Ik wil de Schepper ontmoeten!

Vraag: Is er een verschil tussen het feit dat een mens het kwaad ervaart en begrijpt dat het van de Schepper komt of dat hij eenvoudigweg het kwaad ervaart zonder dat hij het de Schepper kwalijk neemt?

Antwoord: Dat is een groot verschil. Als ik dichter bij de Schepper wil komen, Hem wil begrijpen, het geheim van mijn leven wil onthullen – in welke vorm ik voor mijn geboorte bestond en ik welke vorm ik zal bestaan nadat ik mijn fysieke omhulsel losgelaten heb –  heb ik natuurlijk belangstelling voor de Schepper. Hij is de Bron van mijn bestaan in al zijn verschijningsvormen.

Daarom wil ik Hem leren kennen, Zijn eigenschappen verkrijgen, om mijzelf in alle werelden  en staten te kunnen zien. Daardoor krijg ik recht van bestaan. Nu besta ik niet. Het Boek De Zohar noemt ons bestaan een droom die ver verwijderd is van de realiteit.

Dus ik wil niet in deze staat blijven. Ik wil werkelijk begrijpen waar ik ben, dat ik kan veranderen en de ware wereld kan gaan zien, niet de wereld zoals ze mij nu toeschijnt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How Is It Possible To Get Close To The Creator?

Get To Know Yourself, Get To Know The Creator

Becoming Equal To The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed