Verander de plattegrond van je lotsbestemming

Vraag: Kan Kabbalah helpen om de plattegrond van je lotsbestemming te veranderen, zelfs als deze in de sterren geschreven staat?

Antwoord: De  lotsbestemming van ieder van ons ligt heel duidelijk vast. Als wij van het beginpunt van ons pad naar het eindpunt gaan, is het zo dat – wat je ook zegt – iedere ziel door al deze stadia heen moet gaan tot aan de eindbestemming, tot deze volledig gerealiseerd is.

Het hangt ervan af hoe jij je pad wilt belopen: snel of langzaam, vallend en kruipend, weer overeind komend, of daarentegen van het ene punt naar het andere vliegend. Het maakt een groot verschil of je ernstig lijdt en vanuit het negatieve handelt, of dat je vanuit het positieve handelt.

Het eindpunt is in ieder geval voor een ieder van ons al vastgelegd. Wat de wetenschap van Kabbalah je aanbiedt, heeft als doel dat je je ontwikkeling niet vertraagt.

Laten we zeggen dat een ziel vertrekt van punt “A” en naar punt “B” gaat. Je kunt stoppen bij punt “n” en er een aantal levens over doen om bij punt “m” te komen, en daarbij verschrikkelijk lijden; je kunt er ook snel komen, alsof je erheen vliegt. Wij bepalen dus de snelheid van onze vooruitgang, de omvang en de kwaliteit ervan. Dit hangt van ons af.

Dit biedt de wetenschap van Kabbalah ons. De wetenschap van Kabbalah laat ons het gehele perspectief zien, hoe wij het ultieme doel kunnen naderen dat wij moeten bereiken.

Praktisch bezien is ieder deeltje van het pad de voltooiing van het ultieme doel, maar dan op een steeds grotere schaal: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, ofwel de 125 stappen van de geleidelijke ontwikkeling van de ziel.

Als wij onze ziel ontwikkelen, gaan we voelen hoe wij de Natuur bereiken en openen, er deel van gaan worden en haar gaan zien en begrijpen. Wij kunnen dit vergelijken met een grote symfonie die ons opneemt en ons een integrale deelnemer laat zijn. Er is geen groter genot dan een grote harmonie te bereiken waarbij ieder deeltje zich in miljarden staten in een perfecte interactie met alle anderen verbindt.

Vraag: Gaan we in een rechte lijn voorwaarts of is er altijd een kromming?

Antwoord: Het is een gebogen lijn, zoals er geschreven staat: “Er is geen rechtvaardige in de wereld die niet struikelt.” Maar het punt is dat je – als je struikelt – onmiddellijk weer opstaat en snel verder gaat, zodat juist onze fouten ons aansporen om op zoek te gaan, dit betekent dat zij ons inspireren om verder vooruit te gaan.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 12/30/18

Related Material:

Map Of Fate

Power Over Destiny

The Opportunity To Choose Your Destiny, Part 4

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed