“Tu Bishvat: De Levensboom in vruchtbare Aarde planten” (Times of Israel)

De Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd:Tu Bishvat: de Levensboom in vruchtbare Aarde planten”

Tu Bishvat symboliseert een heel bijzondere staat in het leven van de mens, dit feest wordt in het Joodse kalenderjaar op de 15e dag van de maand Sjewat gevierd. Het wordt volgens de traditie met het “Nieuwjaarsfeest van de Bomen” geassocieerd, dus wij kunnen ons afvragen: “Wat heeft dit met mij persoonlijk te maken?” In de Torah staat geschreven: “Een mens is gelijk aan een boom in het veld” (Dewariem 20:19 [Deuteronomium]). Wanneer wij de diepere betekenis van deze zin ontdekken, is dat onze sleutel tot een vruchtbaar, bloeiend bestaan.

Het Tu Bishvat feest vertegenwoordigt de staat waarin wij de vrucht van ons werk verwerkelijken door onszelf in de optimale omgeving te planten, waarin wij kunnen gaan groeien en een nieuw leven kunnen beginnen met nieuwe principes en doelen, totdat wij uiteindelijk beloond worden met de vruchten van de Boom der Kennis, de Boom des Levens. Wij bereiken Tu Bishvat als wij de wereld van goedheid en perfectie ontdekken die tegengesteld is aan de wereld die wij nu waarnemen.

Wij bereiken Tu Bishvat niet meteen. Wij bereiken deze staat alleen na een geleidelijk proces van ontwikkeling dat met een zaadje begint, met een verlangen dat het stempel draagt van onze diepste spirituele oorsprong die op de juiste wijze gevoed moet worden, totdat het zaadje uitgroeit tot een boom die de vruchten draagt die wij zullen oogsten: het bereiken van de spirituele wereld van heelheid en sereniteit. Om die overvloed te kunnen oogsten, heeft onze optimale spirituele groei de invloed nodig van een omgeving die spiritueel ondersteunend en aanmoedigend is.

Zoals een boom volledig afhankelijk is van zijn omgeving, zijn wij mensen dat eveneens. Het enige verschil is dat wij onszelf naar een nieuwe omgeving kunnen verplaatsen als de huidige omgeving schadelijk is, de boom heeft die mogelijk niet. Daarom is de allerbelangrijkste fase van onze spirituele ontwikkeling de erkenning van goed en kwaad in onze omgeving.

Ieder van ons moet aan zelfonderzoek doen en onderzoeken wie ons omgeven, dan kunnen wij vaststellen of we in een vruchtbaar veld geplaatst zijn, een veld dat ons helpt om te groeien naar een hoger doel van vervulling, boven het aardse basisniveau, of dat we ons in arme grond bevinden, waardoor we verwijderd raken van dat verheven doel.

Wij kunnen de gewenste staat bereiken als wij de eigenschappen van de natuur van liefde, geven en verbinding verwerven. Een dergelijk doel vereist echter van ons dat wij boven onze egoïstische natuur uitstijgen – boven onze beperkte, kortzichtige blik waardoor wij alles en iedereen in ons eigen voordeel willen uitbuiten – en wij een tegengestelde, liefhebbende en gevende natuur verwerven die het ons mogelijk maakt om ons op een positieve wijze met elkaar te verbinden. Om dit te doen, hoeven wij andere mensen niet te corrigeren. Wij moeten alleen onszelf corrigeren.

De ervaring van de overgang van onze egoïstische aard naar de altruïstische aard wordt in de Wijsheid van Kabbalah een “correctie” genoemd. Correctie wordt gekenmerkt door een verandering in onze houding naar anderen, totdat wij deze omschakeling bereikt hebben, blijft de wijdere, harmonieuze werkelijkheid waarin wij allemaal positief met elkaar verbonden zijn, voor ons verborgen. Het is voor ons nu niet mogelijk om die werkelijkheid te zien waar liefde en geven tussen ons aanwezig is, omdat wij onszelf en onze omringende wereld vanuit onze innerlijke, egoïstische eigenschappen waarnemen en voortdurend denken en handelen vanuit onze kernvraag: “Wat levert dit mij op?” Als wij onze benadering veranderen van ontvangen naar geven, gaan wij de hoge, spirituele wereld ontdekken – een wereld van liefde, geven en positieve verbinding – en plotseling een nieuw niveau van bestaan zien, een bestaan waarin iedereen evenwichtige, positieve en harmonieuze verbindingen ervaart. De Natuur zorgt ervoor dat deze staat voor de gehele mensheid beschikbaar is, zoals er in de Babylonische Talmoed geschreven staat: “Ik zag een omgekeerde wereld.”

Kabbalisten leggen uit dat de hoge wereld in de ogen van onze wereld wordt onthuld als een omgekeerde boom. Hoe hoger een boom in het veld wordt, hoe dieper de wortels onderaan de stam groeien. Bomen verbinden zich onder de grond met elkaar via een uitgestrekt netwerk van wortels. Wij groeien op dezelfde manier als wij onze verbinding met anderen verdiepen, want onze houding ten opzichte van de mensheid bepaalt hoe wij de hoge, spirituele krachten bereiken.

Als wij een dergelijk niveau van verbinding bereiken, ziet alles wat wij voorheen zagen als gebroken eruit alsof het binnenstebuiten gekeerd is en wordt de werkelijkheid onthuld als heel en doelgericht. Dit is de staat van Tu Bishvat. Het is het gevoel dat de Goddelijke Aanwezigheid (Shechina) de wereld vult, de onthulling van een hoge kracht die alles bestuurt en een gevoel van eeuwigheid en eindeloze vervulling geeft. Dit zijn de vruchten van de Levensboom die wij aan het einde van onze ontwikkeling zullen oogsten, wanneer zij rijp zijn en wij gereed zijn om er vreugde aan te beleven.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed