Hoe kunnen wij werkelijk naar anderen luisteren?

Vraag: Hoe kunnen wij leren om naar onszelf en naar anderen te luisteren in plaats van alleen maar iets te horen? Uiteindelijk zal die eigenschap de verhoudingen tussen mensen alleen maar verbeteren.

Antwoord: Hiervoor is innerlijk contact nodig, hartcontact. Als je eenmaal elkaars verlangens wilt vervullen, ben je in staat om naar elkaar te luisteren.

Mensen luisteren namelijk niet naar elkaar en zien elkaar niet. Ze creëren een bepaalde realiteit in zichzelf en gaan daarmee om alsof dat de mens is die zij buiten zichzelf zien. Wij zien niet degenen die zich buiten ons bevinden, wij zien alles wat ons egoïsme in ons gebouwd heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/29/18

Related Material:
Contact On An Emotional Level
Learn To Listen To Each Other
New Way Of Communication

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed