Wereld Borstvoeding Week 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 8/1/18

Moedermelk: De grootste natuurlijke rijkdom voor de mensheid

Nu de Wereld Borstvoeding Week dichterbij komt – van 1-7 augustus 2018 – hebben de VS onlangs borstvoeding in alle 50 staten wettelijk geregeld. Hopelijk zal de nieuwe wettelijke regeling borstvoeding in het algemeen belangrijker maken.

Nu vraagt u zich misschien af wat de Wijsheid van Kabbalah te maken heeft met het aanmoedigen van vrouwen om borstvoeding te geven.

De Wijsheid van Kabbalah spreekt vaak over het concept “zogen”, niet in fysiologisch opzicht, maar in de context van de spirituele wortels: de spirituele krachten die in onze fysieke wereld het verschijnsel borstvoeding creëren.

Wij kunnen van het spirituele systeem leren dat het “zogen” unieke krachten bezit die niet alleen essentieel zijn voor het fysieke lichaam van de pasgeborene, maar ook voor zijn of haar spirituele ontwikkeling. De wetenschappelijke methoden waar wij tegenwoordig over beschikken, zijn echter niet in staat om alle subtiele en delicate componenten die we in moedermelk aantreffen, op te sporen.

Naast de vele voordelen van moedermelk waar de geneeskunde op wijst, zoals antilichamen die het lichaam van de pasgeborene beschermen tegen ziekten, en die goed zijn voor de mentale ontwikkeling, enz. is er ook een emotionele uitwisseling van voeding tussen de moeder en de baby. De pasgeboren baby heeft een voortdurend contact met de moeder nodig, dat zoveel mogelijk lijkt op de situatie in de baarmoeder.

Borstvoeding geven vormt moeder en kind tot één systeem, waarin het bloed van de moeder in melk verandert en in het lichaampje van de baby weer in bloed verandert. Daarom is borstvoeding zo belangrijk, het is bijna hetzelfde als in de baarmoeder gevoed worden door de navelstreng.

De grote Kabbalist de ARI schreef over de spirituele wortels hiervan in zijn boek Etz Chaim (De Levensboom) het volgende: “Na de geboorte van de baby wordt het hoge bloed omgezet tot melk … bloed wordt omgezet tot melk in de volle buik, en van dat vocht wordt boter gemaakt om de baby te voeden.”

De melk bevat de lichamelijkheid van de moeder en haar geur, maar ook haar levenshouding en haar innerlijke wereld, haar wijsheid over het leven en andere factoren die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. Het is een open communicatie kanaal van vierentwintig maanden, waardoor er veel informatie stroomt en de baby opgroeit volgens de talloze veranderingen die zijn wereld emotioneel, fysiologisch en mentaal vorm geven.

Op de leeftijd dat de baby gaat lopen en nog borstvoeding krijgt, worden er verschillende lagen van verbinding gevormd. Enerzijds kan het kindje “ontsnappen” aan zijn moeder en op enige afstand van haar zijn onafhankelijkheid gaan opbouwen. Anderzijds ontstaat er een levenslange verbinding door de emotionele behoefte en de constante connectie tussen hen.

Ook de moeder geniet van de voordelen van borstvoeding, niet alleen in fysieke zin, maar zoals er geschreven staat in Spreuken 1:8: “Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam de Torah van je moeder niet.” Van de moeder krijgt het kind wat men noemt “Torah”: de innerlijke lichten waardoor de innerlijke eigenschappen ontwikkeld worden, die hem voorbereiden op zijn toekomstige spirituele ontwikkeling. In de loop van zijn leven zal hij naar die diepe verbinding op zoek gaan, maar dan op een hoger niveau: om als een spiritueel mens geboren te worden en te zuigen van zijn hoge oorsprong.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie mijn artikel (in het Engels) over: “Waarom moeders thuis in de eerste plaats een basisinkomen moeten hebben  >>>>>>

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed