan er in de VS en over de hele wereld, wat winkels en dienstverlenende bedrijven open. Ogenschijnlijk wordt het normale leven weer hersteld en iedereen lijkt tevreden te zijn met ons hernieuwde verlangen om terug te keren naar onze gebruikelijke egoïstische benadering ten aanzien van ons eigen voordeel en de uitbuiting van het ecosysteem, uitgangspunten die nu juist tot de huidige moeilijke situatie hebben geleid. Of betwijfelen we dat? Het wordt interessant om te zien of we enigszins wijzer uit deze geforceerde pauze komen, meer bewust van het systeem waarin we leven en bereid om iets te doen om het verloren evenwicht in onze relaties met anderen en onze omgeving te herstellen.

Als we naar onze normale routine terugkeren zonder ons ook maar enigszins te committeren aan een substantiële verandering in ons gedrag, zal niemand kunnen garanderen dat wij niet weer getroffen zullen worden door een nog grotere ramp. Het is uiterst belangrijk dat wij ons het feit dat we in een integrale omgeving leven, eigen maken. De gehele natuur is één gesloten systeem, levend, ademend, maar gewond door ons menselijk ego, dit ego is de enige factor die het alomvattende functioneren van het integrale systeem van de natuur verstoort, en plagen als het coronavirus voortbrengt,

Ik vraag me af waar de internationale organisaties zijn gebleven – zoals de Verenigde Naties en de uitgesproken milieuactivisten – om hun stem te laten horen en te eisen dat de mensheid bewuster wordt, voordat de wereld de bewegingsbeperkingen versoepelt en de economie weer op gang komt? Wij moeten beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op de wereld en onze onverantwoorde houding naar elkaar. Het belangrijkste is echter dat wij ons moeten realiseren dat een ongewijzigde terugkeer naar de pre-COVID-19 wereld het recept voor een ramp betekent.

Terug naar de basis, niet terug naar de crisis!

Realistisch bezien kunnen wij er niet van uitgaan dat wij terug kunnen keren naar onze voortgaande uitbuiting van de planeet, waardoor de aarde vervuild wordt en uitgeput raakt en uiteindelijk het ecosysteem volkomen vernietigd zal worden. We kunnen evenmin terugkeren naar dezelfde oude, disfunctionele patronen in de maatschappij en de schade toebrengende verhoudingen tussen partners, in gezinnen, families, naar kinderen toe en collega’s. Het oude paradigma van hebzucht, tegennatuurlijk gedrag, corruptie en gebrek aan empathie, onze werkelijkheid kan daar niet langer door bepaald worden.

Het is duidelijk dat niemand voor altijd in lockdown wil leven, maar ik hoop dat we de wereldwijde stilstand ten volle hebben benut, zodat wij ons nu realiseren dat het leven zoal het was niet voortgezet kan worden, en dat we ons bewuster zijn geworden van de conclusies die we moeten trekken ten aanzien van de inspanningen die werkelijk onmisbaar zijn voor de samenleving en andere die overbodig zijn.

De natuur wijst ons de juiste weg. Zij functioneert integraal, als één verenigd geheel waarin alle delen alleen tot zich nemen wat essentieel is om het correcte functioneren van het gehele systeem in stand te houden.

Door deze globale epidemie is de wereld bevroren, niet om een einde aan onze ontwikkeling te maken, maar om ons naar de goede richting te leiden en onze blik te verruimen. Een vriendelijker en meer harmonieuze houding naar anderen en naar de natuur, zal een verschuiving betekenen die onze voorgaande werkelijkheid – die alleen een totaal verlies opleverde – zal transformeren in een totale winst die ons naar een evenwichtiger wereld zal leiden. Wat voor zin heeft het om ooit nog terug te kijken als wij de mogelijkheid hebben om te besluiten om samen een veelbelovende toekomst op te bouwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-teachings-of-a-global-epidemic-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Economy, Globalization, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe moet de wereld er na het coronavirus uit gaan zien?

Vraag: Hoe moet de wereld er na het coronavirus uit gaan zien?

Antwoord: Dat is heel simpel: een wereld waarin mensen van elkaar houden. Dat is het!

Eigenlijk weten we niet wat liefde is. Wij houden van wat ons genoegen verschaft. Dat noemen wij liefde. Met andere woorden: voor ons is liefde eigenliefde. Maar we moeten er nu voor gaan zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij het zorgen voor goede verhoudingen tussen iedereen.

We maken deel uit van één systeem en we moeten erover nadenken hoe wij de balans kunnen handhaven in dat systeem, zodat het niet uit evenwicht raakt, zodat iedereen zich goed voelt en we niet op de buitenkant afgaan: “Ik mag mensen zoals jij nu eenmaal niet en jij mag mensen zoals ik niet.”

We moeten boven alle problemen uitstijgen met het gevoel dat we volkomen afhankelijk zijn van elkaar. Zoals een moeder geen fouten ziet in haar kind, of hij nu kleine ogen heeft of een grote neus, ze houdt van hem zoals hij is. Dit is de staat van liefde die we moeten bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-should-the-world-become-after-the-coronavirus/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Related Material:

What Will The World Be Like After The Epidemic?

Where Does The Coronavirus Lead Us?

The Global Pandemic

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we het invoelingsvermogen tussen de vrienden vergroten?

Vraag: Hoe kunnen we het invoelingsvermogen tussen de vrienden in de Ten vergroten?

Antwoord: Alleen door op de juiste manier met elkaar om te gaan, want jij en je vrienden bevinden zich in steeds veranderende, heel complexe onderlinge verhoudingen.

Probeer deze staten naar de juiste, wederzijdse, complete eenheid te brengen. Stijg boven je egoïsme uit, omarm je vrienden en help ze ondanks alle problemen (de problemen zijn belangwekkend, permanent en hardnekkig). Je gaat van twee tegengestelde staten uit, een absolute onderlinge afscheiding, zelfs een staat van haat, en een staat van liefde, aantrekkingskracht, dan ga je allerlei bruggen bouwen naar elkaar toe.

Geleidelijk zal hieruit een netwerk van verbindingen ontstaan, een spirituele kli (vat), dan zal de Schepper zich kenbaar maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/how-io-increase-sensitivity-between-friends/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/1/20

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische meditatie

Vraag: Is er meditatie in Kabbalah? Er wordt gezegd dat deze meditatie uit een reeks oefeningen bestaat die gebaseerd zijn op het focussen van de aandacht op een innerlijk verlangen of ook wel op een voorwerp buiten ons.

Antwoord: Meditatie is gebed.

Antwoord: Zijn meditatie en gebed hetzelfde in Kabbalah?

Antwoord: Natuurlijk. Wat is meditatie? Het is een diepe innerlijke focus van de aandacht, waarbij je jezelf onderzoekt en vaststelt wat je positie is ten aanzien van een bepaalde eigenschap, enzovoort. Het is hetzelfde als gebed.

In feite bestaat er niets anders dan gebed. De juiste voorbereiding voor het gebed bestaat uit: duidelijk voelen wat je staat is, de Hoge Kracht voelen, begrijpen wat jouw relatie tot die Kracht is en wat je moet doen om er dichterbij te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/kabbalistic-meditation-2/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/1/19

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“Als het coronavirus een herstelpercentage van 95% heeft, waar dient dan die hype voor?”{Quora)

Michael Laitman op Quora: “Als het coronavirus een herstelpercentage van  95% heeft, waar dient dan die hype voor?

De mensheid heeft inderdaad al veel pandemieën doorstaan, maar het is nog nooit eerder voorgekomen dat het zo’n wereldwijde invloed heeft als nu met het coronavirus.

Het unieke van het coronavirus is de wereldwijde omvang.

 

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Jaarlijks sterven er vele miljoenen mensen aan virussen en andere ziekten. Wat is dan het bijzondere aan het coronavirus?

Ik denk dat het bij dit virus niet over het gezondheidsaspect gaat, maar over de herbezinning van de mensheid.

Wij voelen niet dat er een herbezinning plaatsvindt, maar deze gaat schuil achter onze reactie op de crisis.

Er leeft nu een nieuw besef van globaliteit onder de mensen, dit is nooit eerder voorgekomen, daarom is onze reactie op het coronavirus uiterst uniek.

Van generatie op generatie hebben Kabbalisten naar onze generatie verwezen als een tijd waarin wij een dergelijk besef zouden krijgen, zij verbinden dit met een nieuw tijdperk van menselijke verbondenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/if-the-coronavirus-has-a-95-recovery-rate-then-whats-with-all-the-hype-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

“Wat begrijpt de gemiddelde mens niet van de coronavirus pandemie?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat begrijpt de gemiddelde mens niet van de coronavirus pandemie?

Of de gemiddelde mens wat ik hieronder schrijf nu wel of niet begrijpt, hier volgt wat elk mens naar mijn opvatting kan opsteken van deze coronavirus pandemie.

De pandemie zal niet snel voorbij zijn, ondanks het feit dat er een versoepeling zal plaatsvinden van de maatregel om thuis te blijven.

Het terugdringen van het coronavirus vraagt een stap voorwaarts naar wederzijdse aandacht en verantwoordelijkheid, van de gewone burgers tot aan de wereldleiders.

Het coronavirus bracht een klap toe aan de egoïstische, competitieve rat race waar we in zaten, in de loop van deze periode hebben we onze consumptieve leefstijl tot bedaren gebracht, het was namelijk de norm om voor persoonlijk winstbejag anderen uit te buiten.

Ik denk dat we naar een positieve toekomst kunnen uitzien, die kalmer zal zijn dan ons leven er tot nu toe altijd uitzag, meer in evenwicht met elkaar en de natuur.

Weken en maanden geïsoleerd zijn, zal zeker een rol spelen bij een innerlijke transformatie.

Denken we werkelijk dat we – als alle beperkingen zijn opgeheven – weer op weg gaan naar allerlei winkelcentra, daar onze tassen volstoppen met nieuwe kleding en plastic spullen, en dat we weer naar allerlei toeristische bestemmingen zullen vliegen, naar alle windstreken?

Ik denk het niet.

Een van de grootste voordelen van deze pandemie is het feit dat we rustiger omgaan met elkaar en niet meer gericht zijn op ons eigen voordeel, ten koste van anderen, dat we nu een duidelijk voorbeeld hebben gekregen van de natuur, want zij behandelt iedereen op dezelfde manier; het zou wijs zijn als wij dit ten opzichte van elkaar ook gaan toepassen.

De natuur is met ons aan het werk, probeert ons wakker te maken voor het feit dat we allemaal in dezelfde boot zitten. Ik verwacht dat we uit deze pandemie zullen komen met meer bewustzijn over onze gemeenschappelijke situatie, vanuit een breder perspectief, waarbij we de natuur als één geheel zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-does-the-average-person-not-understand-about-the-coronavirus-pandemic-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Wat is er zo uniek aan de huidige situatie?

Vraag: De mensheid heeft eerder in de geschiedenis noodsituaties meegemaakt. Wat is er zo uniek aan de huidige situatie?

Antwoord: Deze situatie is uniek omdat de mensheid op een punt is gekomen waar we wereldwijd totaal afhankelijk zijn van elkaar. Het virus heeft zich over de hele aardbol verspreid en er wordt in elk land over gepraat.

Ieder  mens voelt dat ook hij ziek kan worden, want we leven nu eenmaal allemaal in één integraal systeem en we zijn volledig afhankelijk van het welzijn van dit systeem. Daarom maakt het geen verschil waar je woont, of je nu in de jungle leeft of in een woestijn, in New York of Moskou, je zult dit overal voelen.

Het virus baant zich een weg naar alle hoeken van de aarde. Nu kan je zeggen: “Hoe kan het mij nou bereiken? Ik woon op een onbewoond eiland. Er woont hier niemand anders dan ik.”

Het is echter een feit dat deze virussen, deze kwaadaardige golven, uit het niets ontstaan, letterlijk uit het niets. Ze ontstaan uit de deeltjes, atomen en moleculen van normale organismen die in de natuur aanwezig zijn, maar nu maken ze verkeerde verbindingen. De natuur creëert vervolgens dit soort virussen.

Het zijn biologische organismen die in evenwicht behoren te zijn en zich ten opzichte van elkaar correct moeten gedragen. Maar omdat we over de hele wereld een afschuwelijke relatie tussen goed en kwaad, ontvangen en geven, creëren, blijkt dat de natuur dergelijke virussen produceert, in zo’n verschrikkelijke vorm. Ze zullen op plekken tevoorschijn komen waar dat eenvoudigweg niet mogelijk is.

En vice versa, als wij de natuur gaan herstellen, komen er plotseling – als vanuit het niets – plantensoorten en dieren tevoorschijn die we de afgelopen 100 à 200 jaar niet meer op aarde gezien hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-is-so-unique-about-the-current-situation/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Related Material:

Re-Evaluating Reality

The Global Pandemic

Victory Over Humanity

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →