Als een raket die aan de zwaartekracht van de aarde ontsnapt

In de Wijsheid van Kabbalah bestuderen wij de invloed van het Hoge Licht op ons verlangen om te ontvangen, dit is afhankelijk van onze gereedheid voor dergelijke veranderingen. Er is geen dwang in spiritualiteit. Een mens moet alle veranderingen ondergaan vanuit een volledig inzicht, gevoel, instemming en overgave, in overeenstemming met zijn eigen verlangen. De innerlijke veranderingen kunnen niet automatisch plaatsvinden, zonder zijn medewerking, indrukken en reacties. Dit vraagt inspanning, Daardoor vinden serieuze veranderingen geleidelijk plaats en vragen ze veel voorbereiding.

In essentie leren wij hoe wij het Hoge Licht kunnen helpen bij het implementeren van het plan van de schepping en hoe wij het deel van het proces dat van ons afhankelijk is kunnen vervullen. Hieruit bestaat het doel van de studie en van ons bestaan. 1

Hoe is het voor het egoïstische verlangen mogelijk om zich te onderwerpen aan de Schepper en zelfs vreugde te beleven aan het annuleren van zichzelf? Het Hoge Licht beïnvloedt het verlangen om te ontvangen en verandert het, zodat het vreugde gaat voelen als het zich voor het Licht annuleert. Alleen doordat het Licht terugkeert naar de Bron, zijn er veranderingen in het verlangen mogelijk.

Het verlangen wil nog steeds genieten, maar het soort genoegens verandert. Eerst genoot het van ontvangen en nu geniet het van het feit dat het niet ontvangt. Het voorgaande genot kwam voort uit een eenvoudige, natuurlijke vervulling. Nu komt het genieten uit een andere vervulling voort, uit het gevoel dat het zich overgeeft aan de Schepper.

De Schepper wordt nog niet door het verlangen gevoeld, maar het voelt wel dat het zich aan Hem onderwerpt, aan een soort hogere eigenschap. Deze overgave zelf geeft al voldoening, genot, kalmte en vreugde over deze staat. Dit komt door de invloed van het Hoge Licht op het verlangen. Dit gebeurt al voordat men de spirituele wereld binnentreedt (voor de Machsom), voordat men de eigenschap van geven verkrijgt.

Voordat een mens zich overgeeft, ervaart hij gewoonlijk tegengestelde staten, zoals woede, irritatie en boosheid. Hij is boos omdat hij tot overgave gedwongen wordt. Het egoïsme probeert hieraan op allerlei manieren te ontsnappen. Het duurt enige tijd voordat men plotseling tot rust komt en een mens voelt hoe wonderbaarlijk het is om zich over te geven.

Een mens ervaart deze twee tegengestelde staten op een heel sterke, emotionele manier: met heftige woede en plotseling een volledige kalmte. Dan begrijpt hij dat overgave het beste is. Dit is de eerste correctie waardoor een mens later op zijn hele pad begeleid wordt.

Als een mens in staat is om een lange periode van frustratie, irritatie, pijn door afgunst en priemende ambities – die innerlijk in hem woeden en zijn ziel laten rondtollen – te weerstaan, komt hij daar op een bepaald moment plotseling uit, alsof hij in de frisse lucht stapt.

Het is te vergelijken met een raket die met een enorme kracht de aantrekkingskracht van de aarde overwint en plotseling in de vrije ruimte is gekomen waar alles rustig, kalm en volkomen gewichtloos is. 2

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/7/19, Writing of Baal HaSulam, Introduction to The Study of the Ten Sefirot, item 74

1 Minute 0:20

2 Minute 23:20; 48:42

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed