Monthly Archives: maart 2019

Wend je tot de Schepper via de groep

Vraag: Wat betekent het om inbegrepen te zijn in de groep? Kan een mens controleren of dit werkelijk zo is?

Antwoord: Allereerst is dit afhankelijk van de frequentie waarin iemand een beroep doet op de groep om iedereen met elkaar te verbinden en in deze verbinding de Schepper te onthullen.

Ten tweede, wendt hij zich persoonlijk tot de Schepper, boven alle hindernissen uit, doet hij dit vanuit zichzelf of wendt hij zich tot de groep en wendt hij zich via de groep tot de Schepper? Dit zijn verschillende dingen.

Allereerst wenden wij ons individueel tot de Schepper omdat dit veel gemakkelijker is. Dergelijke oefeningen moeten constant plaatsvinden.

Later wordt dit min of meer een gewoonte en door hier constant aan te denken, is het alsof je je automatisch met de Schepper verbindt en elke seconde uit een stop-start beweging bestaat: “ja-nee, nee-ja”. Als je constant volgens dit pulserende ritme werkt, word je via de groep met de Schepper verbonden.

Je verbindt je met de groep, maakt samen met hen vorderingen en je helpt anderen om vrienden uit de “stroom van de rivier” te redden (met behulp van het Licht van Hassadim) of uit de “kerker” (met behulp van het Licht van Hochma)

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ibur – Het eerste contact met de Schepper

De bereidheid om boven het fysieke bestaan uit te stijgen, om dat te accepteren, is een vereiste om de spirituele wereld binnen te treden, het is de eerste spirituele staat die conceptie – Ibur – wordt genoemd. Natuurlijk begint elke spirituele staat vanuit fysieke duisternis, vanuit het totale verlies van de vorige staat en het feit dat ik mij daaraan onderwerp.

De groep moet helpen om deze hindernis te overwinnen, want de groep bevindt zich in een spirituele staat en cancelt de voorgaande fysieke staat die donker en zwart leek te zijn. Door de hulp van Boven kunnen wij het op deze wijze zien en worden we genoodzaakt om ons met de vrienden te verbinden, zodat wij ons op een hoger, spiritueel niveau kunnen inspannen. Op deze wijze bereiken we de eerste verbinding tussen ons en in diezelfde mate verbinding met de Hoge Kracht.

Als wij proberen om ons tot één hart te verenigen, verenigen wij ons als één geheel met de Schepper. Het eerste contact met de Schepper wordt spirituele conceptie – Ibur – genoemd, het is het begin van het spirituele leven. 1

Spirituele conceptie – Ibur – wordt ook op onderwerping gebouwd, maar nog sterker dan wanneer ik mij in alles volkomen annuleer voor de Hoge Kracht, zonder rekening te houden met mijn gevoelens en mijn meningen. Een simpele onderwerping vraagt van mij geen solidariteit met het Hoge Bestuur, maar wel het feit dat ik mij eraan onderwerp.

In de staat van het embryo – Ubar – wil ik zelf dat de Hoge Kracht mij bestuurt en ben ik bereid om elk aspect van Zijn leiderschap te aanvaarden. Ik wil dat de mind en het hart van de Hoge Kracht, Zijn begrip, bewustzijn en levenshouding in mij komt, mijn verlangens vervult en mij opnieuw formatteert. Ik verlies al mijn vorige instellingen; alleen het materiaal blijft van mij over, mijn hele programma komt van de Hoge Kracht. Dit is meer dan onderwerping, het is de daaropvolgende fase. 2

Spirituele conceptie – Ibur –  is onderwerping op een hoger niveau, de volledige toewijding van de ziel. Ik geef mij in handen van de Hoge Kracht en ik voel mij bevoorrecht om mij in Hem als embryo – Ubar –  te gaan ontwikkelen. 3

Het spirituele embryo bestaat uit de volledige annulering van het ik voor de Hoge Kracht, voor de kracht van geven, Bina, en de  bereidheid om alles te aanvaarden wat Hij met mij zal doen, wat er ook gebeurt.

Onderwerping is de acceptatie van de staat die al onthuld is en waarvoor afwegingen kunnen worden gemaakt met gevoelens die ik ken. Het embryo – Ubar – is de volledige annulering van het ik, wanneer ik mijzelf van tevoren annuleer en het eens ben met het onbekende, met alles wat er in de toekomst zal gebeuren; dat wil zeggen dat ik vanuit geloof (= liefde) voorwaarts ga. De kracht van Bina helpt mij om mij op deze manier te annuleren voor Hoge Kracht. 4

Het werk van de Schepper begint met het feit dat ik mezelf volledig annuleer en aan de Hoge Kracht vraag om aan mij te gaan werken. Door mijzelf te annuleren, te onderwerpen en te buigen voor de eigenschap van geven, beginnen er veranderingen in mij te ontstaan, er worden verlangens om te geven gevormd, dat betekent dat zich een druppel spiritueel zaad gaat ontwikkelen.

De aanvankelijke bereidheid voor een dergelijke staat was al in ons ingebouwd, want dit bestond al vóór het uiteenvallen van de ziel en dat heeft een herinnering (Reshimo) achtergelaten. Er is hierin geen sprake van toeval, alle stadia zijn stap voor stap strikt bepaald en iedereen keert naar zijn oorsprong terug.

Alleen in het fysieke leven kunnen we ons verloren voelen. In spiritualiteit zijn alle staten tot in het laatste detail vastgesteld en veranderen ze door absolute wetten, overeenkomstig de informatie die is vastgelegd tijdens de afdaling van de ziel van boven naar beneden. Wij moeten via dezelfde stappen naar de oorsprong teruggaan.

Daarom kunnen we er zeker van zijn dat er geen ongeluk of fout kan plaatsvinden, we zullen zeker alle spirituele stadia doorgaan: de stadia van conceptie, katnut (de kleine staat) en rijping.

Alles is al gepland, het enige wat wij moeten doen, is behulpzaam zijn bij elke handeling door middel van ons al aanwezige verlangen en door te vragen.

We doen niets zelf – alles wordt door het Licht gedaan, dit is het werk van de Schepper. We hoeven alleen maar te begrijpen hoe wij onze “halve shekel” moeten investeren, zodat de Schepper de rest van het werk zal voltooien. Ik doe wat van mij afhangt en de Schepper voltooit het, elke keer op dezelfde manier, stap voor stap. Daarom is het onmogelijk om volledig verloren te raken, het hangt allemaal af van hoe zuiver en vol vertrouwen wij proberen door te gaan. 5

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/13/19, Ibur (Conception)”

1 Minute 0:20

2 Minute 13:35

3 Minute 37:30

4 Minute 45:59

5 Minute 41:30

Related Material:

Ibur (Conception)

Every Level Starts From Ibur (Gestation)

The Contact Point With The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment

Waardoor kan je op het pad blijven?

Baal HaSulam, Shamati, artikel 187, “Kiezen voor het werk”: Een beproeving betekent dat een mens geen keuze kan maken, als hij de wil van de Schepper niet kan vaststellen en evenmin de wil van zijn leraar.

Hoewel hij met toewijding kan werken, is hij niet in staat om te bepalen in welke mate zijn werk vol toewijding terecht is of niet, of dit harde werken tegen het oordeel van de leraar ingaat, en tegen het oordeel van de Schepper.

Vraag: Is het mogelijk om op de een of andere manier te weten of ik op de juiste manier werk?

Antwoord: Nee, want dat zou een egoïstische beloning voor je betekenen. Als je je werkelijk met geven bezighoudt, is het volkomen onbelangrijk voor je wat de gevolgen zijn van je handelingen. Je wilt alleen weten of jij de handelingen juist uitvoert.

Daar valt verder niet aan te doen. Wij hebben met een serieus systeem te maken. Als je in geven wilt zijn, moet je boven jezelf uitstijgen en je naar buiten toe bewegen. Deze mogelijkheid krijg je. Zo niet, dan verandert er niets.

Je kunt simpelweg Kabbalah studeren. Het is een bron van kennis, een methode die geschiedenis en geografie uitlegt, en de interactie tussen mensen in deze wereld, het heden en zelfs de toekomst.

Ik zou graag willen dat iedereen in de wereld een bepaalde hoeveelheid kennis zou verwerven die door Kabbalah verkregen kan worden, zelfs zonder dat men op spirituele groei uit is, maar dat Kabbalah gewoon bestudeerd wordt zoals iedere andere wetenschap.

Vraag: Het is een mens dus niet duidelijk of hij op de juiste manier vorderingen maakt. Waar moet hij zich dan aan vasthouden?

Antwoord: Nergens aan. Aan de lucht, aan de Schepper.

Alleen in een groep, als je je met de vrienden verbindt, voor hen werkt en zij voor jou, ontvang je de zogenoemde Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar – daaraan kan je je vasthouden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/25/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

“Is Macron de Europese Mozes?” (The Times Of Israel)

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Is Macron de Europese Mozes?”

Stabiliteit en veiligheid zijn geen synoniemen van het huidige Europa. Het is mogelijk dat er een terroristisch motief bestaat achter de tram-aanslag in Nederland waarbij er drie mensen zijn omgekomen; een “bomdreiging” in Brussel, wat loos alarm bleek te zijn, verhoogde de spanning in de buurt van het hoofdkwartier van de Europese Unie en dwong zelfs tot ontruiming van het gebouw; antisemitisme en neonazisme vieren hoogtij in heel Europa – dit zijn de krantenkoppen van de huidige Europese realiteit.

Wat voor leiderschap is er nodig om de brandende problemen van het continent op te lossen?

Op sociaal politiek gebied – nadat het protest van de Gilets Jaunes (‘Gele Vesten’) de Franse hoofdstad tot een staat van anarchie had gedesintegreerd – dreigden de autoriteiten dat dergelijke demonstraties zouden kunnen worden verboden als ze opnieuw gewelddadig zouden worden.Ten gevolge van de aanhoudende turbulentie en het niet kunnen beheersen van de situatie, is het hoofd van de Parijse politie ontslagen. In vier maanden tijd, sinds de beweging zich begon te verzetten tegen de stijging van de brandstofbelasting, ontaardden de protesten tegen wat wordt beschouwd als het elitaire beleid van president Emmanuel Macron, in rellen en vandalisme.

Hoogstwaarschijnlijk – in een poging om de toenemende druk die hij ervaart om te buigen – wil president Macron zich als de leider van Europa positioneren door het ideaal van een verenigd continent te bevorderen onder de slogan: ‘Europese Renaissance’. Zijn voorstel om dit hoogstaande doel te bereiken, werd onlangs gepubliceerd in 28 toonaangevende kranten in heel Europa.

In een open brief aan de Europeanen schrijft hij: “Sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa nog nooit zo belangrijk geweest. Ook is Europa nog nooit zo in gevaar geweest. Hij stelt de oprichting voor van een Europees bureau tot bescherming van de democratie met als doel om het fenomeen fascisme op het continent te bestrijden, grenspolitie en een gemeenschappelijk vluchtelingenbureau voor alle EU-landen om de sociale rechten van de burgers te verbeteren en de handel tussen de EU leden te vergemakkelijken. Naast deze maatregelen, en als onderdeel van het streven naar eenwording, bekritiseert Macron het Britse Brexit-besluit om de EU te verlaten.

Ik verschil van mening over het standpunt dat Macron heeft ingenomen. De onjuiste interpretatie van het verlangen naar verzet tegen de sociale desintegratie van Europa als een ontwakende wedergeboorte van een verenigd Europa, zal waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen. Waarom? De Wijzen van Kabbalah hebben geschreven: “De verstrooiing van de goddelozen is goed voor hen en goed voor de wereld.” Mishna (Sanhedrin 71b.) Volgens de wijsheid van Kabbalah zijn de goddelozen een groep mensen die zich laten beheersen door hun egoïstische natuur, waardoor zij steeds meer van elkaar verwijderd raken. Met andere woorden, de Europese Unie is slechts een dekmantel voor een valse eenheid.

Zolang de Europeanen hun egoïsme – individueel voordeel ten koste van anderen – niet eerst intomen en in evenwicht brengen, zal het voor hen onmogelijk zijn om in vrede samen te leven, getuige de honderden bloedige veldslagen en oorlogen die hen in de loop van de geschiedenis al hebben geteisterd. Zonder machtige landen zoals Rusland, de Verenigde Staten en de continenten Afrika en het Midden-Oosten die vanuit elke richting druk uitoefenen op het Europese continent, zouden de Europeanen elkaar lang geleden al hebben verslonden. Die externe uitdagingen hebben hen op de een of andere manier gedwongen tot een vorm van losse eenheid.

Macron’s oproep tot eenwording is echter niet meer dan een list voor economisch en politiek gewin. In deze oproep zie ik niet dat een moderne Mozes op het punt staat om zijn volk naar een stabiele en veilige sociale orde te leiden. Integendeel, het egoïsme, de kracht achter alle onevenwichtigheden in de samenleving, groeit in toenemende mate bij leiders en mensen in het algemeen, niet alleen in Europa, maar overal ter wereld. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de menselijke samenleving zichtbaar een wereldwijd en integraal systeem is, dat landen, economieën en culturen met elkaar verbindt. De problemen in Europa, Amerika en Azië hebben daarom dezelfde gemeenschappelijke wortel: bekrompen, wreed egoïsme. De oplossing blijft dan ook dezelfde: een methode om boven dit egoïsme uit te stijgen door middel van een vorm van educatie die specifiek is opgezet om dit probleem op te lossen. Macron heeft dit niet ter beschikking.

Totdat een dergelijk onderwijsplan wordt geïmplementeerd, zijn de Europese stemmen die aandringen op strengere wetten tegen criminelen die de interne Europese veiligheid in gevaar brengen, correct. Bovendien moet iedereen die haat, opruiing of geweld jegens anderen vertoont, aangepakt worden. De liberale benadering, die gelooft dat het mogelijk is om elke immigrant door ruimdenkendheid te assimileren, wordt door veel immigranten gezien als een zwakte waarvan kan worden geprofiteerd. De groeiende groep immigranten uit verschillende landen en culturen is een recept voor toenemende agitatie, tenzij er een goed absorptieproces wordt gevonden.

Een effectief integratieproces betekent niet dat het culturele, unieke karakter van elke immigrant geëlimineerd zou moeten worden. In plaats daarvan zou echter elke nieuwe Europese burger bij aankomst geleerd moeten worden hoe men zich kan verenigen op een gemeenschappelijke basis boven de verschillen uit.

Hoe kan de EU worden omgezet in een werkelijk verenigd blok? Dit kan allereerst bereikt worden door een verschuiving van perspectief. “Europa als één familie” zou de slogan moeten worden op de continentale vlag. Dit is de geest van de vooruitgang die in een werkelijk verenigd Europa moet waaien. Als Macron en de wereldleiders groot respect willen verkrijgen en een blijvende erfenis willen nalaten, moeten zij een educatiesysteem opzetten dat alle Europese burgers met elkaar verenigt. Zij moeten voor een geest van eenheid zorgen waardoor iedereen het gevoel bereikt dat er geen verschil is tussen een Duitser en een Spanjaard; een christen of een moslim; een autochtoon of een immigrant. We worden allemaal naakt geboren en naakt begraven, dus het is ons gezamenlijke mens-zijn dat ons boven alles moet verenigen.

Filed under: New Publications | Add Comment →

Het punt van vrijheid

Vraag: Wat is het punt van vrijheid in mij en hoe kon de Schepper het vrijmaken van Zichzelf en van alles wat Hij van tevoren heeft bepaald?

Antwoord: Ieder van ons heeft naast het ego een punt in het hart: “Een deel van de Schepper, vanuit de Hoge Wereld” genaamd.

Mensen die er behoefte aan hebben, kunnen het punt in het hart voelen en daarom proberen zij om zich met elkaar te verbinden, om zo te Schepper te kunnen onthullen.

From the Kabbalah lesson in Russian 11/18/18

Related Material:

If The Creator Is All, Where Am I?

If You Are Angry It Is A Sign That You Are Not Right

I Am Disappearing And Growing

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spirituele energie verdwijnt niet

Vraag: Wordt de energie die wij verliezen tijdens de leegte die wij ervaren bij een neergang, als wij kracht verliezen, nog ergens anders gebruikt?

Antwoord: Zeker.

Vraag: Kunnen wij in een dergelijk geval van de wet van behoud van energie uitgaan?

Antwoord: Absoluut. Bovendien is het zo dat deze wet in onze wereld nauwelijks werkt. Wij weten niet waar alles wat verdwijnt, heengaat, wij gaan er vanuit dat het zo in de natuur  gebeurt, dat alle energie in zwarte gaten verdwijnt, etc.

In de spirituele wereld verdwijnt er echter niets, want daar bestaat er een duidelijke verbinding tussen Malchut en Keter. Alles vindt in deze tien emanaties plaats. Het is een volkomen gesloten systeem.

Vraag: Betekent dit dat al mijn inspanningen om uit een neergang te komen en alle energie die ik daarin steek, niet verdwijnen?

Antwoord: Maak je geen zorgen, alles vindt zijn plaats, komt daar waar het behoort te zijn, en zal juist blijken te zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 11/25/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Omarm de wereld van Oneindigheid

Vraag: U hebt gezegd dat de hersenen onze gevoelens controleren. Maar volgens  Kabbalah controleert de Schepper ons en onze gedachten. Zijn de hersenen dan een adapter tussen de Schepper en het schepsel?

Antwoord: Nee. Het systeem van onze onderlinge verbondenheid is onze hoogste staat. De mate waarin ik mijn ik kan loslaten en mij met de vrienden kan verbinden, bepaalt mijn spirituele potentieel.

In het krachtenveld (groen in de tekening) dat ik opbouw, voel ik de Schepper. Dit is mijn hogere wereld.

Ik zal mijzelf uitbreiden totdat ik het hele systeem bereik. Door dat te beheersen, ga ik het naar mij toe trekken, door eraan te geven. Al mijn werelden zullen zijn: Assiya, Yetzira, Beria, Atzilut en Adam Kadmon. In deze volgorde laat ik mijn “ik” los en als ik dit proces voltooid heb, zal de wereld van Oneindigheid in mij wonen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 11/18/18

Related Material:

Finding My Spiritual Self

A Gravestone Is Not For The World To Come

125 Degrees Of Drawing Closer To The Light

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De mogelijkheid om de Hoge Wereld binnen te treden

Vraag: Wat kan en moet ik leren als ik mij realiseer dat er een directe verbinding van de Schepper naar mij is? Wat raadt Kabbalah ons aan als het gaat over het bestuderen van de handelingen van de Schepper ten aanzien van mij?

Antwoord: Kabbalah leert een mens om boven zichzelf uit te stijgen door geloof boven de rede. Dit betekent dat we niet vanuit ons egoïsme handelen, maar dat wij van Boven spirituele krachten krijgen om vanuit geven te werken: niet naar jezelf toe, maar naar de ander toe.

Dit werk kan je echter alleen doen door praktisch in een groep te werken, dit geldt voor mannen en vrouwen. Voor vrouwen echter in mindere mate dan voor mannen, maar in principe moeten zowel mannen als vrouwen dit werk doen.

Dit is de enige mogelijkheid om de Hoge Wereld binnen te treden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/25/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Virtueel Congres, Voorjaar 2019

http://www.kabbalahgroup.info/internet/en

In verband met bovenstaand Congres verschijnt het eerstvolgende blog op zondag 24 maart 2019.

 

 

De aspiratie van een Kabbalah leraar

Vraag: Voelt een Kabbalist die spiritualiteit bereikt heeft, het verlangen dat zijn studenten ook zijn spirituele niveau bereiken? Trekt hij hen omhoog naar zijn eigen niveau? Of doet hij dat om zelf hoger te komen?

Antwoord: Door mijn studenten les te geven, rijs ik omhoog, want dan verspreid ik deze Wijsheid. Iedere potentiële afzonderlijke ziel die zich bij de gezamenlijke ontwikkeling voegt, verbindt zich met de gehele ontwikkeling van de correctie en iedereen wordt daardoor beïnvloed.

Met andere woorden, ik beïnvloed de gemeenschappelijke ziel van Adam doordat ik jullie daar via mezelf insluit. Dus ik ben van invloed op het hele universum.

Vraag: Dus het is duidelijk dat u geïnteresseerd bent in de vooruitgang?

Antwoord: Ik ben zeker geïnteresseerd in de vooruitgang, van jullie allemaal. Maar deze belangstelling is niet zelfzuchtig of egoïstisch, want het is mijn wens dat het hele systeem hechting met de Schepper bereikt. Dan verdwijnt het ego helemaal. Je vraag is niet zinvol, want in Kabbalah zijn het deeltje en het collectieve volkomen gelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/11/18

Related Material:

The Pain And Yearning Of A Teacher

Feelings Of The Kabbalist

Can A Student Be Higher Than His Teacher?

Filed under: Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →