“De Wereld na het Coronavirus” (Thrive Global)

”Thrive Global publiceerde mijn nieuwe artikel: “The Post-Coronavirus World”

We zullen definitief in een nieuwe, veranderde wereld leven na de coronavirus pandemie

Als reactie op de COVID-19-pandemie plaatst Dave Heinzel op woensdag 25 maart, voor een huis op West Lawrence Avenue in Springfield III, één van zijn handgemaakte borden – samen met een 3 dimensionaal rood hart dat hij ook met de hand heeft gemaakt – met de uitspraak “Alles zal goed komen”. Heinzel verzamelde eerst verzoeken van de social media, het waren er meer dan 200. ”Ik denk echt dat alles goed komt”, zegt Heinzel. “Het wordt alleen maar erger en het wordt niet leuk. We weten dat we mensen gaan verliezen die we kennen, maar het komt wel goed.” Usp News Coronavirus A Usa Il

Voordat we het over de wereld na het-coronavirus hebben, is het helpend als wij begrijpen dat de diepere oorzaak van het virus een door de natuur gezonden reactie is op de egoïstische, competitieve en uitbuitende manier waarop we ons leven leidden.

De natuur heeft ons dit virus gestuurd om de overtollige troep van ons paradigma “maximaal profiteren van anderen in een race naar individueel succes” op te ruimen.

Onze overdreven, opgeblazen, egoïstische benadering van het leven zou uiteindelijk tot veel leed hebben geleid, bijvoorbeeld een wereldoorlog. Maar in plaats daarvan kwam het coronavirus. Het zuivert ons enigszins, op een veel kalmere manier dan wanneer we onze gespannen relaties een explosieve piek hadden laten bereiken.

Er bestaat Niets schadelijks in de Natuur

Velen zien het coronavirus als een grote catastrofe, maar als we inzicht krijgen in de wetten en de modus operandi van de natuur, zien we dat er niets schadelijk is in de natuur.

We hebben elkaar schade toegebracht door de onbezonnen, verdeelde houdingen naar elkaar, toen kwam het coronavirus om ons van elkaar te distantiëren, daardoor kregen we de kans om na te gaan hoe en waarom wij leven zoals we dat doen.

Nu de natuur op een zorgzame en ingenieuze manier de troep die we hadden verzameld, verwijdert, hebben we de gelegenheid om de omgang met elkaar met liefde en vriendelijkheid te vullen – om de menselijke samenleving op een veel helderder en positievere manier voor onze kinderen en kleinkinderen te herstellen.

Ik hoop dus dat we deze coronavirus – periode met succes zullen gebruiken, dat we een ​​positieve shift maken in onze houding ten opzichte van elkaar en in de sociale constructies die we bouwen.

Ik hoop ook dat we elke sociale verdeeldheid, alle haat, xenofobie, uitbuiting, manipulatie, misbruik, depressie, stress en angst van de oude egoïstische wereld achter ons zullen laten en een grote sprong zullen maken naar een nieuwe, tegenovergestelde wereld van positieve verbinding, liefde, gelijkheid, ondersteuning, aanmoediging, geluk, vertrouwen, altruïsme, zorg en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Verwerp de oude egoïstische Wereld. zoek een Nieuwe Wereld waarin wij ons op elkaar afstemmen

Regeringen investeren momenteel miljarden dollars in de hoop dat we de ratrace die we liepen voordat het coronavirus ons trof, weer nieuw leven inblazen. Het zou heel ernstig zijn als we dat doen. Ik betwijfel ten zeerste of dit voor iedereen positief zou zijn.

Terwijl we ons nu in een algemeen erkende crisistoestand bevinden, horen we heel weinig over de tijd vóór het coronavirus, toen we in een andere crisis verkeerden. De intensivering van de verdeeldheid in diverse samenlevingen en tussen verschillende landen – met name tussen Amerika, Rusland, China en Europa – evenals tussen verschillende partijen, leidde ons naar oorlog en naar een financiële en industriële ineenstorting.

Als we de omvang van de crisis begrijpen waarnaar we op weg waren, zien we de coronavirus pandemie als een reddingsboei die de natuur ons toegeworpen heeft.

Daarom zouden we er verstandig aan doen te beseffen dat er niets positiefs was in onze oude wereld en dat het dus geen enkele zin heeft om ernaar terug te keren. Het was een wereld die werd verwoest doordat wij iedere natuurlijke bron waar we de hand op konden leggen, uitputten.

De ironie van onze oude wereld is ook, dat alles gebaseerd was op het feit dat we allemaal probeerden om ergens van te genieten, maar dat het steeds moeilijker werd om te genieten. Als we nu een nauwkeurige berekening zouden maken van de mate waarin we genoten in vergelijking met onze ontevredenheid en ons lijden, in welke vorm dan ook, zouden we ontdekken dat de weegschaal zwaar overhelt naar “ontevredenheid en lijden”.

We hebben onszelf voor de gek gehouden, alsof het goed met ons ging. Wat was er zo positief aan onze oude wereld? Was er iets wat ons een gevoel van blijvend geluk en vreugde heeft gegeven? En of we nu gewone mensen waren die alleen maar probeerden om rond te komen en voor ons gezin zorgden, of mensen die streefden naar meer rijkdom, respect, macht en kennis – we hebben allemaal slechts een moment van tijdelijke vervulling ervaren, daarna bleven we weer met een leeg gevoel achter en hadden we er behoefte aan om opnieuw naar meer vervulling te zoeken.

Uiteindelijk leidden we ons leven allemaal op dezelfde manier: we bevonden ons in een voortdurende jacht naar plezier dat daarna altijd weer door onze vingers glipte zodra we er contact mee begonnen te krijgen.

Het Coronavirus spoelt egoïstisch Afval weg en geeft ons de Ruimte om een ​​betere Wereld te creëren

Daarom zijn we nu een reinigingsperiode ingegaan die het egoïstische, competitieve en sociaal verdeelde afval dat steeds groter werd, wegspoelt. Omdat wij onze oceanen vulden met plastic en radioactief afval, maakten we een puinhoop van de menselijke samenleving.

Op dit moment zou het onze beste stap zijn als we een ​​nieuwe en veel positievere wereld bouwen.

Het coronavirus en alle daaruit voortvloeiende sociale, afstand veroorzakende omstandigheden over de hele wereld, geven ons tijd en ruimte om na te denken over de manier waarop we onze egoïstische samenleving uit het verleden naar de ondergang hebben gedreven. Bovendien, als we het huidige coronavirus zouden vergelijken met pandemieën uit het verleden, zouden we zien dat het aantal doden relatief klein is. Dat wil zeggen dat de natuur deze mogelijkheid voor een positieve transformatie heeft gegeven, vanuit een zekere genade en zachtaardigheid.

Daarom zou het onverstandig zijn als we terug zouden keren naar onze oude wereld met werkdagen van 10 à 12 uur, waarbij we grote delen van de dag in files doorbrachten, een wereld van meerdere crises op persoonlijke, sociale en ecologische schaal, en een steeds groter wordende schuld.

We maken optimaal gebruik van dit overgangstijdperk als wij elkaar helpen om een stap vooruit te zetten in een nieuwe wereld: als we nadenken over de manier waarop we onze verhoudingen kunnen herstellen en boven alle verschillen die we hadden, kunnen uitstijgen, over de manier waarop we nieuwe verhoudingen van wederzijdse inachtneming en verantwoordelijkheid in de menselijke samenleving kunnen implementeren.

Ik hoop dat wij, als de voorwaarden voor sociale distantiëring zijn opgeheven en het tijdperk van het coronavirus ten einde loopt, verder zullen gaan langs de lijn waar we nu mee beginnen: één waar we positieve menselijke verbindingen, die de hele mensheid ten goede komen, waarderen; boven alle egoïstische doelstellingen uit. Door dit te doen, zullen we onze balans met de natuur waarborgen, aan iedereen een nieuwe wereld van geluk en vertrouwen onthullen en ons beschermen tegen alle verdere schade die we onszelf zouden kunnen berokkenen.

Published on March 29, 2020

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/the-post-coronavirus-world-thrive-global/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed