Niet afhankelijk van inspiratie

Opmerking: Onlangs spraken wij tijdens een workshop over de liefde voor de vrienden en ik hoorde hoe iedereen niet vanuit het verstand sprak, maar vanuit een diep voelen en begrijpen dat dit belangrijk is, dat dit de toekomst is en dat zij bereid zijn om dit pad onbaatzuchtig te volgen …

Mijn Commentaar: Zulke zinnen maken niet zoveel indruk op mij. Stel dat de vrienden nu over opgang, neergang, verlangen, aspiratie en vriendschap praten, maar wij weten hoe snel zoiets weer voorbij is en wat er dan nog van overblijft.

Ik wil mijn inspiratie heel graag opbouwen, gebaseerd op het begin en het einde van de schepping: waar zijn wij? Hoe bereiken we dat? Niet door wat een mens vandaag zegt en morgen waarschijnlijk niet.

Daarom geef ik er de voorkeur aan om altijd in een staat te zijn waar vanuit ik liefde, verlangen, goedkeuring en grootheid kan ontwikkelen. Dit moet echter gebaseerd zijn op de structuur van het universum, op de bedoeling van de schepping. Dan is het werkelijk iets eeuwigs, globaal en perfect.

Natuurlijk hangt alles af van het karakter en de eigenschappen van een mens, maar ik heb het liefst altijd een tekening bij de hand die het begin en het einde van de schepping laat zien, het hele pad, en hoe dat met de hulp van de groep bereikt kan worden.

Dus wat er ook aan mij gevraagd wordt, ik zeg altijd: “Laten we bij Adam beginnen, bij zijn ontwikkeling, bij het feit dat we samen zijn structuur moeten herstellen.” Wij kunnen hier niet aan ontsnappen. Wij bevinden ons er middenin. En dan leg ik uit wat wij hebben te doen. Het hangt niet van onze inspiratie af. Zo is de realiteit.

Vraag: Dus als ik me in een levenloze staat bevind, ga ik weer scrollen: de schepping van de gemeenschappelijk ziel, de breking van Adam HaRishon.enz.?

Antwoord: Ja. Maar je begrijpt waarom deze levenloze staat wordt gegeven, waar het vandaan komt: van de Oneindige, Volmaakte, Eeuwige en Waarachtige!

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Don’t Talk About Your Feelings
Tuning Ourselves To The “Melody” Of The Seminar
Workshop: Analysis Of Personal Reactions

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: