Korte Kabbalah Tips – 1-4-2018

laitman_250Vraag: Welke element geeft aan een Kabbalist de spirituele informatie door, zoals een kwantum in de natuurkunde?

Antwoord: Een unit op het gebied van spirituele informatie wordt een Reshimo (herinnering) genoemd, of een informatie indicator. Het zegt iets over het niveau van het egoïsme waarmee we werken: 0, 1, 2, 3, 4.

Vraag: Hoe komt het dat een Kabbalist de spirituele toekomst en het potentieel van de ziel van een student kan zien, maar niet weet met welke snelheid een student dit op aarde zal realiseren?

Antwoord: Een leraar ziet het potentieel van de student, de grootte van zijn ziel, maar hij weet niet hoe het gerealiseerd zal worden, want daarin heeft de student vrijheid van keuze.

Vraag: Verklaren de verbindingen tussen handelingen – die door oorzaak en gevolg plaatsvinden – de opeenvolging van de gebeurtenissen in het leven van een mens?

Antwoord: Nee, ik kan heel goede daden verrichten en toch lijden. Dit staat niet met elkaar in verband.

Vraag: Hoe kan je jezelf leren observeren?

Antwoord: Observeer je vrienden en let op wat je voelt als je op hen reageert. Daarmee wordt “jezelf observeren” bedoeld.

Vraag: Er staat geschreven: “Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon” (Misjlei/Spreuken 13:24). Hoe straft u uw studenten? Op wat voor manier manier doet u dat?

Antwoord: Ik straf ze niet, zij straffen mij. In dit voorbeeld straft een mens zichzelf, ik probeer alles te geven wat ik kan en daarvan nemen zij wat zij kunnen nemen.

Vraag: Hoe kan een student weten of hij op de juiste wijze voortgang maakt? Is daar een soort indicator voor?

Antwoord: Hij merkt dit alleen in verband met zijn waardering voor de leraar en de vrienden, hoeveel beter hij begrijpt wat zij nodig hebben.

Vraag: Wat is goed en slecht in spirituele contacten? Of bestaan dergelijke concepten niet?

Antwoord: Als je voor anderen werkt, is dat goed. Als je voor jezelf werkt en dat niet loslaat, is dat slecht.

Vraag: Kan de Wijsheid van Kabbalah nadelig zijn voor creativiteit?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah zelf is creatief. Als een mens zich door creativiteit gevangen voelt, kan dit zeker schadelijke gevolgen hebben voor zijn lichamelijk welzijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/1/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed