Waarom is Poerim vandaag de dag belangrijk? (The Times Of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Waarom Is Poerim vandaag de dag belangrijk?

Het Poerimfeest is juist nu belangrijk in de wereld. In het theater van onze huidige werkelijkheid, wordt het gordijn opgetrokken en de voorstelling begint met de opkomst van alle personages: de helden en de schurken, en het ingewikkelde plot ontvouwt zich. Net zoals in het scenario van het verhaal van Poerim in Shushan, wordt het Joodse volk vandaag de dag met speciale tijden geconfronteerd, waarin grote krachten van afscheiding aan het werk zijn om ons van elkaar te verwijderen. De gebeurtenissen die in de Boekrol van Esther beschreven staan, verwijzen naar de correcties waar wij als volk doorheen moeten gaan om de dreigingen die de kop opsteken, te overwinnen. Onze overleving hangt af van de verwerkelijking van deze correcties.

Laten we eens kijken naar de karakters achter de kostuums:

Haman wordt vertegenwoordigd door de heropleving van het nazisme, de haat van links jegens de Joden en Israël, en door extreme stemmen van beide zijden van het spectrum die op onze vernietiging uit zijn.

Mordechai is de vertegenwoordiger van het goede in het verhaal. Hoezeer hij ook zijn best doet om een positieve kracht te zijn, alleen staat hij machteloos. Hij moet eerst de wijdverspreide Joden bij elkaar brengen en verenigen, daardoor maakt Mordechai het bevel van de slechte Haman om alle Joden uit te roeien, ongeldig. “Er is een zeker volk, verspreid en afgezonderd,” zegt Haman tegen Ahasveros, hij zegt dat de Joden zich niet aan de wetten van de koning houden en dat hierdoor hun bestaansrecht in de ogen van de koning teniet wordt gedaan.

Op dit punt rijst er een vraag: Waarom verbindt Haman de verspreiding van de Joden met hun ongehoorzaamheid aan de wetten van de koning? Haman begreep dat het principe waardoor de Joodse natie tot stand was gekomen, eenheid was. Een dergelijke staat van eenheid werd door de correctie van het egoïsme – uitbuiting van anderen voor eigenbelang – bereikt. Poerim symboliseert het einde van dit proces van correctie.

De Joden werden als een natie beschouwd toen zij ermee instemden om zich “als één man met één hart” te verenigen. Verstrooid zijn was een synoniem voor verdeeldheid, dit betekent dat zij er niet in slaagden om aan de voorwaarde te voldoen die hen aanvankelijk gesteld was om een natie te vormen. Dit werd door Haman bij koning Ahasveros benadrukt.

Toen zij “verstrooid” waren, kon koningin Esther niets voor de Joden doen, want zij hadden de wet van de koning geschonden. Toen zij zich echter weer verenigden, herstelden zij zich als één volk, precies zoals koning Ahasveros het bevolen had en versnelden zij de val van Haman. Daarom zegt Esther tegen Ahasveros: “Jij wilt van mij dat ik naar de koning ga en smeek om het behoud van jullie leven? Blijf dan niet in de poort van de koning zitten, maar ga de Joden bijeenbrengen!”

Poerim geeft ons het voorbeeld van een happy-ending waarbij de Joden hun rol en hun opdracht begrijpen en verantwoordelijkheid nemen om de wet van de koning uit te voeren: zich boven hun verschillen uit met elkaar te verenigen en op die manier hun overleving veilig te stellen. Het tegengestelde hiervan is duidelijk gebleken uit de tragische gebeurtenissen in het midden van de vorige eeuw, toen is gebleken waartoe een escalatie van Jodenhaat, in combinatie met de Joodse ontkenning van die haat en het nalaten van enige actie daartegen, heeft geleid.

Wat voor eenheid moeten wij Joden, nu bereiken? Het betekent niet dat wij ons fysiek met elkaar in Israël of ergens anders moeten verenigen, evenmin als de Joden in het Poerim verhaal de 127 provincies waar ze in woonden hoefden te verlaten om zich fysiek in Shushan met elkaar te verbinden.

Verbinden betekent dat wij elkaar mentaal en emotioneel steunen en een gemeenschappelijke afspraak maken om er voor elkaar te zijn, als “één man met één hart”, boven al onze verschillen uit. Bovendien betekent verbinding ook dat wij, door onze inspanningen om ons gemeenschappelijke punt te vinden dat ons verenigt, kanalen van eenheid worden voor de rest van de mensheid, zoals er geschreven staat: “Een licht voor de naties.”

Met andere woorden, de verstrooiing en de verdeeldheid tussen onze harten verspreiden verstrooiing en verdeeldheid in de wereld, het tegengestelde is echter ook waar: onze eenwording verspreidt eenwording. Eenheid is de onvervulde verwachting die de mensheid nu koestert ten aanzien van de Joden. Terwijl het voor zowel niet-Joden als Joden moeilijk is om dit gevoel aan te wijzen of te verwoorden, gaat het achter elk antisemitisch gevoel schuil.

Van de twijfel en de angst voor een totale vernietiging tot aan de grote vreugde en euforie, nadat alles tenslotte opgelost was, bevatten het verhaal en de betekenis van Poerim één van de grootste oplossingen voor het bijeenbrengen van tegenstellingen.

Wij Joden hebben de sleutels in handen voor twee mogelijke resultaten: de keuze om verdeeld te blijven, wat verwoestende consequenties met zich meebrengt, of de keuze om ons te verbinden, wat door de vreugdevolle staat van Poerim wordt gesymboliseerd.

Elke keer als wij Joden met uitroeiing bedreigd werden, heeft onze inzet voor eenheid het ons mogelijk gemaakt om te volharden en te overleven. Vandaag de dag mogen de Joden dit verhaal niet vergeten en moeten zij voor iedereen een positief voorbeeld zijn. Juist dit zal ons volk en de hele wereld dichter bij vrede, evenwicht en grenzeloze vreugde brengen.

Een blije Poerim voor iedereen!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed