Wacht niet tot morgen

Baal HaSulam, brief 13: De waarheid zal haar weg tonen, dat degene die spijt heeft, zijn spijt bekend maakt. Hij kan zich er niet aan onttrekken of zich ervoor verbergen. Ik voel inderdaad bij jullie allemaal dat “vandaag” voor jullie vervangen is door “morgen”, en in plaats van “nu”, zeggen jullie “later”. Daarvoor is geen ander medicijn dan te oefenen om die fout en die vervorming te leren begrijpen: dat iemand die door de Schepper gered wordt, alleen gered wordt als hij de redding vandaag nodig heeft. Iemand die tot morgen kan wachten, zal – God verhoede het – pas na jaren gered worden.

Wij moeten in geen geval gevoelens, gedachten, definities en verlangens tot morgen uitstellen. Wij moeten ze verzamelen, ze naar de Schepper brengen en ze met Hem verbinden.

Stel dat er veel gedachten in mijn hoofd omgaan, ze moeten allemaal aan de Schepper toegeschreven worden, totaal met hem verbonden worden. Ik moet me ervan bewust worden dat Hij de bron is van mijn gevoelens en mijn gedachten.

Als wij ons constant tot Hem wenden, zal geleidelijk het juiste beeld van de verbinding tussen de Schepper en mij duidelijk worden. Eerst manifesteert de Schepper Zich in de vorm van de oorspronkelijke bron van alles wat er met mij gebeurt, innerlijk en in de wereld om mij heen. Daarna zie ik dat er geen wereld om mij heen bestaat en dat Hij dit alles om mij heen bouwt in mijn gevoelens, het is als het ware een projectie van deze gevoelens.

Het belangrijkste is dat ik mij voortdurend aan de Schepper probeer vast te klampen als de oorsprong van al mijn gevoelens. Daarom schrijft Baal HaSulam dat degene die dit niet opvolgt pas na jaren wijzer zal worden, maar wie weet wanneer?

Als een mens hier geen aandacht aan schenkt, wordt hij of zij uit het spirituele werk gestoten en zal hij niet meer kunnen terugkeren. Het kan werkelijk jaren duren voordat de volgende cyclus nadert, dit kunnen we vergelijken met de rotatie van de aarde rond de zon.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed