Voortgang in een groter geloof*

Vraag: Zodra een mens begint te begrijpen wat geloof boven de rede is, wordt dat deel van de kennis die we opdoen. Hoe kunnen wij ons werk boven de rede voortzetten? Het blijkt dat alles wat wij leren steeds verdwijnt in geloof boven de rede.

Antwoord: Nee, de kennis verdwijnt niet, je bent juist op weg naar een nog groter geloof. Je krijgt meer kennis en het geloof dat je hebt verkregen, wordt tot kennis. Dan moet je weer verder gaan naar geloof boven de kennis die verkregen hebt. Op deze manier beweeg je je, zoals je op twee voeten voorwaarts gaat.

Vraag: Word ik verstandiger?

Antwoord: Je wordt verstandiger door het geloof dat in kennis verandert.

Dit is het werk in twee lijnen. Geloof komt op een hoger niveau en verandert in kennis. Geloof komt op een nog hoger niveau en verandert weer in kennis. Het werkt namelijk altijd volgens 1 – 2, 1 – 2, 1 – 2, enzovoort.

Vraag: Is het waar dat het moeilijker wordt om in geloof boven de rede vooruit te komen als ik verstandiger word?

Antwoord: Dat hoeft niet zo te zijn. Een mens begrijpt iets, raakt eraan gewend en krijgt steeds meer ervaring. Maar het gaat altijd om de linkerzijde en de rechterzijde, en je gaat als het ware op twee voeten voorwaarts.

  • In Kabbalah betekent geloof: Liefde

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/23/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: