Hoe wij kinderen moeten opvoeden

Opmerking: In Japan is het binnenkort verboden om kinderen fysiek te straffen. Het verbod op fysieke straffen voor minderjarigen geldt voor ouders, maatschappelijk werkers en docenten.

Mijn Commentaar: Hoe kan ik vorm geven aan mijn ontevredenheid over het gedrag van een kind dat alles wat geaccepteerd wordt door de samenleving, het gezin, enzovoort, overschrijdt?

Laat men mij daarvoor dan een complete uitleg over de invloed op kinderen geven, zodat ik ze kan opvoeden. Opvoeding houdt namelijk het stellen van grenzen in.

Je moet je ontevredenheid zodanig uiten dat een kind het begrijpt. Dan kan hij ook begrijpen dat het voor zijn bestwil is. Dat je het niet zegt omdat je geïrriteerd en gespannen bent, maar omdat je het goede voor hem wilt. Dit is uiterst belangrijk in de opvoeding.

Vraag: Hoe houd je in gedachten dat je niet je eigen emoties op een kind afreageert?

Antwoord: Hier moeten opvoeders voor worden opgeleid.

Vraag: Betekent dit dat je niets moet verbieden?

Antwoord: Meer kan je niet doen. Dus wat gebeurt er als er een wet komt? Krijgen de ouders een boete, worden de ouders gevangen gezet? Dat zou een grote  puinhoop in de maatschappij teweegbrengen.

Als de staat een dergelijke wet introduceert – en dat geldt in het algemeen voor wetten – moet er beslist onderwezen worden hoe men zich aan deze wet kan houden en de inhoud ervan op gepaste wijze kan versterken.

Vraag: Wat is een goede opvoeding?

Antwoord: Er staat geschreven: “De mens wordt geboren als een klein dier.” Geleidelijk aan, als we hem niet opvoeden, wordt hij een groot dier. Om hem op te voeden, is het noodzakelijk om een zekere druk uit te oefenen die past bij zijn ontwikkeling.

Laat hem weten dat ik het dier in hem onder druk zet, maar niet de mens in hem. Ik wil de mens ontwikkelen en ik wil het dier beteugelen … het dier is wild.

Een kind moet weten dat hij uit twee delen bestaat: goed en kwaad, het kwaad moeten wij beperken.

Opmerking: Ik verwacht woedende reacties op Twitter …

Mijn Commentaar: Dat doet er niet toe. Wat maakt het uit of er al dan niet woedende opmerkingen zijn? Het belangrijkste is de waarheid te zeggen, dan wordt het na een poosje gerealiseerd.

Vraag: Dus uw conclusie is dat je ouders en docenten moet opvoeden?

Antwoord: Natuurlijk. Het is noodzakelijk om ouders op te voeden voordat zij kinderen gaan opvoeden. Anders zullen de ouders hun kinderen nog slechter opvoeden dan zichzelf.

From KabTV’s “News with Michael Laitman,” 4/9/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/how-to-raise-children/

Related Material:

Educating A Man!

The Use Of Physical Punishment With Children

From The Level Of A “Beast” To The Level Of An “Adam”

Filed under: Children, Education, News | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: