“Is Macron de Europese Mozes?” (The Times Of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Is Macron de Europese Mozes?”

Stabiliteit en veiligheid zijn geen synoniemen van het huidige Europa. Het is mogelijk dat er een terroristisch motief bestaat achter de tram-aanslag in Nederland waarbij er drie mensen zijn omgekomen; een “bomdreiging” in Brussel, wat loos alarm bleek te zijn, verhoogde de spanning in de buurt van het hoofdkwartier van de Europese Unie en dwong zelfs tot ontruiming van het gebouw; antisemitisme en neonazisme vieren hoogtij in heel Europa – dit zijn de krantenkoppen van de huidige Europese realiteit.

Wat voor leiderschap is er nodig om de brandende problemen van het continent op te lossen?

Op sociaal politiek gebied – nadat het protest van de Gilets Jaunes (‘Gele Vesten’) de Franse hoofdstad tot een staat van anarchie had gedesintegreerd – dreigden de autoriteiten dat dergelijke demonstraties zouden kunnen worden verboden als ze opnieuw gewelddadig zouden worden.Ten gevolge van de aanhoudende turbulentie en het niet kunnen beheersen van de situatie, is het hoofd van de Parijse politie ontslagen. In vier maanden tijd, sinds de beweging zich begon te verzetten tegen de stijging van de brandstofbelasting, ontaardden de protesten tegen wat wordt beschouwd als het elitaire beleid van president Emmanuel Macron, in rellen en vandalisme.

Hoogstwaarschijnlijk – in een poging om de toenemende druk die hij ervaart om te buigen – wil president Macron zich als de leider van Europa positioneren door het ideaal van een verenigd continent te bevorderen onder de slogan: ‘Europese Renaissance’. Zijn voorstel om dit hoogstaande doel te bereiken, werd onlangs gepubliceerd in 28 toonaangevende kranten in heel Europa.

In een open brief aan de Europeanen schrijft hij: “Sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa nog nooit zo belangrijk geweest. Ook is Europa nog nooit zo in gevaar geweest. Hij stelt de oprichting voor van een Europees bureau tot bescherming van de democratie met als doel om het fenomeen fascisme op het continent te bestrijden, grenspolitie en een gemeenschappelijk vluchtelingenbureau voor alle EU-landen om de sociale rechten van de burgers te verbeteren en de handel tussen de EU leden te vergemakkelijken. Naast deze maatregelen, en als onderdeel van het streven naar eenwording, bekritiseert Macron het Britse Brexit-besluit om de EU te verlaten.

Ik verschil van mening over het standpunt dat Macron heeft ingenomen. De onjuiste interpretatie van het verlangen naar verzet tegen de sociale desintegratie van Europa als een ontwakende wedergeboorte van een verenigd Europa, zal waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen. Waarom? De Wijzen van Kabbalah hebben geschreven: “De verstrooiing van de goddelozen is goed voor hen en goed voor de wereld.” Mishna (Sanhedrin 71b.) Volgens de wijsheid van Kabbalah zijn de goddelozen een groep mensen die zich laten beheersen door hun egoïstische natuur, waardoor zij steeds meer van elkaar verwijderd raken. Met andere woorden, de Europese Unie is slechts een dekmantel voor een valse eenheid.

Zolang de Europeanen hun egoïsme – individueel voordeel ten koste van anderen – niet eerst intomen en in evenwicht brengen, zal het voor hen onmogelijk zijn om in vrede samen te leven, getuige de honderden bloedige veldslagen en oorlogen die hen in de loop van de geschiedenis al hebben geteisterd. Zonder machtige landen zoals Rusland, de Verenigde Staten en de continenten Afrika en het Midden-Oosten die vanuit elke richting druk uitoefenen op het Europese continent, zouden de Europeanen elkaar lang geleden al hebben verslonden. Die externe uitdagingen hebben hen op de een of andere manier gedwongen tot een vorm van losse eenheid.

Macron’s oproep tot eenwording is echter niet meer dan een list voor economisch en politiek gewin. In deze oproep zie ik niet dat een moderne Mozes op het punt staat om zijn volk naar een stabiele en veilige sociale orde te leiden. Integendeel, het egoïsme, de kracht achter alle onevenwichtigheden in de samenleving, groeit in toenemende mate bij leiders en mensen in het algemeen, niet alleen in Europa, maar overal ter wereld. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de menselijke samenleving zichtbaar een wereldwijd en integraal systeem is, dat landen, economieën en culturen met elkaar verbindt. De problemen in Europa, Amerika en Azië hebben daarom dezelfde gemeenschappelijke wortel: bekrompen, wreed egoïsme. De oplossing blijft dan ook dezelfde: een methode om boven dit egoïsme uit te stijgen door middel van een vorm van educatie die specifiek is opgezet om dit probleem op te lossen. Macron heeft dit niet ter beschikking.

Totdat een dergelijk onderwijsplan wordt geïmplementeerd, zijn de Europese stemmen die aandringen op strengere wetten tegen criminelen die de interne Europese veiligheid in gevaar brengen, correct. Bovendien moet iedereen die haat, opruiing of geweld jegens anderen vertoont, aangepakt worden. De liberale benadering, die gelooft dat het mogelijk is om elke immigrant door ruimdenkendheid te assimileren, wordt door veel immigranten gezien als een zwakte waarvan kan worden geprofiteerd. De groeiende groep immigranten uit verschillende landen en culturen is een recept voor toenemende agitatie, tenzij er een goed absorptieproces wordt gevonden.

Een effectief integratieproces betekent niet dat het culturele, unieke karakter van elke immigrant geëlimineerd zou moeten worden. In plaats daarvan zou echter elke nieuwe Europese burger bij aankomst geleerd moeten worden hoe men zich kan verenigen op een gemeenschappelijke basis boven de verschillen uit.

Hoe kan de EU worden omgezet in een werkelijk verenigd blok? Dit kan allereerst bereikt worden door een verschuiving van perspectief. “Europa als één familie” zou de slogan moeten worden op de continentale vlag. Dit is de geest van de vooruitgang die in een werkelijk verenigd Europa moet waaien. Als Macron en de wereldleiders groot respect willen verkrijgen en een blijvende erfenis willen nalaten, moeten zij een educatiesysteem opzetten dat alle Europese burgers met elkaar verenigt. Zij moeten voor een geest van eenheid zorgen waardoor iedereen het gevoel bereikt dat er geen verschil is tussen een Duitser en een Spanjaard; een christen of een moslim; een autochtoon of een immigrant. We worden allemaal naakt geboren en naakt begraven, dus het is ons gezamenlijke mens-zijn dat ons boven alles moet verenigen.

Filed under: New Publications | Add Comment →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: